Parafia pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu / 2014 – Triduum Paschalne

Ks. prał Władysław Mikołajewski (1840-1929)
6 grudnia 2018
Święci na każdy dzień / 24 grudnia – św. Szarbel Makhlouf – pustelnik z Libanu
8 grudnia 2018

Niedziela Palmowa
13 kwietnia 2014 roku

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające Go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści, co świadczy o tym, jak wielką wagę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – w ramach Ewangelii – opisu Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską według św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

 

Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej
17 kwietnia 2014 roku

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, podawał je apostołom („Bierzcie i jedzcie”, „Bierzcie i pijcie”), polecając im i ich następcom w kapłaństwie, by sprawowali tę ofiarę na Jego pamiątkę. W ten sposób kolejne pokolenia wiernych mogą uświęcać się tym zbawiennym pokarmem. Odbywające się, zgodnie z tradycją, obmycie nóg wybranym mężczyznom oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć.

 

Wielki Piątek: Liturgia Męki Pańskiej
18 kwietnia 2014 roku
Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. Kościół obchodzi ten dzień jako dzień najgłębszej żałoby. Wyraża ją liturgia (nabożeństwo Wielkiego Piątku), która celebruje pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa zabitego na krzyżu. Przedtem był On biczowany, poddany mękom, zmuszony do dźwigania krzyża, ukrzyżowany i wyszydzany. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. W tym dniu wierni koncentrują się na rozważaniu ewangelicznego opisu Męki Pańskiej i śmierci Chrystusa na krzyżu, a następnie na adoracji i uczczeniu Krzyża Świętego. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez Krzyż niż poniżenia przez Mękę.

Na zakończenie nabożeństwa, podczas uroczystej procesji, eucharystyczne ciało Chrystusa – czyli Najświętszy Sakrament – przenoszone jest do wcześniej przygotowanego Grobu Pańskiego. Niesione jest w osłoniętej welonem monstrancji i przechowywane tam aż do porannej niedzielnej mszy świętej rezurekcyjnej, czyli do celebracji zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Piątek jest w całym katolickim świecie dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Jest także dniem ścisłego postu. Zgodnie z zaleceniami Kościoła, należy zrezygnować w tym dniu nie tylko z potraw mięsnych, ale również zachować post co do ilości spożywanych pokarmów: raz w ciągu dnia do syta i dwa razy po trochu. Niektóre osoby przez cały ten dzień dobrowolnie wstrzymują się od jedzenia i picia lub piją tylko czystą wodę i spożywają trochę suchego chleba.

 

Wielka Sobota: Wigilia Paschalna
19 kwietnia 2014 roku

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień.

Liturgia Światła
Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do kościoła, w którym wygaszone są wszystkie światła. Ksiądz lub diakon niosący świecę trzykrotnie oznajmia: „Światło Chrystusa!”, wierni zaś odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”. Wtedy w kościele zapala się światła. Zostaje odśpiewane Orędzie Wielkanocne.

Liturgia Słowa
Lekcjonarz przewiduje 8 czytań ze Starego i Nowego Testamentu oraz Ewangelię.

Liturgia Chrzcielna
Trzecią częścią obchodów liturgii Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna. W jej trakcie śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych, potem następuje błogosławieństwo wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jeżeli we wspólnocie obecni są katechumeni, zazwyczaj w tym właśnie dniu otrzymują oni sakrament chrztu.

Liturgia eucharystyczna
Jest to ostatnia część liturgii Wigilii Paschalnej. W jej trakcie wierni przyjmują konsekrowany chleb (Ciało Chrystusa). Nie różni się ona od liturgii eucharystycznej sprawowanej podczas każdej mszy świętej.
Na zakończenie kapłan odśpiewuje zazwyczaj uroczyste błogosławieństwo, po którym następuje rozesłanie wiernych. Czasami, o ile istnieje taki zwyczaj, bezpośrednio po mszy Wigilii Paschalnej odbywa się procesja oraz msza rezurekcyjna.

 

Niedziela Wielkanocna
20 kwietnia 2014 roku

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić radość zmartwychwstania. Na początku mszy wznoszony jest radosny okrzyk: „Alleluja!” (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości są również tradycyjne wielkanocne pozdrowienia, które wierni przekazują sobie : „Chrystus zmartwychwstał” z odpowiedzią: „Prawdziwie zmartwychwstał”.

Zgodnie z polskim zwyczajem, rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z poświęconych w Niedzielę Palmową palemek i pierwszych wiosennych kwiatów.

 

 

***

Ponadto zapraszam do obejrzenia fotorelacji z: