Ks. prał Czesław Rawski (1934-2006)

Kronika Okupacyjna Klasztoru Sióstr Urszulanek
3 grudnia 2018
Ks. prał Władysław Mikołajewski (1840-1929)
6 grudnia 2018
Udostępnij to:

Sieradz, 8 maja 2017

Ksiądz Czesław Rawski urodził się 4 grudnia 1934 r. w Nowosiółkach k. Nieświeża, zmarł 27 kwietnia 2006 r. w Sieradzu. Ksiądz prałat, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu w latach 1998-2006. Ojciec, uczestnik wojen o wolną Polskę 1918-1920, za zasługi wojenne otrzymał gospodarstwo rolne we wsi Nowosiółki. Rodzice i rodzeństwo Czesława, składające się z brata i dwóch sióstr, decyzją władz sowieckich w 1940 r. zostało zesłane na Syberię. Trudów zesłania nie przeżył ojciec. Po powrocie do Polski w 1946 r. rodzina osiedliła się na gospodarstwie w miejscowości Ostrowite koło Lipna, gdzie ukończył szkołę podstawową. Następnie uczył się w niższym seminarium duchownym we Włocławku, gdzie zdał maturę. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 grudnia 1958 r. Jako kapelan był wikariuszem w kilku parafiach, a w 1977 r. został proboszczem w Świerczynie, następnie w Burzeninie, Warcie, Osięcinach i w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu.

W czasie ośmioletniego pobytu w Sieradzu kapłan pełnił funkcję kanonika Kapituły Sieradzkiej pod wezwaniem Rozesłania Apostołów, której był kustoszem. Przez kilka lat był dziekanem I dekanatu sieradzkiego. Dużą troską otoczył kościół Świętego Ducha. W zabytku z początku XV w. dokonał renowacji ołtarza i znajdującego się nad nim obrazu. Był kapelanem Związku Sybiraków w Sieradzu oraz Akcji Katolickiej przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Był autorem wstępu książki Pamiętniki Sybiraków. Przyczynił się do wydania folderu Sieradz: kościół pw. Wszystkich Świętych i innych. W dniu 29 kwietnia 2006 r. został pochowany na wiejskim cmentarzu w miejscowości Ostrowite.

Jan Hołubowicz

 

Źródło: Leksykon miasta Sieradza,
oprac. zbiorowe pod red. prof. Tadeusza Olejnika,
Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Prof-Art 2006

***

Ks. Czesław Rawski, proboszcz sieradzkiej kolegiaty sprawujący Mszę św. w intencji sieradzkich pielgrzymów, którzy za kilkadziesiąt minut udadzą się w 395 pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, 22 sierpnia 2005

Ks. Czesław Rawski wraz ze swoim poprzednikiem ks. prałatem seniorem Józefem Frątczakiem witających sieradzkich pielgrzymów, którzy 29 sierpnia 2005 powrócili do Sieradza

Ks. prał Czesław Rawski udzielający błogosławieństwa okazałą monstrancją gotycką z 1603 r. mierzącą 103 cm wysokości podczas uroczystości Bożego Ciała na sieradzkim rynku w 2002 r., arch. Jana Hołubowicza

Udostępnij to: