2022 – 412. Piesza Pielgrzymka Sieradzka na Jasną Górę. Dzień 1 (2022-08-22)

2022 – Cudowne źródełko w Grabarce
10 września 2022
2022 – Krzyże wotywne na Świętej Górze Grabarka
11 września 2022