Poznaję Boży świat / 2012 – Camino de Santiago de Compostela. Dzień 2 – Podróż do Logroño

2015 – Spotkanie opłatkowe sieradzkich pielgrzymów
5 stycznia 2015
Poznaję Boży świat / 2012 – Camino de Santiago de Compostela. Dzień 3 – Nájera, 30 km
30 stycznia 2015