Świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa / 2020 – Spotkanie z Bratem Elia w Kaliszu