2016 – Poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanej znajdującej się na terenie „starego szpitala” im. św. Józefa w Sieradzu

Święci na każdy dzień / 14 lutego – św. Walenty
14 lutego 2019
Znani sieradzanie / Matusiak Jan (1928-2007), kronikarz
16 lutego 2019
Udostępnij to:

Sieradz, 25 września 2016

 

Najświętsza Dziewico, wierzymy i wyznajemy Twoje Niepokalane Poczęcie. Wejrzyj na nas i przez Twą Dziewiczą Czystość i godność Matki Bożej, wyjednaj nam u Twego Syna pokorę, miłość, czystość serca, ciała i umysłu, łaskę wytrwania w dobrym, dar modlitwy, święte życie i śmierć szczęśliwą. Amen.

 

Uroczystego poświęcenia figury Matki Bożej Niepokalanej, znajdującej się na terenie starego szpitala Świętego Józefa w Sieradzu, w obecności personelu, jak i zaproszonych gości, dokonał ks. Zygmunt Majdziński, kapelan sióstr urszulanek SJK; fot. 8 września 2016

W naszym drogim Sieradzu jest wiele historycznych, interesujących miejsc, o których mało kto wie i niewiele się, niestety, o nich mówi, a szkoda. Istnieje stare łacińskie powiedzenie „Historia magistra vitae est”, które oznacza: Historia jest nauczycielką życia. Starożytni pragnęli zapewnić nas o tym, że historia stanowi ważny element poznawczy w naszym życiu.

Chyba nie ma w Sieradzu osoby, która by nie wiedziała, gdzie znajduje się wybudowany w latach 1845–1851 „stary szpital” św. Józefa. Ten piękny zabytkowy budynek z każdym rokiem powoli popada w ruinę i zapomnienie. Na terenie tego szpitala znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej pochodząca z 1897 roku, czyli licząca sobie prawie 120 lat. Kiedy kilka lat temu fotografowałem stary szpital, miałem przyjemność poznać pana Andrzeja Stępnia, pracownika szpitala, który z wielkim pietyzmem i szacunkiem do tego miejsca przybliżył mi jego historię. Podczas naszej rozmowy oprowadził mnie po „starym szpitalu”, pokazując, jak wygląda od środka. Mogłem wtedy zobaczyć m.in. hospicjum, do 2015 roku mieszczące się w szpitalu, z przylegającą doń kaplicą, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Również i to miejsce postanowiłem udokumentować na fotografiach. Na koniec pan Andrzej zaprowadził mnie na zewnątrz szpitala i pokazał mi właśnie tę kapliczkę, o której dzisiaj piszę. Niewiele się zachowało informacji na temat jej powstania. Pan Józef Szubzda, sieradzki regionalista, w drugim numerze kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” z 2014 roku tak pisze o wspomnianej figurze:

Bezpośrednio za ścianą kaplicy w ogrodzie na cokole z piaskowca umieszczono figurę Matki Bożej Niepokalanej. Pomnik wzniesiono prawdopodobnie w 1897 r. Przemawia za tym inskrypcja na bocznej ścianie cokołu: O Maryjo Matko Jezusa wspieraj nas 1897. Pomnik upamiętnia córkę lekarza powiatowego Józefa Rażniewskiego. Poświęcono jej epitafium na drugiej ścianie cokołu: S.P. Halusia Rażniewska Uro: d: 2 Lip. 1880 r. Zm: d: 30 Si. 1885 r. Dr Józef Rażniewski, członek Towarzystwa Lekarskiego Guberni Kaliskiej, zmarł 21 stycznia 1896 r. Zasłużony dla miasta, lekarz Sieradzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczony orderem św. Stanisława, spoczął na cmentarzu parafialnym w Sieradzu. Frontowa ściana cokołu po ostatniej wojnie została zeszlifowana. Umieszczono na niej modlitewną antyfonę: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, 1946 r.

Antyfona ta pochodzi z objawienia, jakiego doznała 27 listopada 1830 roku francuska szarytka, Katarzyna Labouré, której Matka Boża poleciła propagować na całym świecie cudowny medalik, zwany Medalikiem Niepokalanego Poczęcia NMP, a także odmawiać tę krótką modlitwę.

Pan Andrzej był zasmucony faktem, że figura Matki Bożej jest tak zapomniana i zaniedbana, pomimo swojej długiej historii. Z czasem jednak zrodził się pomysł jej odrestaurowania. Cieszy fakt, że po wielu miesiącach wysiłków udało się pozyskać wystarczające środki finansowe na przeprowadzenie potrzebnych prac związanych z figurą, jak i miejscem, na którym się znajduje.

Dzień, w którym została poświęcona figura NMP, nie jest dniem przypadkowym, bo właśnie 8 września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przed poświęceniem figury ks. kapelan Zygmunt Majdziński odprawił Mszę świętą w kaplicy szpitalnej, w której wzięli udział pracownicy i pacjenci szpitala, siostry zakonne i zaproszeni goście. Następnie w uroczystej procesji, podczas której śpiewane były Maryjne pieśni, udaliśmy się pod figurę Matki Bożej. Tam ks. Zygmunt odmówił wraz z wiernymi modlitwę i dokonał aktu poświęcenia.

Ksiądz Zygmunt Majdziński wyraził swoją wdzięczność panu Andrzejowi Stępniowi za determinację i podjęty trud odrestaurowania figury Matki Bożej Niepokalanej; fot. 8 września 2016

Pan Andrzej poprosił mnie, bym wspominając o tym wydarzeniu, nie zapomniał podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do odrestaurowania kapliczki, co niniejszym czynię. Teraz zaprezentuję zdjęcia, które wykonałem 18 sierpnia 2011 roku, by pokazać państwu, jak figura wyglądała i jaką ogromną pracę wykonał p. Andrzej Stępień wraz z życzliwymi ludźmi, którzy wsparli jego pomysł. Panie Andrzeju, wyrażam wdzięczność i szacunek za Pana skromność i za to, co zrobił Pan dla nas wszystkich, ratując figurę Matki Bożej od całkowitego zniszczenia i zapomnienia.

Łukasz Piotrowski


Zapraszam do obejrzenia 32 zdjęć z uroczystego poświęcenia figury Matki Bożej Niepokalanej przez ks. Zygmunta Majdzińskiego, w dniu 8 września 2016 roku, na terenie „starego szpitala” św. Józefa w Sieradzu

 

PODZIĘKOWANIE

Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy swoją dobroczynnością przyczynili się do odnowienia figury Maryi Niepokalanie Poczętej, znajdującej się na terenie „starego szpitala” obok kaplicy  szpitalnej. Maryja Niepokalana ma w opiece nasz szpital już od lat 80. XIX wieku i wdzięczni za tę opiekę postanowiliśmy odrestaurować figurę i przywrócić jej dawny blask. Dzięki ludziom dobrej woli i szlachetnego serca udało nam się pozyskać materiały i fundusze potrzebne do rozpoczęcia prac renowacyjnych. Warto zaznaczyć, że całe przedsięwzięcie było inicjatywą społeczną pracowników „starego szpitala”.

Jesteśmy wdzięczni :

 • Pani Lucynie Zawiei, bez której nie udałoby nam się zrealizować naszych zamierzeń, jesteśmy szczególnie wdzięczni za okazaną pomoc i wielkie zaangażowanie.
 • Panu Pawłowi Wojtczakowi za piękne odrestaurowanie figury i cokołu.
 • Panu Januszowi Gajdzie z Gabrielowa koło Osjakowa za przekazane materiały i okazaną wielką życzliwość.
 • Pacjentom „starego szpitala” za bardzo dużą pomoc i ofiary składane do puszki znajdującej się w szpitalnej kaplicy, a także za to, że „nasza” figura Maryi Niepokalanej nie stoi samotnie, ale jest często odwiedzana przez pacjentów jak dawniej.
 • Pracownikom „starego szpitala” za złożone dobrowolne ofiary pieniężne i materiały, ze szczególnym podziękowaniem za ogromne zaangażowanie paniom: Renacie Śrubie i Agnieszce Malinowskiej.
 • Panu Zbigniewowi Misiakowi za położenie płytek i ułożenie chodnika przy figurze NMP.
 • Panom Pawłowi Osiewale i Rafałowi Matysiakowi.
 • Panom Mariuszowi Bądziorowi i Markowi Kanickiemu.
 • Panu Witoldowi Marcinkowskiemu, synowi wieloletniego dyrektora „starego szpitala”, wielce zasłużonego dla tej placówki i zawsze z szacunkiem wspominanego przez pracowników,
 • śp. Józefa Marcinkowskiego.
 • Panu Klimczakowi.
 • Firmie Graf-Stone.
 • Dzidkowi Grabowskiemu.
 • Panu Markowi Gołębiowi.
 • Rycerstwu Niepokalanej przy parafii N.S.J. w Sieradzu i pani Małgorzacie Nogali
 • Panu Andrzejowi Nowakowi.

Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, także tym anonimowym,  przepraszając z serca tych, których nie wymieniliśmy, a którzy także przyczynili się do .odnowienia Figury Maryi Niepokalanie Poczętej.

Andrzej Stępień

 

Tak wyglądała figura Matki Bożej Niepokalanej na kilka lat przed jej odrestaurowaniem. Zdjęcia wykonałem 18 sierpnia 2011 roku

 

***

Zobacz także:

Udostępnij to: