2023 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Ojców Bernardynów w Warcie

2023 – Uroczystość Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Sióstr Bernardynek i Ojców Bernardynów w Warcie
15 sierpnia 2023
Poznaję Boży świat / 2020 – Francja, Lourdes. Dzień 2. Bazyliki w Lourdes
17 sierpnia 2023
Udostępnij to:

Warta, 15 sierpnia 2023

“Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.” (Łk 1, 46-50)  
Płomienne kazanie o. Andrzeja Szczypty, kaznodziei i spowiednika Ojców Bernardynów w Warcie, wygłoszone podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dniu 15 sierpnia 2023 roku

 

***

 

Zapraszam do obejrzenia 160 zdjęć, które wykonałem w dniu 15 sierpnia 2023 roku podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Ojców Bernardynów w Warcie. Uroczystościom przewodniczył o. Ruben Bekeszczuk, gwardian klasztoru.

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: