Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warcie / Wnętrze kościoła

Kościół pw. św. Walentego w Kłocku
3 kwietnia 2021
2021 – Groby Pańskie w sieradzkich i okolicznych kościołach
16 kwietnia 2021