2022 – 412. Piesza Pielgrzymka Sieradzka na Jasną Górę. Dzień 7 (2022-08-28)

Znani sieradzanie / Pertkiewicz Julian (1921-1984), znany garncarz, mieszkaniec sieradzkiej Pragi
28 października 2022
2022 – Porządki przed Dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Sieradzu
30 października 2022