2022 – 412. Piesza Pielgrzymka Sieradzka na Jasną Górę. Dzień 6 (2022-08-27)

Poznaję Boży świat / 2021 – Hiszpania, Camino del Norte. Dzień 18 – Luarca, 23 km / łącznie 460,7 km
20 października 2022
2010 – Porządki przed Dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Sieradzu
24 października 2022