2020 – Spotkanie z Bratem Elia w Kaliszu

Klasztor Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu / Rola Sióstr Urszulanek w zachowaniu kultury ludowej Sieradzkiego
1 października 2020
2011- Kaplica szpitalna w szpitalu im. św. Józefa w Sieradzu
8 października 2020