Homilie ks. Zygmunta Majdzińskiego. Rok 2021

2018 – Odpust parafialny w sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej
5 września 2021
2021 – XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny w Warszawie
20 września 2021
Udostępnij to:

Zobacz także:

 

***

 

Homilie wygłoszone podczas niedzielnych nabożeństw przez ks. Zygmunta Majdzińskiego, rektora kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieradzu

 

113. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5)

Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jest to zarazem I Niedziela Zwykła (okresu liturgicznego). Święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia, choć – co ciekawe – w polskiej tradycji śpiewa się nadal kolędy i zachowuje wystrój świąteczny do 2 lutego. Ksiądz Zygmunt w homilii przypomina wiernym, czym jest sakrament chrztu świętego, porównując go do adopcji dziecka. Adopcja jest przyjęciem cudzego dziecka za swoje własne, a my przez sakrament chrztu świętego stajemy się dziećmi samego Boga – mówi ks. Zygmunt. I przypomina, że chrzest jest sakramentem, który zapoczątkowuje w nas życie wiary. Jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny i wszystkie inne grzechy, który włącza nas do wspólnoty Kościoła i daje możliwość przyjmowania innych sakramentów świętych. W dalszej części homilii ks. Zygmunt przypomina o roli rodziców, na których spoczywa obowiązek wychowania religijnego dzieci. Akt chrztu jest świadectwem wiary rodziców, ale potem wiarę dzieci kształtuje obserwowanie postaw i zachowań rodziców, a dziecko jest wnikliwym obserwatorem i naśladowcą. Dla wzmocnienia przekazu ks. Zygmunt podaje liczne przykłady wzięte z życia, również własnego.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 9 stycznia 2022 roku

112. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – PASTERKA

Homilia wygłoszona w Boże Narodzenie, 25 grudnia 2021 roku

111. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”.

IV Niedziela Adwentu. Homilia wygłoszona 19 grudnia 2021 roku

110. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Odrzućmy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozpuście, nie w sporach ani w zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa”. (List do Rzymian)

III Niedziela Adwentu. Homilia wygłoszona 12 grudnia 2021 roku

109. Nauczanie ks.Zygmunta Majdzińskiego – „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. (Mk 1,3)

II Niedziela Adwentu. Homilia wygłoszona 5 grudnia 2021 roku

108. Nauczanie ks.Zygmunta Majdzińskiego – Nie śpijcie! Czuwajcie!

I Niedziela Adwentu. Homilia wygłoszona 28 listopada 2021 roku

107. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, została ustanowiona w liturgii Kościoła katolickiego przez papieża Piusa XI w Roku Jubileuszowym, w dniu 11 grudnia 1925 roku. Obchodzimy ją na zakończenie roku liturgicznego, aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie mieści się początek i chwalebny koniec wszystkiego. Jak mówi w homilii ks. Zygmunt: „Człowiek może odrzucić Boga, ale jak będzie żył? Jakie będzie jego zbawienie?”. Wspomina również o ludziach, którzy często mówią: „Pan Bóg – tak!, ale Kościół – nie!”, i pyta się dalej: „Kto ustanowił Kościół? Sam Pan Jezus, po to, byśmy mieli płaszcz ochronny, byśmy mieli wspólnotę, w której możemy razem, wspierając się nawzajem, dążyć do Boga. Jeśli odrzucamy Kościół, odrzucamy i samego Chrystusa”.

Homilia wygłoszona 21 listopada 2021 roku

106. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,36).

Dzisiejsza niedzielna Ewangelia mówi nam o końcu świata. Temu niełatwemu dla człowieka tematowi ks. Zygmunt poświęca swoją homilię. Już na wstępie do Mszy świętej usłyszymy: „Wszystko ma swój kres. Życie ludzkie też się kiedyś skończy i staniemy przed Panem, z czym? Ważne, żebyśmy sobie to pytanie zadali. Jak wygląda moje życie? Czy myśl o śmierci, o spotkaniu z Bogiem napełnia mnie radością czy trwogą?”.

Homilia wygłoszona 14 listopada 2021 roku

105. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Kto raz był głuchy na prośbę ubogiego, sam kiedyś będzie prosił bez skutku” (Księga Przysłów).

Z Ewangelii św. Marka: „Jezus, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie”. Temu fragmentowi Ewangelii, który mówi o „ofiarności” ks. Zygmunt poświęca niedzielną homilię. Podaje przykłady nie tylko znanej nam wszystkim „ofiarności materialnej”, ale również tłumaczy na ciekawych przykładach, czym jest „ofiarność duchowa”. Homilia wygłoszona 7 listopada 2021 roku

104. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów” (Iz 56,7)

Podczas dzisiejszej niedzieli wspominamy konsekrację naszego klasztornego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Konsekracji dokonano w 1260 roku, a więc 761 lat temu. Ksiądz Zygmunt przyznaje, że jest wciąż pod wrażeniem tego miejsca, tak bardzo omodlonego przez wieki, w którym od ponad 30 lat pełni rolę kapelana Sióstr Urszulanek SJK. W kazaniu przypomina nam nie tylko o tym, czym jest „konsekracja”, ale i mówi o przeciwieństwie konsekracji, jakim jest „profanacja”. Kaznodzieja zwraca uwagę szczególnie na wydarzenia z ostatnich miesięcy, kiedy, jak mówi: „Ludzie bez Boga w sercu potrafią przeszkadzać w nabożeństwach, dewastować, profanować świątynie”. Przywołuje słowa św. Pawła z Listu do Koryntian „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i że sam Bóg w was mieszka?”. I mówi dalej: „Każdy z nas przez sakrament Chrztu świętego stał się świątynią Ducha Świętego”. Zwraca uwagę, że w dzisiejszych czasach człowiek coraz częściej wyrzuca Boga ze świątyni swojego serca, a następnie kościoły, w których mieszka Bóg, zamieniane są na obiekty cywilne, sale koncertowe, muzea, lokale gastronomiczne. Ksiądz Zygmunt nazywa to „chorobą dzisiejszych czasów, kiedy to człowiek chce być mądrzejszy od samego Pana Boga”. Homilia wygłoszona 31 października 2021 roku

103. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. (Psalm 126)

Przedostatnią niedzielę października od wielu już lat obchodzimy jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Ostatnie zdanie Ewangelii św. Mateusza brzmi: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Ksiądz Zygmunt, przytaczając na początku Mszy św, te słowa Pana Jezusa, wyjaśnił, że nie są one skierowane tylko „do papieża czy biskupów, lecz do wszystkich ludzi ochrzczonych”. I dalej: „Tydzień Misyjna ma nas uwrażliwić na to, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przekaz Ewangelii. W innym stopniu papież, w innym ksiądz, inaczej ludzie świeccy, ale wszyscy mamy obowiązek dzielić się Ewangelią ze światem”. I jak to ma w zwyczaju, ks. Zygmunt podaje konkretne przykłady zaczerpnięte z życia, które w perfekcyjny sposób ilustrują naukę zawartą w Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą Niedzielę Misyjną. Homilia wygłoszona 24 października 2021 roku

102. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19)

Dzisiejsza niedziela, jak na wstępie mówi ks. Zygmunt, jest „Niedzielą Apostoła”. Apostoł, po grecku: apostolos, to posłany z wiadomością. Apostołowie byli tymi, którzy ponieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie do ówczesnego świata i ta wieść przetrwała aż do dziś. Wcześniej uczniowie przez trzy lata słuchali nauk Pana Jezusa, patrzyli na cuda, jakich dokonywał. A po Jego śmierci, Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego zaczęli głosić Ewangelię, z odwagą i żarliwością, która nie cofnęła się przed oddaniem życia za głoszoną prawdę o Chrystusie. Jedynie św. Jan zmarł śmiercią naturalną. Dalej mówi ks. Zygmunt: „Dopiero po śmierci Apostołów zaczyna się era Kościoła. Pierwsze trzy wieki to okres prześladowań ”. Podkreśla, że pomimo prześladowań i męczeństwa chrześcijan był to jednak „najbardziej czysty Kościół”, bo jak mówi: „Chrześcijanie pierwszych wieków nie mieli nic prócz kochających serc”. Odnosi się też do dzisiejszego Kościoła, który bywa „zanieczyszczony ludzką słabością”. Przypomina jednak także świętych Kościoła, którzy początkowo prowadzili grzeszne, pełne słabości życie, a potem dostąpili łaski nawrócenia. Na koniec zwraca uwagę, że: „Misja głoszenia świadectwa o obecności Pana Boga w naszym życiu dotyczy wszystkich, każdego ochrzczonego”, podając przy tym różne przykłady. Homilia wygłoszona 11 lipca 2021 roku

101. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J I5,20).

W dzisiejszej niedzielnej homilii ks. Zygmunt pochyla się m.in. nad tematem „szeroko pojmowanej tolerancji”, która – jak pokazuje na przywołanych przykładach – w praktyce często wiąże się nie tylko z odrzuceniem i wyrzuceniem z naszego życia Boga, ale i z prześladowaniem tych, którzy wierzą w Chrystusa. Mówi również o złu, oszczerstwach, z którymi niejednokrotnie spotykamy się nawet ze strony ludzi, którzy deklarują się jako „ludzie wierzący”. Homilia wygłoszona 4 lipca 2021 roku

100. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “A uczniów było dwunastu, a ludzi było miliony. Rozeszli się uczniowie we wszystkie świata strony. Dobrą nowinę nieśli wioską narodom i miastom. Ludzi było miliony, a uczniów było dwunastu”.

Z wielką radością zamieszczam dziś na stronie okrągłą, setną homilię ks. Zygmunta Majdzińskiego. Bardzo się cieszę, że od kilku lat mogę nagrywać i udostępniać te piękne w swojej prostocie kazania, które głosi w każdą niedzielę w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu o godz. 8.00 i 10.30. Kiedy zdarza mi się rozmawiać z ludźmi słuchającymi kazań księdza kapelana, większość z nich jest pod ich wielkim wrażeniem. Ksiądz Zygmunt mówi zawsze prostym i zrozumiałym dla wszystkich językiem. Swoje homilie opiera na fragmencie Ewangelii, który danej niedzieli jest czytany. Dla zilustrowania nauki powraca często do doświadczeń swoich lat młodzieńczych, wzbogacając je również o przykłady z rozmaitych sytuacji życiowych. Zależy mi na tym, by to głoszone piękne słowo ks. Zygmunta zostało zachowane i udostępnione w internecie, możliwe do odtworzenia dla każdego. Dziś można powiedzieć, że oprócz innych swoich funkcji, internet stał się ogromnym narzędziem ewangelizacyjnym, które powinniśmy wykorzystywać do mówienia o Bogu. Wierzę, że Pan Bóg pozwoli nam jeszcze przez długi czas słuchać kazań ks. Zygmunta, i że jego słowa, z serca kapłańskiego kierowane, będą nas zbliżały do Chrystusowego Kościoła i przynosiły duchowy owoc obfity. Homilia wygłoszona 13 czerwca 2021 roku

 

99. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

Uroczystość święta Trójcy Przenajświętszej jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich, w kościele katolickim przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielone Świątki). „Bóg jest jeden, ale w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jest to dogmat naszej wiary, tajemnica, której rozum ludzki tutaj na ziemi nie zgłębi” mówi na wstępie rozpoczynającej się Mszy św. ks. Zygmunt. Temu nie łatwemu zagadnieniu poświęcona jest dzisiejsza homilia, w której nasz kaznodzieja w znany dla siebie sposób próbuje przybliżyć nam dogmat Trójcy Przenajświętszej. Homilia wygłoszona 30 maja 2021 roku

98. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).

Dzisiejsza niedziela jest dniem, w którym Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. „Chrystus Pan w niebo wstępuje; niech się wierny lud raduje!” – brzmią słowa pieśni. Jak tu się jednak radować, skoro Pan Jezus odchodzi?. Nikt z nas nie lubi pożegnań z tymi, których kochamy. Jednak to pożegnanie jest wyjątkowe, gdyż Pan Jezus nie zostawia nas samymi. Pozostaje z nami pod postaciami chleba i wina i w Słowie Bożym. Przed odejściem Jezus zapewnia apostołów: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tymi słowami we wstępie do Mszy św. wprowadza nas ks. Zygmunt. W homilii zaprasza wszystkich do zastanowienia się nad rzeczywistością nieba. Czym jest i gdzie jest niebo?. I głosi: „Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości. Gdzie jest niebo? Jest tam, gdzie panuje prawdziwa miłość i dobro”. Pod koniec homilii ks. Zygmunt zachęca nas do postawy zaufania: „Niebo jest rzeczywistością bardzo bogatą i przekraczającą naszą wyobraźnię, dlatego zaufajmy Panu Jezusowi, który po to przyszedł, aby nas pouczyć, że Bóg jest i że jest niebo”. Homilia wygłoszona 16 maja 2021 roku

97. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Kto trwa we Mnie, ten przynosi plon obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 1-8).

Dzisiejsza niedziela jest dniem szczególnym dla naszego drogiego kaznodziei,  ks. Zygmunta Majdzińskiego, od ponad 30 lat rektora i kapelana Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu. W dniu 2 maja obchodzi on nie tylko imieniny, ale i urodziny. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszym drogim solenizancie i zarazem jubilacie, który z takim oddaniem w każdą niedzielę przybliża i wyjaśnia nam Słowo Boże. W dzisiejszej homilii pochyla się nad Ewangelią, w której Pan Jezus mówi: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami”. Rozwijając dalej tę myśl, przyrównuje także Kościół jako mistyczne ciało Jezusa do krzewu winnego. „Tak jak krzew winny składa się z poszczególnych gałązek, tak Kościół składa się z wiernych. W krzewie winnym te gałązki kwitną i owocują dzięki połączeniu z krzewem, który zapewnia im soki żywotne. Jeżeli gałązka uschnie, odcina się ją, wyrzuca i spala. Naszym staraniem powinno być pozostanie żywymi i owocującymi gałązkami. A Chrystus jest źródłem naszej wiary i modlitwy” – podkreśla ks. Zygmunt. Homilia wygłoszona 2 maja 2021 roku

96. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych, czego my jesteśmy świadkami”.

Dziś przypada trzecia niedziela po Wielkiejnocy, we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jako Niedziela Biblijna. Na początku Mszy św. ks. Zygmunt przywołał piękną wypowiedź jednego z biblistów: „Pismo Święte jest to list Pana Boga do ludzi”. I dalej mówił nasz kaznodzieja: „Lubimy czytać listy, gorzej jest z ich pisaniem, ale dobrze byłoby to nasze zamiłowanie do czytania listów przenieść też na lekturę Pisma Świętego, bo w nim jest źródło naszej wiary”. Zapytał zebranych: „Czy mamy w domu Pismo Święte? Jak często je czytamy?”. Również i tej niedzieli ks. Zygmunt oparł swoją homilię na dzisiejszych czytaniach i Ewangelii, która mówi o wypełnianiu zapowiedzi Pisma Świętego. Rozpoczął od przywołania tragicznej historii z czasów, gdy był diakonem. Otóż podczas wakacyjnego wyjazdu seminarzystów jeden z kolegów utonął w morzu. Przykład ten miał uruchomić naszą wyobraźnie, by tym łatwiej odczuć, co działo się w sercach Apostołów po śmierci Pana Jezusa. W dzisiejszym świecie widać odrzucenie Boga i Jego praw, widać coraz bardziej rozprzestrzeniający się brak wiary. Dlatego dobrze byłoby, gdyby choć ta jedna myśl z dzisiejszej homilii ks. Zygmunta zapadła nam w serca – byśmy czytali Pismo Święte. Po to, by nie stracić wiary. Homilia wygłoszona 18 kwietnia 2021 roku

95. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Homilia wygłoszona 11 kwietnia 2021 roku
94. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).

V Niedziela Wielkiego Postu. Już za tydzień w Kościele katolickim będziemy obchodzić Niedzielę Palmową, która rozpocznie najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień. Dzisiaj natomiast ks. Zygmunt pochyla się w homilii nad słowami z Ewangelii św. Jana: „Jeżeli ziarno pszenicy wypadłszy w ziemie, nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Po czym przywołuje słowa św. Jana Ewangelisty: „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddać życie za braci”. Nasz kaznodzieja, jak to ma w zwyczaju, przytacza liczne konkretne przykłady takich właśnie heroicznych postaw ludzi, którzy nie wahali się oddać życie za drugiego człowieka. Przywołuje m.in. postać św. Maksymiliana Maria Kolbego, bł. Jana Beyzyma nazywanego Apostołem Trędowatych, ks. Jana Noryśkiewicza czy matki, która poświęciła życie, by ratować swoje dziecko. Nazywa ich wszystkich „okruchami”, dającymi świadectwo naszej wierze. Bo to przecież powiedział sam Pan Jezus: „Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za braci”. W konkluzji kazania ks. Zygmunt zachęca nas, by ta niedziela była czasem refleksji i zastanowienia się nad swoim życiem. Homilia wygłoszona 21 marca 2021 roku

93. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie znajdzie Boga”.

IV Niedziela Wielkiego Postu, Laetare, zwana Niedzielą Różową od koloru szat liturgicznych. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powie nam takie zdanie: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Czas Wielkiego Postu jest czasem zapatrzenia się w cierpiącego Chrystusa – mówi na wstępie Mszy Świętej ks. Zygmunt. W homilii przywołuje postacie, które do pewnego momentu odrzucały naukę Chrystusa, prowadząc niejednokrotnie grzeszne życie. Ostatecznie jednak „Bóg upolował ich duszę” i dzięki swojej łasce dokonał w ich sercu nawrócenia. Kazanie ks. Zygmunta trwa zaledwie 12 minut i warto je odsłuchać, poświęcić nieco czasu, zwłaszcza teraz, w trakcie Wielkiego Postu, by ułatwić sobie zbliżanie się do Boga, do Krzyża, o którym św. Jan Paweł II tak powiedział: „Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa”. Kończąc, ks. Zygmunt przywołał piękny wiersz-modlitwę Juliana Tuwima: „Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie… Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie…”. Homilia wygłoszona 14 marca 2021 roku

92. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Dziś w liturgii Kościoła zaczyna się I Niedziela Wielkiego Postu. Myślą przewodnią tej pierwszej niedzieli jest post i zmaganie Chrystusa z szatanem na pustyni oraz pokuta, post i nawrócenie wszystkich w Niego wierzących jako przygotowanie do corocznej Paschy. Ksiądz Zygmunt przypomina nam, że: „Pan Jezus na świat przyszedł jako człowiek, a człowiek podlega kuszeniu przez szatana. Jest to skutek pierwszego grzechu rodziców Adama i Ewy”. Pan Jezus daje nam przykład swoim życiem, udając się zaraz po chrzcie, który przyjął od Jana Chrzciciela, na pustynię, by przez czterdzieści dni i nocy trwać w umartwieniu, umacniając się duchowo przed rozpoczęciem misji głoszenia Królestwa Bożego. Jak powiedział ks. Zygmunt: „Jest to dla nas znak, że i my powinniśmy wykorzystać właściwie ten czas czterdziestu dni Wielkiego Postu, żeby go nie zmarnować i żeby Łaska Boża daremna w nas nie była”. Homilia wygłoszona 21 lutego 2021 roku

91. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Chrystus jest naszym lekarzem, On uzdrawia wszystkie nasze choroby”.

„W dzisiejszej w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus uzdrawia człowieka trędowatego. Przy cym dla nas cennym pouczeniem jest postawa tego chorego, który przychodzi i nie krzyczy, nie domaga się, tylko spokojnie i cicho mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. i Pan Jezus to robi, uzdrawia go z trądu. Jakie są nasze modlitwy? Czy my się też w ten sposób modlimy? Czy też mamy pretensje do Boga, bo zmówiliśmy w jakiejś intencji różaniec i Pan Bóg nas nie wysłuchał? Panie, Ty leczysz złamanych na duchu, ulecz i nasze serca” — ­powiedział na wstępie do Mszy św. ksiądz Zygmunt. Później, w homilii, odniósł się do tej zakaźnej choroby, jaką jest trąd. Ta choroba zawsze budziła lęk, przez co chorzy byli skazywani na życie w odosobnieniu. Ksiądz Zygmunt przywołał przykłady ludzi, którzy w naszych czasach nieśli i niosą bezinteresowną pomoc osobom chorym, ubogim i niejednokrotnie wykluczonym społecznie. Pan Jezus posługuje się dobrocią człowieka, żeby nadal działać wśród nas. Homilia wygłoszona 14 lutego 2021 roku

90. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – Msza św. o jedność chrześcijan w ramach Tygodnia Ekumenicznego.

Od kilkudziesięciu lat co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach i modlitwach. We wstępie do Mszy św. ksiądz Zygmunt powiedział: „Jedność chrześcijan w Kościele zależy od moralności, stylu życia każdego z nas. Im więcej będzie ludzi szlachetnych, dobrych, poświęcających się dla innych, tym szybciej dojdziemy do jedności”. W homilii powrócił wspomnieniem do swojej drugiej parafii w Kowalu, gdzie przez ponad 3 lata był prefektem, odpowiedzialnym m.in. za ministrantów. Miał ich pod opieką ponad trzydziestu i po latach aż siedmiu spośród nich zostało księżmi. To była dla ks. Zygmunta ogromna radość. W kazaniu padły też słowa papieża św. Jana XXIII, który zwołując obrady II Soboru Watykańskiego powiedział, że „Przemiana w Kościele nie jest możliwa, jeśli nie będzie połączona z otwarciem na innych chrześcijan”.  Ksiądz Zygmunt zacytował również papieża Benedykta XVI, który 21 stycznia 2009 roku podczas Audiencji Generalnej powiedział: „Módlmy się, aby Kościoły i wspólnoty kościelne nadal prowadziły dialog prawdy, niezbędny do położenia kresu różnicom, oraz dialog miłości, który jest warunkiem samego dialogu teologicznego i pomaga żyć razem dla wspólnego świadectwa. Pragnieniem naszego serca jest to, aby przybliżył się dzień pełnej jedności, gdy wszyscy uczniowie naszego jedynego Pana będą mogli nareszcie sprawować razem Eucharystię – Bożą ofiarę za życie i zbawienie świata. Przyzywajmy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi, aby pomogła wszystkim chrześcijanom pielęgnować bardziej uważne wsłuchiwanie się w Słowo Boże i intensywniejszą modlitwę o jedność”. Oba cytaty zasługują na naszą uwagę i pogłębioną refleksję. Homilia wygłoszona 24 stycznia 2021 roku

 

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: