Aforyzmy świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Część III – 130 myśli

2024 – Wielka Sobota: Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu
31 marca 2024
2023 – Cmentarz żydowski w Łodzi zał. 1892r.
6 kwietnia 2024
Udostępnij to:

Zobacz także:

 

***

Sieradz, 1 kwietnia 2024
Dwadzieścia lat temu, 1 kwietnia 2004 roku strona Sieradz-Praga.pl trafiła do sieci

 

Gdybym nie miał Jezusa byłbym niczym!

 

„Jeżeli podnoszą się wichry pokusy, jeżeli uderzasz o skały trudów, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryję” (św. Bernard z Clairvaux).
„Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, to nie może być innego celu, jak Dom Ojca, który jest w Niebie” (papież św. Jan Paweł II).
„Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli (…), w mieście Boga naszego: Bóg je umacnia na wieki. O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni” (Ps 48,9-10).
„Panie, o jedną rzecz Cię proszę: o zbawienie duszy, o nic innego” (św. Alfons Liguori).
„Spójrz Jezusowi w Twarz. Tam zobaczysz, jak On nas kocha” (św. Bernard z Clairvaux).
„Kiedyś wierzyłam, że modlitwa zmienia świat. Dziś wiem, że modlitwa zmienia nas, a my zmieniamy świat” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Oto Jego Ciało! Zbliżmy się z wiarą, każdy ze swoimi słabościami” (św. Jan Chryzostom).
„Do tego, by być obrazem Jedynego Boga w trzech Osobach, powołany jest nie tylko Kościół, ale także rodzina, oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety” (papież Benedykt XVI).
„A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek” (Mdr 4,7).
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).
„Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki” (Prz 16,9).
„Jakie to szczęście mieć Maryję za Matkę! Nie trać tego słodkiego towarzystwa, bo z Maryją zawsze jest Jezus” (św. Maria Maravillas od Jezusa).
„Życie to czas na szukanie Boga” (św. Franciszek Salezy).
„Kochaj swój kraj. Bycie patriotą, to chrześcijańska cnota” (św. Josemaria Escriva).
„Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra – Kościół, który stracił wiele. Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku” (przepowiednia ks. Josepha Ratzingera z 1969 roku, późniejszego papieża Benedykta XVI).
„Najlepszym przyjacielem jest ten, który nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość” (św. Jan Bosko).
„O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem” (św. Augustyn z Hippony).
„Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie pierwszą stronę” (św. Augustyn z Hippony).
„Żyć życiem Eucharystii, to wyjść całkowicie z ciasnoty własnego życia i wzrastać w nieskończone życie Chrystusa” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Przyłóżcie się, proszę was bracia drodzy, do rozważania Słowa Bożego. Nie lekceważcie sobie orędzia, jakie kieruje do was nasz Zbawiciel” (papież św. Grzegorz I Wielki).
„Religia nie ogranicza się do jakiegoś cichego kącika czy kilku świątecznych godzin. Ona musi się stać korzeniem i fundamentem całego życia” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„We wszystkich epokach swojej historii Kościół otaczał uwagą i szczególną pamięcią oraz szczególną miłością tych, którzy cierpią w imię Chrystusa” (papież św. Jan Paweł II).
„Jakiż spokój daje to święte imię Maryja Powtarzajmy je często w głębi duszy. Niech stanie się oddechem naszego serca” (św. Maksymilian Maria Kolbe).
„Jezu! jakże Twój ptaszek jest szczęśliwy, że jest słaby i mały; co by zrobił. gdyby był wielki?… Nigdy by się nie odważył przed Tobą stanąć, zasnąć w Twojej obecności” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Podobnie jak św. Faustyna, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!”  (papież św. Jan Paweł II).
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1, 29).
„Życie jest mostem, przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania” (św. Katarzyna ze Sieny).
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).
„Jezus nie potrzebuje książek ani doktorów, by pouczać dusze; On, Doktor doktorów, naucza bez wrzawy słów” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach” (Ml 3,20).
„Kościół jest DOMEM BOGA, miejscem Jego obecności, w którym możemy Go znaleźć i spotkać. Kościół jest świątynią, w której mieszka ożywiający Go, kierujący nim i wspierający Go Duch Święty” (papież Franciszek).
„Gdy miłujesz bliźniego, twoje spojrzenie staje się czyste, aby mogło ujrzeć Boga” (św. Augustyn z Hippony).
„Kiedy się modlisz, spływają na ciebie łaski, a aniołowie kontynuują swój marsz. Modlitwa jest jak ostrzał z wysokości, przeprowadzany nim nastąpi atak na zło” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Dzięki swoim charyzmatom osoby konsekrowane stają się znakiem Ducha Świętego wskazującym na nową przyszłość, rozjaśnioną światłem wiary i chrześcijańskiej nadziei” (papież św. Jan Paweł II).
„Krzyż jest darem, który dobry Bóg zsyła swoim przyjaciołom” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Nie mając nic wszystko otrzymam od Boga” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Jezus daje swój krzyż prawdziwym przyjaciołom, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do nich” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Cieszę się, że znowu zobaczę moich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, i wyobrażam sobie, że będzie tak samo wspaniale, jak było u nas w domu” (papież Benedykt XVI).
„Po każdym naszym zwycięstwie nad szatanem Bóg jest uwielbiony, bo Jego żołnierz odniósł tryumf nad wrogiem orężem łaski” (bł. Michał Sopoćko).
„Każdy człowiek ma na ziemi specjalną misję od Boga i na tej właśnie misji ma się przede wszystkim skoncentrować” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Czasem jednym ciastkiem można tyle dobrego zrobić!” (św. Urszula Ledóchowska).
„Miłujcie się nawzajem Miłością Chrystusową, a miłość, którą macie w sercu, okazujcie przez uczynki na zewnątrz…” (św. Klara z Asyżu).
„Krzyż nie jest znakiem śmierci, lecz życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa” (papież św. Jan Paweł II).
„Nieście temu zagubionemu światu świadectwo wolności, do której wyswobodził nas Chrystus” (papież Benedykt XVI).
„Za PRAWDĘ trzeba cierpieć. Jestem przekonany, że to co robię jest słuszne, dlatego jestem gotowy na wszystko…” (bł. Jerzy Popiełuszko).
„Pozostań ze mną, Panie. Szukam tylko Ciebie i Twojej miłości, Twego serca i Twego ducha, ponieważ Cię miłuję i jedyna nagroda, o jaką proszę, to kochać Cię bardziej” (św. Ojciec Pio).
„Chrześcijanie, klękając, włączają się w modlitwę Jezusa na Górze Oliwnej. W obliczu zagrożenia przez potęgę zła są oni, będąc na klęczkach, wyprostowani wobec świata, a jako dzieci klękają przed Ojcem. My, chrześcijanie, klękamy przed chwałą Boga i uznajemy Jego Bóstwo, a wyrażamy w tym geście także naszą ufność, że On zwycięży” (papież Benedykt XVI).
„Obcujcie z Józefem, a spotkacie Jezusa. Obcujcie z Józefem, a spotkacie Maryję” (św. Maria Maravillas od Jezusa).
„Nie starajcie się podobać wszystkim. Nie starajcie się podobać niektórym. Starajcie się podobać Bogu!” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Nie Czynię nic nadzwyczajnego: Kocham, ponieważ Bóg mnie kocha” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Jedyną drogą do Boga, jest droga małego dziecka, co bez obaw zasypia w ramionach Ojca” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Kwiat rozwija się, gdy świeci słońce, a człowiek rozwija się, gdy kocha” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Wszystko oddałam mojemu Panu, On będzie się o mnie troszczył” (św. Józefina Bakhita).
„Im lepiej znasz Jezusa, tym bardziej pociąga cię Jego tajemnica; im częściej Go spotykasz, tym bardziej chcesz Go szukać” (papież Benedykt XVI).
„Wielki Post przynagla nas do otwarcia naszego życia na słowo Boże, aby dane nam było poznać najbardziej fundamentalną prawdę: kim jesteśmy, skąd przychodzimy, jaki jest nasz cel oraz jaką drogę mamy obrać w życiu” (papież Benedykt XVI).
„Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój… Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli…” (Ez 37, 12b – 14a).
„Powinniśmy spróbować mieć zawsze uśmiechniętą twarz, bo twarz jest odbiciem duszy. Powinna być ona uśmiechnięta nawet wtedy, gdy jesteś sam, bo ciągle jesteś oglądany przez Boga i aniołów” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Jedni drugim wybaczajcie, tak jak Bóg wybaczył wam w Chrystusie” (list św. Pawła do Efezjan 4,32b).
„Udałam się do duszy mojego Chrystusa i tam będę spędzać mój Wielki Post” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Maryja jest najsłodszą przynętą, wybraną przez Boga, do chwytania ludzi” (św. Katarzyna ze Sieny).
„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy” (papież św. Jan Paweł II).
„Bóg stoi u drzwi twego serca… Czeka… Otwórz Mu!” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Zostańmy świętymi, a w ten sposób po byciu razem na ziemi, będziemy zawsze razem w niebie” (św. Ojciec Pio).
„Gdzie jest Chrystus, tam jest życie” (św. Ambroży z Mediolanu).
„Odnajdźcie Boga, a znajdziecie sens waszego życia” (bł. Carlo Acutis).
„Święty to ktoś, kogo najbardziej interesuje miłość” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Niczego nie uważajmy za niemożliwe, Bóg może wszystko” (św. Karol de Foucauld).
„Prawda jest jak lew. Nie musisz jej bronić. Wypuść ją na wolność a sama się obroni” (św. Augustyn z Hippony).
„Tutaj zawsze byliśmy wolni” (papież św. Jan Paweł II).
„Kiedy staniesz przed Najświętszym Sakramentem, zanurz się w jednej ze scen Jego Pasji, a zobaczysz, że za każdym razem poczujesz w sobie nową siłę” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Pamiętaj, że kiedy opuszczasz tą ziemię, nie możesz wziąć niczego, co otrzymałeś… ale tylko to co dałeś” (św. Franciszek z Asyżu).
„Różaniec to także potężna modlitwa przeciw szatanowi i przeciw siłom zła. Pod tym względem każdy paciorek jest dla demona ciosem, a każde poruszenie duszy jest niczym wybuch wiary, który powala szatana, a Maryja za każdym razem miażdży mu wtedy głowę. Różaniec jest kluczem do Nieba” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Pamiętaj, że życie jest nicością, a my jesteśmy na tej ziemi jedynie przejściowo. Pamiętaj, że najpiękniejszą chwilą jest przejście do Boga, spoczynek duszą i ciałem w Jego rękach po wykorzystaniu każdego zakamarka naszego ”ja” na Jego chwałę” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Wierzę w miłość mimo wszystko, co wokół się dzieje, i daj Panu odpocząć w łódce twojego serca. Nie budź Go…” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Kto należy do Chrystusa, musi przeżyć całe Jego życie. Musi dojrzewać do wieku Chrystusowego, musi z Nim wejść na drogę krzyżową, przejść przez Ogrójec i wstąpić na Golgotę” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie” (Ps 54,6) .
„Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził. Otrzymałeś go od Boga w tym celu, dlatego wykorzystaj go” (św. Ojciec Pio).
„Jeśli wierzysz w to, czego chcesz od Ewangelii, i odrzucasz to, czego w niej nie lubisz, to nie wierzysz w Ewangelie, ale w siebie” (św. Augustyn z Hippony).
„Jeśli boisz się opinii innych ludzi, nie powinieneś był zostać chrześcijaninem” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Dziś w czasie Mszy Świętej pogrążyłam się bezwiednie w nieskończonym Majestacie Bożym. Cały ogrom miłości Bożej zalewał mi duszę; w tym szczególnym momencie poznałam, jak wielce się Bóg uniżył dla mnie, ten Pan nad pany. – A cóż jestem ja nędzna, że obcujesz tak ze mną” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny; 870).
„Nie jest wielką rzeczą wierzyć, że Chrystus umarł; ponieważ wierzą w to także poganie, Żydzi i wszyscy bezbożni: wszyscy wierzą, że umarł. Wiara chrześcijan to Zmartwychwstanie Chrystusa” (św. Augustyn z Hippony).
„Mieszkaniem miłości jest pokora” (św. Augustyn z Hippony).
„Niech cię nic nie przeraża ani miesza, zachowuj głęboki spokój, wszystko jest w ręku moim” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny; 219).
„Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5, 14-17).
„Oczy tego, kto wierzy w Chrystusa, dostrzegają nawet w najciemniejszą noc światło i widzą już blask nowego dnia” (papież Benedykt XVI)
„Nikt, kto odmawia codziennie Różaniec, nie popadnie w herezję ani nie zwiedzie go diabeł. To oświadczenie, które chciałbym podpisać moją krwią” (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).
„Jednego tylko unikał, jednego się lękał: obrazy Boga” (św. Jan Chryzostom o św. Pawle).
„Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami” (Ps 128).
„Ukrywa się Pan, by nas swoją miłością przyciągnąć do siebie” (św. Józef Sebastian Pelczar).
„Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens… ma sens… ma sens!” (papież św. Jan Paweł II).
„Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości” (papież św. Jan Paweł II).
„Ci, którzy twierdzą , że Kościół za dużo czasu poświęca Maryi, niech rozważą to, że sam nasz Błogosławiony Pan Jezus Chrystus poświęcił dziesięciokrotnie więcej czasu Swego życia na ziemi Maryi, niż swoim apostołom” (abp Fulton J. Sheen, Sługa Boży).
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14,2).
„Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami: Jezu, Ty się tym zajmij!” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Ten, kto nosi Boga w swym sercu, niesie ze sobą niebo dokądkolwiek pójdzie” (św. Ignacy Loyola).
„Nie można mieć Boga za Ojca, kto nie ma się Kościoła za matkę” (św. Cyprian z Kartaginy).
„Nigdy nie zaniedbuj modlitwy, ona jest potężną bronią do zwalczania całej wściekłości piekła” (św. Paweł od Krzyża).
„Szczęścia nie znajdziesz w niczym innym, ale tylko w Bogu” (św. Tomasz z Akwinu).
„Dziś zróbmy sobie postanowienie, aby nigdy nie przechowywać urazy w sercu” (św. Maksymilian Maria Kolbe).
„Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od obrazu Chrystusa” (św. Ojciec Pio).
„Uspokój siebie, odrzucając wszelkie troski nie przejmując się niczym, a będziesz służył Bogu według Jego upodobania i znajdziesz w Nim swą radość” (św. Jan od Krzyża).
„Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich, którzy z pokora zwracają się do niego” (św. Bernard z Clairvaux).
„Kto chce znaleźć Pana, odnajduje Go na krzyżu. Stąd, kto ucieka przed krzyżem, tym samym opuszcza też Pana. Gdzie krzyż, tam Pan; gdzie Pan, tam krzyż; tam też kieruj gorące pragnienia. Znalezienie ukrzyżowanego Pana nie mija bezowocnie” (św. Bonawentura z Bagnoregio).
„Uśmiechaj się do Boga, z miłością przyjmując Jego wolę” (św. Franciszek z Asyżu).
„Pierwszym językiem Boga jest cisza” (św. Jan od Krzyża).
„Krzyż jest najgłębszym zniżeniem się Boga do człowieka. Krzyż jest jak dotyk wiecznej miłości dla najboleśniejszych ran ziemskiej ludzkiej egzystencji” (papież św. Jan Paweł II).
„Chleb eucharystyczny, lekarstwo na nieśmiertelność, antidotum na śmierć” (św. Ignacy Antiocheński).
„Ten, który wierzy, nie potrzebuje wyjaśnienia. Temu, kto nie wierzy, wyjaśnić się nie da” (św. Tomasz z Akwinu).
„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31).
„W Maryi masz wszystko, Ona jest twoją Matką. Czegóż więc dla ciebie nie uczyni?” (św. Maria Maravillas od Jezusa).
„Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia” (św. Ojciec Pio).
„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia” (papież św. Jan Paweł II).
„Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra” (św. Ojciec Pio).
„Wznoś oczy ku niebu i patrz, jakie tam szczęście zgotował Chrystus dla swych ukochanych dzieci” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Kto naprawdę kocha Jezusa, ten mało mówi, a wiele znosi” (św. Gemma Galgani).
„Kapłaństwo byłoby zbezczeszczone, gdyby się stało czymś innym niż służbą” (papież Benedykt XVI).
„Tu na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki” (św. Dominik Savio).
„Prosiłeś, a nie otrzymałeś tego, o co prosiłeś? Uwierz Ojcu, że dałby ci to, gdyby ci to wyszło na pożytek” (św. Augustyn z Hippony).
„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Droga uczciwych jest najtrudniejsza, ale i najbliższa z dróg wiodących do nieba” (bł. Pier Giorgio Frassati).
„Smutek trzeba rozpraszać modlitwą – jak mgły promieniami słońca” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Jezus mógł zejść z krzyża, ale wolał powstać z grobu” (św. Augustyn z Hippony).
„Sprawa zbawienia wiecznego jest dla nas w tym życiu kwestią nie tylko najważniejszą, ale i jedyną” (św. Alfons Liguori).
„Chwile modlitwy muszą zajmować w naszym życiu naprawdę pierwsze miejsce” (papież Benedykt XVI).
„Gdyby hostię podzielić na tysiące tysięcy cząstek, to i tak w każdej jest cały Chrystus” (św. Katarzyna ze Sieny).
„Niedziela jest dniem Boga. Nie wolno jej Bogu kraść. Na kradzionym jeszcze się nikt nie wzbogacił” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Chodźcie nogami po ziemi, a sercem mieszkajcie w niebie” (św. Jan Bosko).
„Życzliwość i uprzejmość w spojrzeniach, w relacjach, słowach: zdobywać wszystkich dobrocią” (bł. Filip Rinaldi).
„Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza” (Jezus do św. Faustyny, Dzienniczek 57).

 

Koniec cz. III

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: