Filmy, które warto zobaczyć / Filmy dokumentalne o św. Jan Paweł II

2020 – Ruina kaplicy „starego szpitala” im. św. Józefa w Sieradzu
11 października 2020
Ita Turowicz „I wszystko w sny odchodzi”
18 października 2020
Udostępnij to:

Sieradz, 16 października 2012
aktualizacja: 16 października 2020

W rocznicę powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października 1978) postanowiłem wzbogacić na stronie Sieradz-Praga zakładkę poświęconą naszemu Wielkiemu Rodakowi, który 42 lata temu został wybrany na 264. w dziejach Kościoła papieża, przyjmując imię Jana Pawła II.

W ostatnich dniach przed śmiercią Jana Pawła II oraz w okresie przed pogrzebem i tuż po nim byliśmy świadkami niespotykanej eksplozji miłości do osoby zmarłego Papieża, nie tylko wśród katolików, ale również wśród wiernych innych chrześcijańskich Kościołów i wspólnot kościelnych, nieochrzczonych oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Według danych Stolicy Apostolskiej, cztery miliony pielgrzymów z całego świata przyjechało do Rzymu, aby uczestniczyć w pogrzebie Jana Pawła II. Wszystkie wydarzenia związane z chorobą, śmiercią i pogrzebem Papieża przekazywało 6 tysięcy akredytowanych dziennikarzy. Uroczystości pogrzebowe były transmitowane przez 137 stacji telewizyjnych z 81 krajów, ale z pewnością ich liczba była zdecydowanie większa, gdyż wiele mediów nie było zarejestrowanych. Na pogrzeb przyjechały do Rzymu delegacje z prezydentami i przywódcami rządów ze 180 państw oraz delegacje różnych chrześcijańskich Kościołów, wspólnot kościelnych i religii niechrześcijańskich.

Papież zostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo: przykład świętego życia, cierpienia i śmierci oraz skarb swego nauczania, zapisany na osiemdziesięciu pięciu tysiącach stron. Jan Paweł II odnosił się z ogromnym szacunkiem do każdego człowieka i domagał się, aby każda osoba ludzka miała zagwarantowane podstawowe prawa do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, oraz wolność sumienia. Ojciec Święty w sposób nieustraszony głosił Prawdę Objawioną, nie schlebiał słuchaczom i nie szukał poklasku. Z wielką odwagą przekazywał najbardziej niewygodne i niepopularne wśród słuchaczy prawdy wiary. Szedł pod prąd, nie godząc się na kompromisy i nie relatywizując prawdy Bożej.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i sześć miesięcy. W tym czasie Ojciec Święty odbył 104 pielgrzymki do 129 krajów, 144 podróży we Włoszech, zwizytował 784 parafie w diecezji rzymskiej i w Castel Gandolfo. W sumie przemierzył 1 271 000 km, czyli 31 okrążeń kuli ziemskiej. Napisał 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 30 motu proprio oraz niezliczone przemówienia i homilie wygłoszone przy najróżniejszych okazjach. Kanonizował 482 osoby, a 1338 osób beatyfikował. Dokonania pontyfikatu Jana Pawła II są tak wielkie, że dają się wytłumaczyć tylko jego świętością – całkowitą przynależnością do Chrystusa za pośrednictwem Maryi – Totus Tuus.

Zapraszam wszystkich czytelników mojej strony, którzy pragną pogłębiać swoje życie duchowe, do obejrzenia pierwszego z proponowanych przeze mnie filmów dokumentalnych o św. Janie Pawle II. Jestem głęboko przekonany, że z czasem uda się zgromadzić na stronie sporo materiałów filmowych dotyczących naszego ukochanego Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II.

Łukasz Piotrowski

=======================================================

 

Film opowiada o relacjach, jakie łączyły prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupem, arcybiskupem i kardynałem Karolem Wojtyłą, a ostatecznie papieżem Janem Pawłem II od momentu ich poznania aż do ostatnich dni życia Wielkiego Prymasa. Dwie wybitne osobowości polskiego Kościoła, dwaj wybitni Polacy i wielcy patrioci od początku swojej znajomości darzyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, a także głęboką przyjaźnią. Pomimo różnicy pokoleniowej i formacyjnej, którą często podkreślano, aby przeciwstawić i poróżnić obu dostojników, potrafili znaleźć wspólny język i płaszczyznę, które pomagały im przeprowadzić polski Kościół przez ciężkie lata komunizmu. W filmie występują ludzie znający osobiście obu hierarchów. Wszyscy zgodnie podkreślają, że łączyła ich niezwykła więź. Opowiadają oni o spotkaniach, zarówno tych oficjalnych, jak i bardziej prywatnych (np. w czasie wakacji, gdy kardynał Wojtyła przyjeżdżał na Bachledówkę, by jako pierwszy złożyć życzenia imieninowe i urodzinowe Prymasowi). Mówią też o ich stosunku do władz oraz władz do nich, zajmowaniu stanowiska wobec różnych wydarzeń. Film jest ilustrowany zarówno bogatymi archiwaliami filmowymi, jak i fotograficznymi oraz fragmentami zapisków prymasa Wyszyńskiego czytanymi przez Olgierda Łukaszewicza.
„Jan Paweł II, kronika dni ostatnich”. Film przygotowany został przy współpracy redakcji Wydarzeń Polsatu. – Powstał bardzo wzruszający materiał z ostatnich dni Papieża Jana Pawła II – mówi Zenon Nowak, Dyrektor ds. Komunikacji Marketingowej Grupy Polskapresse – staraliśmy się pokazać te chwile z pożegnania Ojca Świętego, które na zawsze pozostaną w sercach nas wszystkich. Na płycie pojawiły się relacje z czuwania z Watykanu, pogrzebu, testament Jana Pawła II oraz pożegnania Ojca Świętego w Polsce.

cdn…

Udostępnij to: