Hejnał Sieradza

Cmentarz wojenny w Stawiszczach zał. 1914 r.
15 marca 2021
Ks. Henryk Wieczorek (1915-2012)
21 marca 2021
Udostępnij to:

Sieradz, 14 sierpnia 2017
aktualizacja: 8 kwietnia 2020

Z inicjatywy Jana Matusiaka i Zofii Neymanowej hejnał Sieradza napisał w lutym 1962 roku Jan Pychyński, dyrektor Szkoły Muzycznej w Kutnie. Posłużył się motywami muzycznymi zawartymi w utworach Cypriana z Sieradza zwanego Bazylikiem, autora pieśni, monodii i kompozycji polifonicznych. Z trzech wersji hejnału, które J. Pychyński opracował, zespół składający się z: Z. Neymanowej, J. Matusiaka, J. Szczeblewskiego i I. Lewickiej wybrał drugą. Hejnał oficjalnie po raz pierwszy wykonano 6 X 1962 roku. Zagrał go Józef Szczeblewski na wieży strażackiej przy Krakowskim Przedmieściu, inaugurując uroczystość 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. Funkcję hejnalisty miejskiego pełnił J. Szczeblewski do 17 VI 1985. W czasie obchodów 850-lecia Sieradza obowiązki trębacza przekazał Kazimierzowi Marciniakowi, kapelmistrzowi strażackiej orkiestry dętej.

Józef Szczeblewski na sieradzkim rynku gra hejnał; lata 80. XX wieku, arch. Jana Pietrzaka
Zapraszam do wysłuchania hejnału Sieradza w wykonaniu kapelmistrza Kazimierza Marciniaka. Hejnał został nagrany na wieży sieradzkiej kolegiaty 1 listopada 2013 roku i jest odtwarzany każdego dnia w samo południez tej samej wieży. Warto, będąc w okolicy o tej godzinie, na chwilę się zatrzymać i wsłuchać w jego piękną melodię.

Podczas obchodów „Dni Sieradza” w latach 60. XX wieku hejnał grano w południe na balkonie budynku, w którym mieściły się biura Prezydium MRN (Rynek 14). Z inicjatywy ks. prałata Józefa Frątczaka oraz Kazimierza Marciniaka od 16 VII 1993 roku hejnał odgrywano o godz. 12 z wieży sieradzkiej kolegiaty, gdzie pracownicy Miejskiego Domu Kultury umieścili zakupioną przez księdza aparaturę nagłaśniającą. W połowie lipca 2000 roku po uszkodzeniu instalacji elektrycznej i sprzętu w czasie burzy zaprzestano przez krótki czas odtwarzania hejnału z wieży. Kazimierz Marciniak prezentował hejnał na festiwalu hejnalistów w Poznaniu w 1995 roku i na Ogólnopolskim Festiwalu Trębaczy Wieżowych w Gdańsku w lipcu 2010. W dniu 15 IX 2003 roku hejnał umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Stanowi on muzyczną wizytówkę miasta.

Józef Szubzda

***

Źródło: Leksykon miasta Sieradza,
oprac. zbiorowe pod red. prof. Tadeusza Olejnika,
Towarzystwo Przyjaciół Sieradza; Prof-Art 2006

***

Początek partytury „Hejnału sieradzkiego”

Zabytkowa kolegiata pw. Wszystkich Świętych jest jednym z najcenniejszych zabytków Sieradza. Z lewej: front kościoła z jego charakterystyczną wieżą; fot. 17 listopada 2012. Z prawej: wnętrze wieży z zabytkowymi dzwonami – tu Kazimierz Marciniak odgrywa hejnał Sieradza; fot. 1 listopada 2013.

Udostępnij to: