Ochrona i rewitalizacja Pragi / 2010 – Uszczelnienie wału przeciwpowodziowego