2011 – Zabytkowe schody “starego szpitala” im. św. Józefa w Sieradzu

Okupacja niemiecka 1939-1945 / Wspomnienia Jadwigi Kasperskiej
3 września 2020
Featured Video Play Icon
Homilie ks. Zygmunta Majdzińskiego. Rok 2020
17 września 2020
Udostępnij to:

Sieradz, 11 maja 2011
aktualizacja: 7 września 2020

Kolejnym sieradzkim zabytkiem, który chcę przedstawić na mojej stronie, są schody „starego szpitala” im. św. Józefa. Te – dziś już zabytkowe – schody zostały zbudowane w latach 30. XX wieku. Jak pisałem wcześniej, cały szpitalny obiekt wymaga gruntownego remontu, również schody, które pamiętają szmat historycznego czasu: posługę szpitalną sióstr szarytek, przed wojną dr. Aleksandra Murzynowskiego, dr. Marka Zaleskiego, a podczas wojny dr. Leopolda Maiditscha, dr. Jana Felchnera; były niemym świadkiem wybuchu drugiej wojny światowej, cierpień rannych polskich i niemieckich żołnierzy (jednych ranionych podczas obrony Ojczyzny, drugich podczas zbrojnej napaści na nasz kraj), ofiarnej pracy sióstr urszulanek – wówczas pod przewodem wspaniałej siostry przełożonej Antoniny Tyszkiewicz – wśród chorych i rannych; czasy proboszczostwa ks. Walerego Pogorzelskiego, a po wojnie – przerwanego aresztowaniem i pobytem w komunistycznym więzieniu – proboszczostwa ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego…

Ufam, że pokazywanie zabytków – niemych świadków naszej historii – może przyczyni się do większej troski o nie ze strony władz miasta, by nie uległy takiemu zniszczeniu, które potem stanie się pretekstem do ich wyburzenia, by w ich miejscu postawić kolejną galerię albo market…

Historia miasta, dokumentowana jego materialnym dziedzictwem, powinna stanowić fundament, na którym buduje się przyszłość i tożsamość Sieradza.

Łukasz Piotrowski

Zapraszam do obejrzenia 40 zdjęć, które wykonałem 5 marca 2011 roku

 

***

Zobacz także:

Udostępnij to: