Kościół pw. św. Klemensa w Wągłczewie

Poznaję Boży świat / 2020 – Francja, Lourdes. Dzień 1. Podróż, sanktuarium, modlitwa…
16 czerwca 2023
2023 – III Marsz dla Życia i Rodziny w Sieradzu
19 czerwca 2023
Udostępnij to:

Sieradz, 16 czerwca 2023

 

Kościół pw. św. Klemensa w Wągłczewie znajduje się w odległości ok. 15 km od Sieradza. To jedna z niewielu świątyń w kraju, prowadzonych przed wiekami przez Bożogrobców – rycerzy Grobu Pańskiego, mających oficjalną aprobatę Stolicy Apostolskiej. Z głębi serca dziękuję ks. Krzysztofowi Kaźmierczakowi, proboszczowi parafii, za ogromną życzliwość i zaufanie, jakim mnie obdarzył przy fotografowaniu kościoła.

 

Parafia pw. św. Klemensa w Wągłczewie widziana z lotu ptaka; fot. 23 kwietnia 2023  

 

***

Historia Wągłczewa i kościoła
Wzmianki historyczne o Wągłczewie sięgają XI wieku. Na początku XII wieku Wągłczew był wsią królewską. Od XIII wieku Wągłczew jest powiązany z zakonem Kanonik Regularnych z Miechowa, a później, z zakonem Augustianów z Wrocławia. W 1250 roku Kanonicy Regularni sprowadzeni do Polski w 1162 roku przez ród Gryfitów przybili do Męki pod Sieradzem. Otrzymali pod opiekę Wągłczew, aż do chwili przeniesienia ich do Kalisza. Od 1342 do 1358 roku Wągłczew stał się własnością Augustianów. Istniał już wówczas w Wągłczewie kościół drewniany pod wezwaniem świętego Klemensa. W 1358 roku Kazimierz Wielki w zamian za posiadłość w kaliskim otrzymał od Klasztoru Wągłczew razem z prawem patronatu nad tamtejszym kościołem W 1372 roku starosta sieradzki Jan Kmita sprzedał wieś królewską Wągłczew – Pawłowi dziedzicowi Skościny.

Królowa Elżbieta – żona Kazimierza Jagiellończyka nadaje wsi Wągłczew prawo magdeburskie z immunitetem sądowym. Drewniany Kościół we Wągłczewie istniał już w I połowie XIV wieku. W XV wieku kościół ten był bardzo zniszczony i wymagał restauracji. Kiedy przeprowadzono zasadniczy remont i odnowiono go wewnątrz uległ on całkowitemu zniszczeniu na skutek pożaru. Obecny kościół swoje powstanie i wygląd zawdzięcza rodzinie Łubieńskich herbu Pomian.

W 1622 roku na zlecenie rodziny Łubieńskich Jerzy Hoffman architekt ze Złoczewa rozpoczął budowę. Erekcja jak wynika z tablicy marmurowej umieszczonej przed wejściem do kościoła miała miejsce w 1626r., a konsekrowany był w 1628 przez biskupa Macieja Łubieńskiego. Razem z kościołem została wybudowana okazała plebania. Od momentu konsekracji kościół i plebania zostały oddane Kanonikom Regularnym Grobu Chrystusowego z Miechowa do roku 1865 to jest do kasaty zakonu. Po kasacie parafię obejmuje kler Kujawsko-Kaliskiej z siedzibą biskupa we Włocławku.

Charakterystyka kościoła
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Klemensa pierwotnie był drewniany. Obecny, jak wynika z napisu na tablicy marmurowej umieszczonej nad wejściem do kościoła, zbudowany został w 1626 roku z położonym na zachód od niego wolno stojącym budynkiem poklasztornym. Oba te zabytki zbudowane z fundacji braci Łubieńskich otrzymały zapewne taki kształt od początku w jakim zachowały się do naszych czasów. Jest to jeden z ciekawszych przykładów renesansowej architektury sakralnej na tym terenie.

Późnorenesansowy kościół wągłczewski – murowany – jest zbudowany na planie prostokąta. Jednonawowy z niewyodrębnionymi na zewnątrz prezbiterium o tej samej szerokości. Oszkarpowany w narożach prezbiterium i wzdłuż nawy. Od północnej strony prezbiterium – prostokątna zakrystia z dwoma pomieszczeniami. Cały budynek obiegają dwa gzymsy.

Kościół posiada dwie kondygnacje okien – dolne prostokątne zamknięte półkoliście, w górnej kondygnacji okna okrągłe. Elewację zachodnią kościoła zasłania trójkondygnacyjna wieża zakończona hełmem barokowym ażurową dzwonnicą. Szczyt zachodniej nawy po obu stronach wieży ozdobiony ślepymi arkadami.

W styku północnej ściany wieża z zachodnią ścianą nawy cylindryczna wieżyczka mieszcząca klatkę schodową z kluczowymi otworami strzelniczymi. Dach dwuspadowy, pokryty ceramiczną karpówką z wieżyczką na sygnaturkę z datą 1875.

Więcej informacji na:
www.swklemens.pl

 

Tak prezentuje się kościół pw. św. Klemensa we wsi Wągłczew z zewnątrz
Zdjęcia wykonałem 26 kwietnia 2023 roku

 

 

A tak wygląda jego piękne i majestatyczne wnętrze
Zdjęcia wykonałem 18 maja 2023 roku

 

 

***

Kościoły w naszym regionie:

Udostępnij to: