Doszli do kresu pielgrzymki / Śp. Ks. Tadeusz Tadeusiak – kierownik Sieradzkich Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1983–1985. AKTUALIZACJA!

Poznaję Boży świat / 2021 – Hiszpania, Camino del Norte. Dzień 6 – Santander, 22 km / łącznie 131,2 km
30 lipca 2022
Infografika “Powstanie Warszawskie 1944”
3 sierpnia 2022
Udostępnij to:

Sieradz, 1 sierpnia 2015 roku
aktualizacja: 3 sierpnia 2022

Już niebawem, bo 22 sierpnia 2022 roku, po raz kolejny wyruszymy na pielgrzymi szlak, biorąc udział w 412. Pieszej Pielgrzymce Sieradzkiej na Jasną Górę. W tym roku będzie nam towarzyszył pielgrzymkowy kierownik, ksiądz Przemysław Strzelczak – wikariusz Bazyliki Mniejszej pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu. W tym artykule chciałbym zaprezentować sylwetkę innego kierownika pieszych sieradzkich pielgrzymek, a mianowicie śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, który zginął w wypadku samochodowym 19 sierpnia 1986 roku, robiąc przegląd trasy kolejnej pielgrzymki, w której za trzy dni miał wziąć udział.

Ksiądz Tadeusz Tadeusiak w otoczeniu sieradzkich pielgrzymów biorących udział w 384. Pieszej Sieradzkiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zdjęcie wykonane dwa lata przed tragiczną śmiercią ks. Tadeusza, 1984
Pogrążeni w smutku i żałobie sieradzcy pielgrzymi zmierzają na Jasną Górę do Matki Bożej, którą tak bardzo za swojego krótkiego życia umiłował ks. Tadeusz Tadeusiak, 1986
Sieradzcy pielgrzymi składają kwiaty w miejscu tragicznego wypadku, 1986
Krzyż upamiętniający tragiczne wydarzenie z 1985 roku

 

***

Piękny zwyczaj pamięci o zmarłym tragicznie śp. księdzu Tadeuszu Tadeusiaku pozostał do dnia dzisiejszego. Sieradzcy pielgrzymi nigdy nie zapomną swego niestrudzonego księdza kierownika, gdzie każdego roku zawieszany jest znaczek pielgrzymkowy dla naszego zmarłego księdza kierownika, który w niebie oręduje u Pana Boga za nami, sieradzkimi pielgrzymami.

Ks. Mateusz Włosiński kierownik sieradzkiej pielgrzymki w latach: 2019, 2020, 2021
Zdjęcia wykonane 23 sierpnia 2019 roku podczas 409.PPS
Ks. Krzysztof Mętlewicz, kierownik sieradzkiej pielgrzymki w latach: 2017, 2018
Zdjęcia wykonane 23 sierpnia 2017 roku podczas 407.PPS
Ks. Jarosław Szpolorowski, kierownik sieradzkiej pielgrzymki w latach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Zdjęcia wykonane 23 sierpnia 2013 roku podczas 403.PPS
Ks. Tomasz Kalinowski, kierownik sieradzkiej pielgrzymki w latach: 2010, 2011
Zdjęcia wykonane 23 sierpnia 2011 roku podczas 401.PPS

Jakiś czas temu otrzymałem od wieloletniego pielgrzyma, uczestnika pieszych sieradzkich pielgrzymek, p. Witka Chlebicza zbiór fotografii przedstawiających postać śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, jak i zdjęcia z jego pogrzebu. Bardzo dziękuję ofiarodawcy za to, że poprzez moją stronę internetową zechciał się podzielić tymi wzruszającymi zdjęciami naszego dawnego, drogiego kierownika. Sieradzcy pątnicy każdego roku pamiętają o księdzu Tadeuszu Tadeusiaku poprzez modlitwę, złożenie kwiatów w miejscu, w którym zginął, i zapalenie zniczy. Księże Tadeuszu, pielgrzymi o Tobie pamiętają!

Będąc u księdza prałata Józefa Frątczaka – wieloletniego proboszcza sieradzkiej kolegiaty – zapytałem o to tragiczne wydarzenie. Ksiądz prałat – jak wszyscy, którzy znali śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka – bardzo przeżył śmierć swojego wikariusza. Powiedział, że był on wyjątkowym kapłanem, który bardzo ukochał młodzież, jak i sieradzką pielgrzymkę. Pogrzeb miał miejsce 22 sierpnia 1986 roku, czyli w dniu wyjścia sieradzkiej pielgrzymki. Uroczystości pogrzebowe składały się z dwóch części. Najpierw była sprawowana uroczysta Msza  św. w sieradzkiej kolegiacie, z udziałem dwóch biskupów i wielu księży. Po Mszy św. kondukt żałobny z ciałem śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka przeszedł ulicami Sieradza. Następnie trumna z ciałem została przewieziona do rodzinnej parafii w Giewartowie, gdzie ksiądz Tadeusiak został pochowany. Po uroczystościach pogrzebowych 22 sierpnia 1986 roku ksiądz prałat Józef Frątczak dołączył do pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, obejmując po zmarłym tragicznie kapłanie funkcję kierownika pieszej pielgrzymki sieradzkiej.

Poniżej pragnę zaprezentować biogram śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, napisany przez księdza Wojciecha Frątczaka i zamieszczony w Kronice Diecezji Włocławskiej, styczeń-luty 1987. Za okazaną pomoc przy zbieraniu tych materiałów dziękuję księdzu dr. Tadeuszowi Miłkowi z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Sieradzu, jak również panu Witoldowi Chlebiczowi za otrzymane zdjęcia. Jednocześnie zachęcam tych wszystkich, którzy znali osobiście śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, do napisania własnych wspomnień i podzielenia się nimi poprzez stronę internetową z innymi, młodszymi pielgrzymami, którym nie było dane poznać tragicznie zmarłego kapłana. Może znajdą się jeszcze osoby, przechowujące w domowych archiwach zdjęcia z tych lat, kiedy pielgrzymował śp. ksiądz Tadeusz Tadeusiak. Będę ogromnie wdzięczny za ich udostępnienie. Mówmy i piszmy o tych, którzy tworzyli pielgrzymkowy klimat sieradzkich pielgrzymek, jak i w ogóle o ludziach związanych z naszym miastem, by dobra pamięć o tych osobach zawsze trwała wśród sieradzan.

Łukasz Piotrowski

 

KSIĄDZ TADEUSZ TADEUSIAK

Ksiądz Tadeusz Tadeusiak, syn Czesława i Zofii z Domaradzkich, uro­dził się 17 września 1956 roku w Brzozogaju w parafii Giewartów. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy wstąpił do Wyższe­go Seminarium Duchownego we Włocławku. W podaniu do Rektoratu pisał: „… Wypełniając swoje powołanie, chcę pracować… dla zbudowania świata Bożego, dla dobra i szczęścia swoich bliźnich”. To młodzieńcze pragnienie uczciwie realizował już ód pierwszych dni pobytu w Seminarium, pracując rzetelnie nad urobieniem swego charakteru i zdobyciem potrzebnej wiedzy. Jego pracę naukową w Seminarium uwieńczyło zdobycie magisterium na Katolickim Uni­wersytecie Lubelskim w 1981 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jana Zaręby 28 maja 1981 roku w katedrze włocławskiej. Po sześciu latach pobytu w Semi­narium Duchownym Rada Pedagogiczna tejże uczelni wystawiła mu następujące świadectwo: „Cichy, subtelny, odpowiedzialny, z kulturą osobistą, życzliwy dla ludzi, otwarty”. Wszyscy, którzy znali jego pięcioletnią pracę duszpasterską, potwierdzają, że słuszna to była opinia i sprawdziła się w zetknięciu z codziennym życiem wika­riusza: w Liskowie (1981-1983) i w Sieradzu, par. Wszystkich Świętych (1983-1986).

Jego pasją była praca z młodzieżą, ministrantami. Był czynnie zaangażowany w duszpasterstwo oazowe. Kilkakrotnie też prowadził pielgrzymkę sieradzką na Jasną Górę. W trakcie przygotowań do kolejnej zginął śmiercią tragiczną 19 sierpnia 1986 roku. Śmierć tego młodego kapłana była wielkim zaskoczeniem i okryła żałobą szcze­gólnie młodzież sieradzką, której był tak bardzo oddany. Uroczystoś­ciom pogrzebowym przewodniczyli biskupi Czesław Lewandowski i Roman Andrzejewski. Ciało złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w rodzinnej parafii Giewartów.

Ks. Wojciech Frątczak

 

 

 

***

 

Doszli do kresu pielgrzymki…

Udostępnij to: