Ks. prał Józef Frątczak (1923-2013)

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Charłupi Wielkiej
23 listopada 2019
409 Piesza Sieradzka Pielgrzymka na Jasną Górę (2019r.)
4 grudnia 2019
Udostępnij to:

W poniższej zakładce znajdziemy:
 Msza św. z okazji 60-lecia przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prałata Józefa Frątczaka odprawiona 17 czerwca 2012 roku
Msza św. pogrzebowa za śp. ks. prałata Józefa Frątczaka odprawiona została 8 i 9 stycznia 2013 roku
 Wspomnienia o ks. prałacie Józefie Frątczaku

===============================================================================

 

Sieradz, 25 lipca 2012

Cieszę się, że po dłuższej nieobecności spowodowanej pielgrzymką do Santiago de Compostela mogę powrócić do wcześniejszych zajęć związanych z prowadzeniem strony internetowej. Kilka dni przed moim wyjazdem do Hiszpanii, 17 czerwca 2012 roku, w sieradzkiej kolegiacie odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 60-lecia przyjęcia święceń prezbiteratu przez ks. prałata seniora Józefa Frątczaka.

Ksiądz prałat Józef Frątczak po śmierci w 1983 roku wieloletniego proboszcza sieradzkiego, księdza infułata Apolinarego Leśniewskiego, został nowym pasterzem parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, gdzie swój urząd sprawował do 1998 roku, przechodząc na zasłużoną emeryturę. Ksiądz prałat mimo sędziwego już wieku jest nadal bardzo aktywnym kapłanem, biorącym zawsze udział w uroczystościach kościelnych czy państwowych. Zawsze uśmiechnięty, może być dla innych przykładem osoby, która do końca swojego życia pragnie służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Cieszę się, że w tym wyjątkowym dla Księdza prałata dniu mogłem uczestniczyć w uroczystej Mszy św. i udokumentować to ważne wydarzenie związane z moją parafią – tym bardziej, że to właśnie z rąk księdza Józefa Frątczaka przyjąłem pierwszy raz do swojego serca Pana Jezusa, a było to 17 maja 1992 roku.

Chciałbym jeszcze zaprezentować artykuł, który ukazał się w „Przewodniku Katolickim”, a został napisany przez bratanicę księdza prałata, panią Dorotę Kalinowską. Ufam, że ów tekst jeszcze bardziej przybliży wszystkim wyjątkową postać księdza Józefa Frątczaka, który od 30 lat związany jest z naszym miastem.

Poniżej zamieszczę 100 zdjęć, które miałem tego dnia przyjemność wykonać i którymi chciałbym się z państwem podzielić, by takie wydarzenia pozostawały w pamięci mieszkańców Sieradza. Wzbogaceniem wizualnej relacji będą – zamieszczone po raz pierwszy na mojej stronie – nagranie wygłoszonego podczas uroczystości przemówienia:


Przemówienie księdza prałata Józefa Frątczaka, które wygłosił na koniec sprawowanej tego dnia Mszy św.

Księże prałacie – Drogi Jubilacie! Z tej okazji życzę, by Wszechmogący Bóg darzył w dalszym ciągu zdrowiem, otaczał szczęściem i miłością ludzką. Życzę, aby dobry Bóg, któremu Ksiądz prałat ofiarował 89 lat swojego życia, nadal błogosławił każdemu dziełu Księdza i nagrodził sowicie wszelkie trudy i prace.

Łukasz Piotrowski

 

***

 

Józef Tadeusz Frątczak urodził się 19 lutego 1923 roku w Kłodawie. W 1952 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wło­cławku. Święceń kapłańskich udzielił mu 15 czerwca w katedrze biskup sufragan Franciszek Korszyński. Przez dwa lata ks. Frąt­czak był wikariuszem, w latach 1957-1977 pełnił urząd probosz­cza parafii Siniarzewo. Przez kolejnych sześć lat był proboszczem parafii Skulsk, gdzie znajduje się słynąca łaskami figura Piety, ukoronowana przez papieża Jana Pawła II. W roku 1983 ks. Frątczak objął parafię Wszystkich Świętych w Sie­radzu. Za jego czasów została reerygowana kapituła kolegiaty sie­radzkiej, której kasacja nastąpiła w początkach XIX w. Ponadto świątynia wzbogaciła się o nową polichromię. Ksiądz prałat przy­czynił się do ustanowienia patronką miasta i jego opiekunką przed Bogiem św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki klasztoru Sióstr Szarych Urszulanek w Sieradzu (są w nim obecne do dziś). W 1998 roku przeszedł na emeryturę, lecz dzięki powołaniu kapłań­skiemu, podpartemu niezwykłą siłą ducha, nadal służy Bogu i lu­dziom. Parafianie często spotykają ks. Frątczaka, który odprawia Msze św., uczestniczy w uroczystościach kościelnych – nie tylko w kolegiacie. Jest zawsze uśmiechnięty, serdeczny, spokojny i go­towy do niesienia duchowej pomocy. W przyszłym roku będzie ob­chodził 30-lecie przybycia do Sieradza.

Wiernych zebranych na czerwcowej, jubileuszowej Mszy św. przywitał proboszcz parafii Wszystkich Świętych, ks. prałat dr Marian Bronikowski. Skierował wiele ciepłych słów do ks. Frątczaka, po czym odczytał list od kardynała Adama Maidy, ar­cybiskupa seniora archidiecezji Detroit. „Jesteś nadzwyczajnym kapłanem wśród księży diecezji włocławskiej, i codzienna kapłań­ska troska wśród wiernych powierzonych Twojej opiece wydała obfity plon. Osiągnięcia Księdza prałata są naprawdę historycz­ne i na zawsze będą świadczyć o gorliwości, z jaką wykonujesz swą pracę wśród i dla ludu Bożego. Fakt, że jesteśmy kuzynami i dzielimy wspólne dziedzictwo, napełnia mnie dumą” – napisał ks. kardynał Maida.

Homilię o kapłaństwie i roli kapłana w życiu wiernych wygłosił ks. Radosław Cyrułowski, wikariusz parafii św. Urszuli Ledóchow­skiej w Sieradzu, kłodawski rodak jubilata. Jak powiedział, w życiorys każdego księdza wpisana jest posługa duszpasterska, ale i problemy, troski osobiste. Ksiądz Frątczak, nim wstąpił do semina­rium duchownego, żył w realiach II wojny światowej. Po śmier­ci ojca w roku 1940, jako młodzieniec, odpowiedzialnie opiekował się matką i pięcioletnim bratem Marianem. Martwił się o uwię­zionego w KL Dachau ks. Zygmunta Tyburskiego, prefekta z Kło­dawy, któremu wysyłał paczki żywnościowe. Na początku lat 80. dotkliwie odczuł przedwczesną śmierć brata i matki. Zmagał się z chorobami, ale jak mówi: „Każdy ma swojego Anioła Stróża; ja też”.

Na zakończenie celebracji Ksiądz prałat senior podziękował wszystkim za udział w Eucharystii, za pamięć i życzliwość. Wy­raził wdzięczność Bogu za każdy dzień kapłaństwa i życia. Na­stępnie odebrał wiele gratulacji i powinszowań. Doskonałym po­mysłem było włączenie do programu uroczystości deklamacji wiersza przez Janinę Kukulską z Kłodawy. Te same strofy recy­towała jako dziesięcioletnia dziewczynka 22 czerwca 1952 roku, podczas Mszy św. prymicyjnej ks. Józefa Frątczaka w jego rodzin­nej parafii.

Przepojona Bożą obecnością, wzniosła uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz miasta, powiatu i gminy, reprezentacje wojska i różnych instytucji. Licznie przybyli przyjaciele, znajomi, a wśród bliższej i dalszej rodziny jubilata pisząca te słowa jego bratanica. Jesteśmy dumni z Ciebie, Wujku. Modlimy się za Ciebie i czekamy na kolejne jubileusze.

Dorota Kalinowska


Zapraszam do obejrzenia 100 zdjęć z dziękczynnej Mszy św. z okazji 60-lecia przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prałata Józefa Frątczaka, które wykonałem 17 czerwca 2012 roku.

Udostępnij to: