2016 – Rewitalizacja placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu