Homilie ks. Zygmunta Majdzińskiego. Rok 2019

Wybrani przez Boga / Gloria Polo. Trafiona przez piorun
14 września 2019
Okupacja niemiecka 1939-1945 / 2012 – Odsłonięcie pomnika poświęconego Bohaterom Walk nad Wartą 1939 roku
21 września 2019
Udostępnij to:

Zobacz także:

 

***

 

Homilie wygłoszone podczas niedzielnych nabożeństw przez ks. Zygmunta Majdzińskiego, rektora kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieradzu

 

77. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach (Kol 3)

Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim – to niedziela Słowa. Ksiądz Zygmunt na początku Eucharystii przywołuje słowa Ewangelii wg. św. Jana „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. I dodaje: „Bóg jest Słowem, Bóg wypowiedział słowo i świat powstał, a gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg wypowiedział słowo i to Słowo stało się ciałem w łonie Maryi Dziewicy, i to jest prawda, którą należy rozważać i zgłębiać”. Dalej poddawał pod rozwagę: „Słowo może być dobre, ale może być i słowo złe. Słowem można pocieszyć załamanego, zniechęconego człowieka, podnieść go na duchu, podtrzymać, ale też słowem można zabić, mówiąc słowa złe – można dobić zniechęconego człowieka”. Kaznodzieja odniósł się również do współczesnej kultury słowa, zwracając uwagę na wypowiadanie, często przez samych rodziców, wulgaryzmów w obecności swoich dzieci. Zdarza się, niestety, coraz częściej, że także sztuka wystawiana dzisiaj w teatrach nie niesie z sobą żadnych wartości, a niejednokrotnie skupia się na obrażaniu i wyszydzaniu Boga. Nie inaczej jest również z programami rozrywkowymi emitowanymi w telewizji. Umiejmy prosić Chrystusa jako Słowo wcielone, abyśmy potrafili dobrze posługiwać się słowami w naszym codziennym życiu. Homilia wygłoszona 5 stycznia 2020 roku.

76. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany (Syr 3,3-5).

Dzisiejsza niedziela – to niedziela Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa. Zachęca nas ona do wpatrzenia się w przykład Rodziny, która żyła tak jak my, przeżywając wszelkie trudności i doświadczenia dnia codziennego. Jak podkreśla ks. Zygmunt: „Jedno jest istotne, że w Najświętszej Rodzinie był obecny Pan Jezus i dlatego wszelkie doświadczenia Maryja i Józef mogli znosić z poświęceniem i z radością”. I dodaje: „Nam również potrzeba w naszych rodzinach obecności Chrystusa, szczególnie dzisiaj, kiedy jest tak wiele chorych, rozbitych rodzin w naszym społeczeństwie”. W homilii mowa jest również o szacunku, jaki powinniśmy okazywać rodzicom. Kiedy nadejdzie starość, choroba, byśmy potrafili się nimi godnie zaopiekować, tak jak oni dbali o nas i pielęgnowali, gdyśmy byli mali, troszcząc się, by nam niczego nie brakowało. Kaznodzieja powołuje się na badania australijskich naukowców, którzy po pięciu latach badań prowadzonych na tysiącach par i rodzin doszli do wniosku, że: „rodziny, które mają czworo lub więcej dzieci, są najszczęśliwsze, najbardziej świadomie i w pełny sposób przeżywają swoje człowieczeństwo”. Niestety, dzisiaj – jak możemy sami zaobserwować, co podkreśla i ks. Zygmunt – że „panuje tendencja do zamykania się na życie, ograniczania życia”. Homilia wygłoszona 29 grudnia 2019 roku.

75. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie… Homilia wygłoszona podczas Pasterki w Boże Narodzenie 25 grudnia 2019 roku
74. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przybądź, o Panie, Tyś jest królem chwały.

Już za dwa dni będziemy obchodzić wigilię Bożego Narodzenia. Przyjście na świat Mesjasza, Jezusa Chrystusa jest bliskie, dlatego trwamy wszyscy w radosnym oczekiwaniu. Dzisiaj przypada ostatnia, czwarta Niedziela Adwentu, która jest Niedzielą Zaufania. Ewangelia ukazuje nam męża zaufania, św. Józefa – człowieka głębokiej wiary. „Nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy wierzyli tak, jak wierzył św. Józef” – mówi nam na początku Eucharystii ks. Zygmunt. A w trakcie homilii: „Ewangelista św. Mateusz ukazuje Józefa jako tego niezbędnego człowieka, który będzie uczestniczył w dziele zbawienia”. (…) „Pan Bóg dał Maryi męża, który okazał się godnym opiekunem przyszłego Mesjasza” (…) „Trzeba nam takiej postawy, jaką miał św. Józef – zawierzenia Bogu do końca”. Usłyszeliśmy o świadectwie Marty i Marka, rodziców dwójki dzieci, którzy dowiedzieli się, że ich kolejne dziecko urodzi się z zespołem Downa. Lekarz zachęcał ich, by dokonali aborcji. Jednak małżeństwo zaufało Panu Bogu i wybrało życie, a ów malec, Karolek, stał się ich największą radością. Ks. Zygmunt przestrzegając przed metodą in-vitro, zachęca, byśmy byli posłuszni woli Bożej w procesie przekazywania życia; zawsze wzorując się na postawie zaufania i posłuszeństwa św. Józefa. Homilia wygłoszona 22 grudnia 2019 roku.

73. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przybądź o Panie, bo czekamy, Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie.

Po kilkunastotygodniowej przerwie spowodowanej operacją biodra i jego rehabilitacją – do służby Bogu i ludziom powrócił ks. Zygmunt Majdziński. Cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu za to, że proces leczenia przebiegł bez komplikacji. Dzisiejsza niedziela jest trzecią Niedzielą Adwentu, nazywaną Gaudete, niedzielą radości i poświęcona jest św. Janowi Chrzcicielowi. To dla nas, chrześcijan, czas jeszcze gorliwszego wyczekiwania przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Ksiądz Zygmunt przypomniał nam postać św. Jana Chrzciciela, mówiąc, że: „Świat potrzebuje dzisiaj ludzi z charakterem, a nie niewolników smartfonów, internetu i różnych narkotyków”. (…) „Dzisiaj im więcej mówi się o wolności, tym więcej widzimy ludzi zniewolonych, niewolników, a dlaczego tak jest ? Bo człowiek odrzucił Boga, a to Bóg cementuje i hartuje nasz charakter, tylko On może obdarzyć nas wewnętrzną wolnością”. Kaznodzieja wskazuje, że św. Jan Chrzciciel jest dla nas wzorem człowieka z charakterem, o którym Pan Jezus powiedział: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. Homilia wygłoszona 15 grudnia 2019 roku.

72. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł pomóc drugiemu człowiekowi.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje nam przypowieść o bogatym człowieku i Łazarzu. Ma nas ona uwrażliwić na cierpienie, biedę i potrzeby drugiego człowieka. Ksiądz Zygmunt bardzo mocno podkreśla coraz większą w dzisiejszym świecie obojętność i brak miłości bliźniego. Ostrzega, że to jest największym grzechem człowieka – brak miłości, miłosierdzia i nienawiść, będąca fundamentem wszelkiego o zła. „Żeby pomóc człowiekowi w potrzebie, nie trzeba być bardzo bogatym, tylko zachować wrażliwość w sercu” – mówi ks. Zygmunt. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). A więc jeśli pomagamy drugiemu człowiekowi, to tak jakbyśmy pomagali samemu Chrystusowi, bo On zawsze utożsamia się z biednymi i ubogimi. Ks. Zygmunt mówi o takiej właśnie chrześcijańskiej postawie świadczenia pomocy najbardziej potrzebującym, wskazując na działalność naszych sióstr urszulanek, które opiekują się trzydziestoma sześcioma niepełnosprawnymi dziećmi. Również i my, ludzie świeccy, nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka, ale czyńmy dobro i miłosierdzie, bo jak powiedział św. Jan od Krzyża: „Przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości”. Homilia wygłoszona 29 września 2019.

71. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Życie jest cudowne, jeśli zachowa się oczy i dusze otwarte na Boga.

Ksiądz Zygmunt przypomina nam, że jako chrześcijanie nie powinniśmy być zgnuśniali, ospali, smutni, ale tacy, by nasze życie religijne zapalało innych. Każe spojrzeć np. na sposób, w jaki przeżywamy Eucharystię, gdzie „Chrystus zstępuje na ołtarz, przychodzi do naszych serc”. Często nie potrafimy przeżywać naszego chrześcijaństwa radośnie, sprawiając niemal wrażenie, jakby udział we Mszy św. był dla nas jakąś karą. We właściwy sobie bezpośredni sposób ks. Zygmunt zachęca nas, byśmy przyjrzeli się sobie podczas tej Eucharystii, czy promieniuje z nas pogoda i wewnętrzna radość. Zachęca nas również do wspierania różnych akcji charytatywnych, pomagania słabszym i biednym, a przestrzega przed zbytnim koncentrowaniem się na gromadzeniu dóbr materialnych. Mówi nam, że: „Nie bogactwo świadczy o naszej moralności, życiu, wartości, ale to co jest w sercu”. Homilia wygłoszona 22 września 2019 roku.

70. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Radość z nawrócenia grzesznika.

Dzisiejsze niedzielne rozważanie ks. Zygmunt opiera na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza, mówiącym o radości z nawrócenia grzesznika. Słyszymy przypowieść o pasterzu, który mając sto owiec, idzie szukać jednej zagubionej, a kiedy ją znajdzie, cieszy się nią bardziej niż całym pozostałym stadem. „To jest właśnie radość Królestwa Bożego, że mając daną nam przez Boga wolną wolę, możemy nawet odejść od Niego, ale największą radością w niebie jest to, gdy człowiek powraca do Boga”, powiedział ks. Zygmunt. „Pan Jezus zawsze daje nam szansę. Jest gotów nas przyjąć nawet po latach błądzenia”. Na koniec ksiądz przywołał słowa jednej z pieśni, które śpiewał, gdy będąc młodzieńcem, chodził na piesze pielgrzymki: Wielka radość jest w niebie, gdy się grzesznik nawraca. / Pan jest naszym Pasterzem, winy nasze wybacza. Warto posłuchać homilii ks. Zygmunta i czasami zwolnić tempo naszego życia, by zastanowić się, dokąd tak naprawdę zmierzamy. Homilia wygłoszona 15 września 2019 roku.

69. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,25-30).

Na wstępie Eucharystii ks. Zygmunt wspomina obchodzoną dzisiaj 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zachęca nas do modlitwy za Ojczyznę, żeby dobro zwyciężało w sercach Polaków, bowiem pokój na świecie jest sumą pokoju ludzkich serc, dlatego każdy grzech wprowadza podziały między ludźmi. W homilii natomiast słyszymy pouczenie, żeby człowiek nie stawiał siebie w centrum życia i świata. Ksiądz przywołuje postać św. Jana Chrzciciela, który mówił: „Ja mam się umniejszać, a Jezus ma się wywyższać, ma wzrastać” – takie powinno być też nasze życie, życie każdego człowieka. Ksiądz Zygmunt mówi również o pysze i pokorze człowieka. Pokora to życie w prawdzie, o którą trzeba się nieustannie modlić, bo duch pokory jest darem Bożym, łaską, znakiem, że Bóg nas wspiera. Homilia wygłoszona 1 września 2019 roku

68. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką (Ps 90).

Ksiądz Zygmunt swoją homilię rozpoczyna od przytoczenia listu św. Pawła do Kolosan, w którym pisze: „Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” Kol 3, 1-4. Na tym fragmencie ks. Zygmunt opiera swoją homilię wskazując, że człowiek w coraz to większym stopniu staje się niewolnikiem dóbr materialnych i mamony. Homilia wygłoszona 4 sierpnia 2019 roku.

67. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata. / Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata./ Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz./ Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl – po co żyjesz.

Tą piękną i znaną piosenką pielgrzymkową ks. Zygmunt rozpoczął swoją homilię. W dalszej części przywołał postać św. Benedykta z Nursji, głoszącego zasadę: Ora et labora – Módl się i pracuj. Jest to złota zasada, która ukazuje człowiekowi sposób na dobre życie. Ks. Zygmunt powiedział nam, że należy zachować odpowiednie proporcje: nie można żyć samą modlitwą ani też samą pracą – jedno z drugim musi się wzajemnie uzupełniać. Na poparcie tego przedstawił przykłady obu skrajności, zaczerpnięte z jego kapłańskiego życia. Homilia wygłoszona 21 lipca 2019 roku.

66. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego skupione na ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Ksiądz stawia pod rozwagę pytanie: Kto jest moim bliźnim? Czy bliźni to jest przyjaciel? Może tak być, ale bliźni to także każdy przypadkowo spotkany człowiek, każdy jest moim bliźnim. Czy to będzie czarnoskóry, czy Francuz, Niemiec czy Polak, wszyscy jesteśmy dla siebie bliźnimi, a bliźnich – jak wskazuje Jezus – należy wspierać i im pomagać. Ksiądz Zygmunt szczególnie mocno podkreślił współczesną obojętność człowieka wobec drugiego człowieka, podając z życia wzięte przykłady. „Obojętność jest najbardziej zagrażającą dzisiejszemu światu chorobą cywilizacyjną” – powiedział. Homilia wygłoszona 14 lipca 2019 roku.

65. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38). Ksiądz Zygmunt wskazuje, że „Bóg wybiera to, co słabe, by nieść ludziom swoją naukę i swoje zbawienie; pragnie, by to zbawienie dotarło do ludzi przez to, co małe”. W homilii przywołuje cztery osoby, które odpowiedziały na zaproszenie Pana Boga do głoszenia Ewangelii i niesienia pomocy najsłabszym . Jest to Wanda Błeńska, nazywana „Matką Trędowatych” w Ugandzie, kard. Adam Kozłowiecki, misjonarz w Zambii, ks. Marian Żelazek, misjonarz trędowatych w Indiach, i Helenka Kmieć, wolontariuszka misyjna w Boliwii. Ksiądz Zygmunt, który jest kapłanem już ponad 40 lat, mówi: „Takie osoby są pochodniami, wskazującymi nam drogę do Boga swoją postawą i swoim życiem”. Na koniec pomodlił się pięknymi słowami pieśni „Chcę więc wszystko pozostawić, Twoim wiernym uczniem być, wszystkich kochać Twą miłością, Panie, proszę, dodaj sił”. Amen. Homilia wygłoszona 7 lipca 2019 roku.
64. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Pan powiedział: ty pójdź za Mną. Przez zwyczajne, szare dni. Nie martw się, Ja będę z tobą, niech nie będzie smutno ci. Ksiądz Zygmunt mówi do nas, że: „Pan Jezus powołuje tych, którzy będą nieśli dobroć Królestwa Bożego dzisiejszemu światu. Tak czyni przez wieki i do czasów współczesnych. Wzór mamy czerpać z Pana Jezusa, który nam utorował drogę do Królestwa Bożego”. W kazaniu ks. Zygmunt przywołuje m.in. piękną historię życia ks. Probo Vaccariniego, wdowca, który po śmierci żony coraz bardziej angażował się w życie Kościoła, do tego stopnia, że ukończył studia teologiczne i w wieku 69 lat przyjął święcenia kapłańskie, a kilkanaście dni temu ukończył 100 lat. Z małżeństwa ma siedmioro dzieci, wszyscy jego synowie zostali kapłanami, a jedna córka siostrą zakonną. Homilia wygłoszona 30 czerwca 2019 roku
63. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego ? To pytanie blisko 2000 lat temu Pan Jezus skierował do swoich uczniów. Ale również i dzisiaj pyta nas, „za kogo my Go uważamy? kim On dla mnie?”. I słyszymy odpowiedź ks. Zygmunta: „dla mnie Jezus jest Zbawicielem i zarazem najpewniejszym Przyjacielem w każdej chwili mojego życia”. W homilii padają też znamienne słowa, że „dzisiejszy świat nie lubi krzyża, wyrzeczenia, poświęcenia; dzisiejszy świat woli się bawić za wszelką cenę, ale im bardziej odrzuca krzyż – tym bardziej jest nieszczęśliwy”. Czyż nie to widzimy wokół siebie? Homilia wygłoszona 23 czerwca 2019 roku
62. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego w uroczystość Trójcy Przenajświętszej – pt. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi (Ap 1,8). Ksiądz Zygmunt mówi: „Prawda o Trójcy Świętej jest wielką i najtrudniejszą tajemnicą naszej wiary, której nigdy rozumem nie wyjaśnimy, nie zrozumiemy i nie wytłumaczymy”. Homilia wygłoszona 16 czerwca 2019 roku
61. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. W pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty ożywia Kościół i nim kieruje, mówi w pięknym niedzielnym kazaniu ks. Zygmunt. Zwraca uwagę zebranym na Eucharystii wiernym, że „tak jak życie bez światła, bez energii elektrycznej jest dzisiaj praktycznie niemożliwe – tak samo życie Kościoła, jego misja głoszenia Ewangelii bez pomocy Ducha Świętego byłyby niemożliwe”. Homilia wygłoszona 9 czerwca 2019 roku
60. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako dzień Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Ksiądz Zygmunt przypomina, że zdążanie do nieba jest podstawowym celem naszego ziemskiego życia. Wspomina również, jak będąc katechetą w Grochowalsku, zadał pytanie swoim trzynastoletnim uczniom: czy Kościół i Królestwo Boże to jest to samo? I jeden z chłopców, Paweł, z mądrością i dojrzałością ponad swój wiek odpowiedział, że „Kościół to jest rzeczywistość, a Królestwo Boże to ideał”. Homilia wygłoszona 2 czerwca 2019 roku
59. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,33). Ksiądz Zygmunt przypomina nam o obowiązku miłości chrześcijańskiej, naśladującej miłość Jezus wobec nas. Wskazuje na przykłady współczesnych ludzi, których Kościół wyniósł na ołtarze, a którzy za życia realizowali tę miłość, czerpiąc wzorzec z miłości Chrystusowej. Homilia wygłoszona 19 maja 2019 roku
58. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Niedziela Dobrego Pasterza – w Kościele katolickim IV Niedziela Wielkanocna – dzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Ks. Zygmunt w homilii przywołuje swoich „dobrych pasterzy”, m.in. o. Jana Beyzyma, bł. Jerzego Popiełuszkę, św. Jana Pawła II i ks. Kazimierza Chłopeckiego, znajomego 92-letniego kapłana, z którym się serdecznie przyjaźni. Homilia wygłoszona 12 maja 2019 roku
57. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry (Psalm responsoryjny). IV Niedziela Wielkiego Postu. Ksiądz Zygmunt w homilii przypomina nam, że czas Wielkiego Postu jest czasem pogodzenia się z Bogiem i z najbliższymi. Homilia wygłoszona 31 marca 2019 roku
56. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie (Łk 13, 1-9). III Niedziela Wielkiego Postu. Ksiądz Zygmunt w homilii przypomina nam o sakramencie pokuty. Wielki Post jest czasem łaski, zbawienia i szczególnego działania Boga. Przypomina nam żeby dobrze przeżyć spowiedź należy spełnić pięć warunków. Homilia wygłoszona 24 marca 2019 roku

55. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8,12). W homilii ks. Zygmunt przywołując słowa Pana Jezusa z Ewangelii mówi że; jeżeli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Mówi dalej ks. Zygmunt, że; Bóg czasem posługuje się dziećmi, aby poruszyć nasze skostniałe sumienia. Homilia wygłoszona 17 marca 2019 roku
54. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 27-28). Piękna homilia ks. Zygmunta, w której wypowiada piękne i prawdziwe słowa o człowieku, który nie potrafi przebaczyć drugiej osoby; im bardziej człowiek się mści tym bardziej jest głodny dalszych czynów zemsty. Homilia wygłoszona 24 lutego 2019 roku

========================================================================================================

53. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Błogosławieni ubodzy. Homilia wygłoszona 17 lutego 2019 roku
52. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Homilia wygłoszona 10 lutego 2019 roku

========================================================================================================

51. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Słowo Chrystusa w nas mieszka. Homilia poświęcona Pismu Świętemu. Ksiądz Zygmunt w kazaniu mówi m.in. że Pismo Święte jest wzorcem w życiu naszym duchowym i religijnym. Homilia wygłoszona 27 stycznia 2019 roku
50. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Piękna homilia poświęcona małżeństwu i rodzinie. Ksiądz Zygmunt w homilii wspomina m.in. swoich ukochanych rodziców i to jak wyglądało w ich rodzinnym domu życie religijne. Homilia wygłoszona 20 stycznia 2019 roku

49. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie i Jego słuchajcie. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Homilia wygłoszona 13 stycznia 2019 roku
48. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu. Uroczystość Objawienia Pańskiego (inaczej: Święto Trzech Króli). Homilia wygłoszona 6 stycznia 2019 roku

 

***

Zobacz także:

Udostępnij to: