Najnowszy numer „Na Sieradzkich Szlakach” 4/2018

Ks. infułat Apolinary Leśniewski (1891-1984)
1 lutego 2019
Cmentarz parafialny w Sieradzu w czasie Triduum Paschalnego
3 lutego 2019
Udostępnij to:

Sieradz, 5 grudnia 2016
aktualizacja: 1 lutego 2019

Niech mi wolno będzie zaprosić wszystkich czytelników mojej strony, którzy są spragnieni wiedzy związanej z Sieradzem i jego okolicami, do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”.

Przypomnę, że kwartalnik – założony przez pana Andrzeja Ruszkowskiego – gości w naszych domach już od 30 lat. Osobę jego założyciela i zarazem redaktora naczelnego przedstawiłem w osobnej zakładce, do lektury której serdecznie zapraszam.

Tak jak napisałem we wcześniejszym tekście, chciałbym choć w niewielkim stopniu przyczynić się do rozpropagowania tego niezwykle cennego czasopisma, zachęcając do sięgania po nie wszystkich sieradzan pragnących zgłębiać historię naszego regionu. Przytoczę w tym miejscu słowa jednego z członków redakcji i zarazem autora licznych artykułów, pana Józefa Szubzdy, który tak napisał na 25-lecie istnienia „NSS”:

Historia Ziemi Sieradzkiej przez 30 lat wypełniała karty kwartalnika. Na łamach czasopisma ukazało się 1188 artykułów, z tego 804 poświęcone historii zamieszczono w działach: historia – 282, archeologia – 53, skąd nasz ród – 132, poznajemy własny region – 101, zabytki – 153, z minionych lat – przedruki – 74, legendy – 9. Kwartalnik spełniał trzy funkcje:

  • gromadził wiedzę historyczną, wzbogacał ją o nieopisane dotąd lub zapomniane fakty, tworzył magazyn pamięci historycznej regionu;
  • popularyzował wiedzę o Ziemi Sieradzkiej, czasami wpływał na materialne upamiętnienie osób lub zdarzeń, inicjując budowę pomników;
  • krzewił patriotyzm, starał się wzbudzić miłość do kraju i przywiązanie do małej sieradzkiej ojczyzny.

I te same funkcje spełnia „NSS” dzisiaj, wkroczywszy w swoje drugie 25-lecie. Poniżej prezentuję okładkę najnowszego numeru, jak również spis treści, z którego możecie się Państwo dowiedzieć o jego zawartości. Ufam, że znajdzie się wiele osób, które zechcą zakupić to czasopismo, będące do nabycia w wielu punktach w Sieradzu. Cena kwartalnika to jedynie 5 zł. Niska cena wynika głównie z faktu, że autorzy artykułów, a jest ich spore grono, nie pobierają za swoją pracę żadnego wynagrodzenia, działają bezinteresownie, dzieląc się wiedzą i poświęcając czas, by jak najwięcej informacji przekazać innym. Dlatego jako młody człowiek (uśmiech) i sieradzanin dziękuję całej redakcji kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” za ich piękną postawę i pracę, której owocem jest to niezwykłe kompendium wiedzy o historii i zabytkach całkiem wyjątkowego miasta, jakim jest dla nas wszystkich Sieradz.

Łukasz Piotrowski

 

Zdjęcia wykonałem w trakcie promocji najnowszego numeru kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, w dniu 1 lutego 2019 roku

 

===========================================================================

 

Najnowszy numer kwartalnika “Na Sieradzkich Szlakach” już w sprzedaży

OD REDAKCJI
Tablica dla Antoniego Pstrokońskiego

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Wiesława Sujecka – Uroczystość poświęcenia sztandaru Sieradzkiego Oddziału PTTK
Wiesława Sujecka – Sieradzanie w drodze do Niepodległej. Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski
Zespół redakcyjny II LO – Pięć dekad z “Żeromskim”

DYDAKTYKA
Józef Szubzda – My, patrioci
Janusz Ziarnik – Konkurs o Niepodległej

ODESZLI OD NAS
Maciej Rataj – Pożegnanie Antoniego Firlita

GEOGRAFIA I OCHRONA PRZYRODY
Marcin Gławenda – Zieleń miejska w Sieradzu dawniej i dziś
Jakub Jurek – Plan Woźnik z 1798 r. – nieznane źródło kartograficzne

ETNOGRAFIA
Bożenna Antoszczyk – Zachować od zapomnienia – pożegnanie z Tuwalczewem

ARCHEOLOGIA
Marek Urbański – Przyczynek do dziejów budynku teatru w Sieradzu

HISTORIA
Józef Szubzda – Sieradzcy woźni sądowi
Jakub Jurek, Zdzisław Koczarski – Prebenda Szkaplerza Świętego w Sieradzu
Jakub Jurek – Cmentarz przy ul. Polnej w Sieradzu
Zygmunt Kamiński – Plany zagospodarowania przestrzennego i zamierzenia inwestycyjne w Sieradzu w czasie województwa sieradzkiego

ZABYTKI
Marta Cichecka – Kościoły gminy Wróblew
Jakub Jurek – Zabytkowy zajazd przy ul. T. Kościuszki w Sieradzu – zarys historii

STĄD ICH RÓD
Rafał Bogusławski – Andrzej Ścibor–Bogusławski h. Ostoja, regent grodzki sieradzki w latach 1703–1717. Przyczynek do dziejów kancelarii grodzkiej sieradzkiej
Robert Kielek – Stanisław Obiorek – pilot zestrzelony 3 IX 1939 r. w pobliżu Sieradza bombardował Berlin!

Z MINIONYCH LAT – PRZEDRUKI
opr. Piotr Tameczka – Inwentarz Wójtostwa Sieradzkiego z 1789 r.

Z ŻYCIA PTTK
Witold Drozd (komandor rajdu) – 43 Rajd Powstańców 1863 r. „ Śladami Łuki Bakowicza”

 

***

Najnowszy numer kwartalnika “Na Sieradzkich Szlakach” jest dostępny w:

– Siedzibie PTTK Sieradz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4,
–  Księgarni „Róża ” w Sieradzu, Aleja Grunwaldzka 1A,
–  Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, Rynek 18,
– Przedsiębiorstwo Optimus Sp.z o.o. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 84k,
– Salonie fryzjerskim w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 2,
– Sklepie “Żabka” w Zduńskiej Woli, ul. Iwaszkiewicza 6f,
– Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 7,
– Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. Narutowicza 13.

 

===========================================================================

Zapraszam do obejrzenia 40 zdjęć, które wykonałem w trakcie promocji  kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, w dniu 5 grudnia 2016 roku

 

Udostępnij to: