Aforyzmy świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Część I – 106 myśli

Aforyzmy świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Wstęp!
3 stycznia 2024
2024 – Kolędowanie Scholi Dziecięcej w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu
8 stycznia 2024
Udostępnij to:

Zobacz także:

 

***

 

Sieradz, 6 stycznia 2024
Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

Jak biedny jest człowiek, który Ciebie Jezu nie poznał!

 

„Idąc z Tobą, o Boże mój, pójdę, gdzie zechcesz, bo tylko Ciebie pragnę” (św. Jan od Krzyża).
Święty Józefie, naucz mnie moje cierpienia ofiarowywać Bogu
„Paść na kolana przed Bogiem obecnym w. Eucharystii oznacza wyznanie wolności. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi się kłaniać żadnej ziemskiej potędze” (papież Benedykt XVI).
„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus).
„Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie, na nic” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Nigdy nie zapomnę pobożności i pieczołowitości, z jakimi moi rodzice błogosławili znakiem krzyża nas, swoje dzieci, gdy wychodziliśmy z domu; a gdy żegnaliśmy się na dłużej, rodzice kreślili nam znak krzyża wodą święconą na czole, wargach i piersi. To błogosławieństwo towarzyszyło nam, i wiedzieliśmy, iż ono nas prowadzi. Było to unaocznienie modlitwy rodziców, która szła z nami, i wyraz pewności, że opiera się ona na błogosławieństwie Zbawiciela. Błogosławieństwo rodziców było równocześnie swoistym zobowiązaniem nas do nieopuszczania przestrzeni tego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest gestem kapłańskim i w tym znaku krzyża odczuwaliśmy kapłaństwo rodziców, jego szczególną godność i moc. Myślę, że błogosławienie znakiem krzyża jako pełnoprawny wyraz kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych powinno na nowo i z większą siłą wkroczyć do codziennego życia i nasycić je mocą Chrystusowej miłości” (papież Benedykt XVI).
„Eucharystia jest bowiem ofiarą i jest także sakramentem, a różni się od innych sakramentów tym, że nie tylko wytwarza łaskę, ale także trwale zawiera w sobie samego sprawcę łaski” (papież Pius XII).
„Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali” (Mk 15,25).
„Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud” (pieśń wielkopostna).
„Różaniec łączy ręce: niewinne ręce dzieci, drżące ręce starych ludzi, silne ręce robotników: z różnych stron świata wznosi się niczym prawdziwa psalmodia, która w jakiś sposób może stanąć obok recytowanego przez mnichów Boskiego Oficjum” (papież św. Jan XXIII).
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
„Wobec piękna gór czuję, że ON jest. I wtedy zaczynam się modlić” (papież św. Jan Paweł II)
„Im więcej w nas radości, tym bliżej nam do świętości” (św. Filip Nereusz).
„Każda Msza Święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy” (św. Ojciec Pio).
„Niech Twój dobry Anioł Stróż zawsze dogląda Ciebie i będzie Twoim przewodnikiem na trudnej ścieżce Twego życia. Niech zawsze utrzymuję Cię w chwale Jezusa i niech utrzymuje w swych dłoniach” (św. Ojciec Pio).
„Tylko Bóg może goić rany” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Wszyscy, którzy cierpicie, przyjdźcie do Maryi. U Jej stóp odnajdziecie życie”. (św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Mała Arabka).
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9,37).
„Moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich” (Łk 6,19).
„Wszystko, co robimy dla MIŁOŚCI, nabiera wartości i piękna” (św. Josemaria Escriva).
„Kapłan jest tym, który sprawia, że Chrystus jest kochany” (Sługa Boży, abp Fulton J. Sheen).
„Miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złota świata” (św. Jan Bosko).
„Boże, Ty znasz moją głupotę i występki moje nie są zakryte przed Tobą” (Ps.69, 6).
„Cierpienie daje nam możliwość upodabniania się do Jezusa i stawania się jedno z krzyżem. Jest to najwspanialszy sposób przybliżania się do Boga” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Trwajmy w nabożeństwie ku Maryi, a znajdziemy pokój serca, jakiego świat nigdy nam dać nie może” (bł. ks. Ignacy Kłopotowski).
„Jam zwyciężył świat” (J 16,33).
„Krzyż Cię nigdy nie przygniecie: jego ciężar może Tobą zachwiać, lecz jego moc Cię podtrzyma” (św. Ojciec Pio).
„Przybywając w pielgrzymce tu do Lourdes, pragniemy doświadczyć w ślad za Bernadettą, tej niezwykłej bliskości między niebem a ziemią, która nigdy nie zanika i która nieustannie się pogłębia” (papież Benedykt XVI).
„Módl się i ufaj Bogu, ponieważ wszystko zależy od Niego, ale działaj tak, jakby wszystko zależało tylko od ciebie” (św. Ignacy Loyola).
„Modlitwa jest uczuciem przylgnięcia do Boga, pełną serdeczności i czci z Nim rozmową oraz zatrzymaniem się oświeconego umysłu dla czerpania radości jak długo to jest możliwe” (św. Antoni z Padwy).
„Dzieci są mądrzejsze, niż nam się wydaje – to jedno mogę powiedzieć. Nieraz myślą i przeżywają głębiej niż dorośli. Zawsze są ciekawe świata. (…) Dzieci są kochane…” (Służebnica Boża dr Wanda Błeńska). Na zdjęciu dwaj braciszkowie.
„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni” (papież Benedykt XVI).
„Idź przed twym Bogiem w pokorze, prostocie i pokoju” (św. Paweł od Krzyża).
„Życzę Ci miłości w sercu” (św. Urszula Ledóchowska).
„Do szczęścia nie jest potrzebne wygodne życie, lecz zakochane serce” (św. Josemaría Escrivá de Balaguer).
„Każde cierpienie przyjmuję jako pokutę za moje grzechy” (św. Weronika Giuliani).
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne” (J10, 27-29).
„W chwili Komunii świętej serca nasze stają się jakby żłóbkiem, w którym Najświętsza Maryja Panna składa swojego Syna” (bł. ks. Ignacy Kłopotowski).
„W zabawie, od czasu do czasu, wznoście umysł ku Bogu, ofiarując te zabawy na jego cześć” (św. Jan Bosko).
„Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych. Tylko kapłan święty może stać się przejrzystym świadkiem Chrystusa i jego Ewangelii. Tylko w ten sposób może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie na takiego przewodnika czekają” (św. Jan Paweł II).
„Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy” (Matka Boża do dzieci z Fatimy).
„Często odwiedzajcie waszego spowiednika, módlcie się za niego i kierujcie się jego radami” (św. Jan Bosko).
„Święci są naszymi wychowawcami, którzy nas nie opuszczają także w bólu i samotności, a nawet w godzinie śmierci idą u naszego boku” (kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI).
„Lecz moim szczęściem być blisko Boga” (Ps 73, 28).
„Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misje do spełnienia: zbawienie duszy i danie wszystkim dobrego przykładu” (św. Ojciec Pio).
„Teraz Słowo nie tylko da się słyszeć, nie tylko ma ono głos, ale ma także twarz, którą możemy zobaczyć: to Jezus z Nazaretu” (papież Benedykt XVI).
„Bóg czyni wszystko we właściwym dla nas czasie” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Nie pragnę niczego innego, jak tylko modlić się za innych tak, jak robię to za siebie samego. Modlenie się za ludzi oznacza: dawanie krwi własnego serca” (św.  Sylwan z Atosu).
„Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swoją piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę” (św. s. Faustyna, Dz. 146).
„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój!” (pieśń religijna).
„Ja nie umieram, ja wstępuję do życia” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus).
„Eucharystia, to niezwykły stół, przy którym Gospodarz staje się Pokarmem” (św. Augustyn).
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego!” (papież Franciszek).
„Zaufaj Bogu i oddaj Mu się tak, jak dziecko przytulone do piersi swej matki…” (św. Paweł od Krzyża).
„Choroby, pokusy, kłopoty są także krzyżami, które prowadzą do nieba” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Czyniąc znak krzyża, czyń go starannie. Nie taki zniekształcony, pośpieszny, który nie wiadomo, co oznacza. Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od czoła od piersi, od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego ogarnia. Staraj się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj całą siłę swojego uczucia w tym geście kreślenia krzyża” (ks. Romano Guardini, Sługa Boży Kościoła katolickiego).
„Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki” (s. Łucja z Fatimy, Czcigodna Służebnica Boża).
Tak dla Życia! „Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny” (papież Benedykt XVI).
„Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy” (św. Urszula Ledóchowska).
„Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić” (św. Augustyn).
“O bliźnim trzeba mówić dobrze, albo milczeć” (św. Jan Bosko).
Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron” (Hbr 5,4). Fragment z książki św. Jana Pawła II pt. “Dar i Tajemnica”
„Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego przez Maryję” (św. Bernard).
„Nie szukam i nie pragnę chwały tego świata, ale oczekuję wielkiej chwały na tamtym świecie” (Angelo Giuseppe, późniejszy papież św. Jan XXIII).
„Gdy doznasz goryczy i przykrości, pomnij na Jezusa Ukrzyżowanego i milcz. Żyj w wierze i nadziei i choćbyś chodziła wśród mroków, bo w tych mrokach Bóg zbliża się do duszy. Zdaj się we wszystkim na Boga, do Niego bowiem należysz i On cię nie zapomni” (św. Jan od Krzyża).
„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi” (św. Jan Paweł II).
„Świat potrzebuje kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa” (papież św. Jan Paweł II).
„Wyruszamy w drogę; jest z nami Jezus w Eucharystii, Zmartwychwstały, który powiedział: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Dziękujemy Ci, Panie Jezu! Dziękujemy za Twoją wierność, która podtrzymuje naszą nadzieję. Zostań z nami, bo zapada zmierzch. «Dobry Pasterzu, prawdziwy Chlebie, o Jezu, zmiłuj się nad nami; karm nas, broń nas, doprowadź nas do dóbr wiecznych, do ziemi żyjących!». Amen” (papież Benedykt XVI).
„Dotykanie chorego jest identyczne jak dotykanie Eucharystii” (św. Jan Chryzostom).
„Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat” (św. Augustyn).
“Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32).
„Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” (Ef 5, 1).
„Dzisiaj Maryja stała się nam niebem, niosąc Boga, który do niej zstąpił i w niej zamieszkał” (św. Efrem Syryjczyk).
„Modlitwa jest miarą wartości człowieka” (św. Alojzy Orione).
„Przeżywasz opuszczenie, a ja Cię zapewniam, że wtedy właśnie Jezus przyciska Cię mocno do swojego Serca” (św. Ojciec Pio).
„Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus).
19 września – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z La Salette
„Pamiętaj, że masz tylko jedną duszę; że masz tylko jedno życie, które jest krótkie i które musisz przeżyć sam; i jest tylko jedna chwała, która jest wieczna” (św. Teresa z Avili).
„Świętość jest łaską i wolą: Łaska pochodzi od Boga, a wola od ciebie. Jesteś potencjalnym świętym. Zrób wszystko, aby nim być naprawdę” (św. Charbel).
„Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?!” (św. Jan Paweł II).
„Bóg objawi! się człowiekowi przez Chrystusa, Chrystus ukazuje się nadal człowiekowi przez kapłana. Kapłan po Chrystusie jest więc widzialnym i zmysłowym objawieniem Boga na przestrzeni wieków: jest miłosiernym rozszerzeniem wielkiej tajemnicy Wcielenia” (Sługa Boża Matka Luisa Margherita Claret de La Touche).
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).
„Jezu, kocham Ciebie” (ostatnie słowa papieża Benedykta XVI wypowiedziane tuż przed śmiercią).
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (św. Jan Paweł II).
Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować. Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce (Mk 10,13-16).
„Życie rodziców jest księgą, którą dzieci czytają” (św. Augustyn).
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” (J 11, 25-26).
„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny!” (Ps 98).
„Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga” (papież św. Jan Paweł II).
„Kościół to nie muzeum dla świętych, ale szpital dla grzeszników” (papież Franciszek).
„Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię; daje zajęcie Aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki” (św. Bazyli Wielki).
„Głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie – z życia do życia!” (papież św. Jan Paweł II).
„Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36).
„Ja nie umieram, ja wstępuję do życia” (św. Tereska od Dzieciątka Jezus). Kochana Siostro Małgorzato będziemy o Tobie pamiętać [*]
Pan Jezus powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
„Idziemy naprzód. Pan powiedział: «Odwagi, Jam zwyciężył świat». Jesteśmy w «drużynie» Pana, a zatem w drużynie zwycięskiej” (papież Benedykt XVI).
„Ile razy we Mszy Świętej przyjmujesz Komunię Świętą, tyle razy przykładasz twe usta do otwartego Serca Jezusowego” (św. Józef Sebastian Pelczar).
„W naszej drodze do pełni szczęścia jedna rzecz jest absolutnie konieczna: spowiedź. Spowiedź jest aktem pokory, sakramentem miłości i przebaczenia, w którym pozwalam Jezusowi uwolnić mnie od wszystkiego, co dzieli i niszczy. Do spowiedzi powinniśmy przystępować z wielką prostotą, jak dzieci” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Największa historia miłosna wszech czasów zawarta jest w maleńkiej , białej hostii” (Sługa Boży, abp Fulton J. Sheen).
„Bóg nie pamięta naszych upadków, ale to, ile razy z nich powstajemy” (papież Benedykt XVI).
„Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Tam, gdzie jest nienawiść, pozwól mi siać miłość” (św. Franciszek z Asyżu).
„Ostateczne słowo nie należy do zła, lecz do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, którego zwycięstwo objawia się przez moc miłosiernej miłości” (papież Benedykt XVI).
„Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny).
„Pan kocha serca radosne, dusze zawsze uśmiechnięte” (św. Teresa z Avili).

 

Koniec cz. I

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: