Nasze świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa / 2019 – Dzień skupienia na Jasnej Górze dla czytelników „Miłujcie się!”

Miasto Sieradz / Boże Ciało 2019r.
20 czerwca 2019
Ks. prał Walery Pogorzelski (1870-1941)
21 lipca 2019