Aforyzmy świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Część II – 116 myśli

2024 – Druga Msza Święta Nowenny Dziękczynnej za 400 lat obecności Sióstr Bernardynek w Warcie
9 lutego 2024
Poznaję Boży świat / 2023 – Francja, Lourdes. Obchody 165. rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. Dzień 1. Wstęp i podróż do Lourdes
11 lutego 2024
Udostępnij to:

Zobacz także:

 

***

Sieradz, 11 lutego 2024
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

 

Jezu ja nie wstydzę się Ciebie!
Ja Cię kocham!
I niech cały świat o tym wie!

 

„Lourdes jest cytadelą Życia i Nadziei” (papież św. Jan Paweł II).
„Szczęśliwi ci, którzy mają czyste serce, bo zobaczą samego Boga” (Mt 5,8).
„Tyś jest mój Syn umiłowany” (Łk 3).
„Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową” (św. Ambroży z Mediolanu).
„Chrystus niech króluje w waszych sercach, w waszych rodzinach i w waszej ojczyźnie i wam błogosławi” (papież Benedykt XVI do Polaków).
„A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego” (I Tymoteusza 5,8).
„W chwili konsekracji, na głos kapłana otwierają się niebiosa i chóry anielskie stawiają się na cud Jezusa Chrystusa. Na ołtarzu łączy się to co najniższe z tym, co najwznioślejsze, niebo i ziemia, widzialne i niewidzialne” (papież św. Grzegorz I Wielki).
„W życiu codziennym osoba pogodna jest prawdziwym skarbem, źródłem radości” (św. Urszula Ledóchowska).
„Jeśli aniołowi mogliby nam zazdrościć, z pewnością zazdrościliby nam Komunii Świętej” (św. Maksymilian Maria Kolbe).
Naucz mnie Panie, że mogę ufać Ci całkowicie. Także wtedy, kiedy jeszcze nie widzę, co kryje się za horyzontem.
„Idź zawsze ku szczytom góry świętości i niech cię nie przeraża ciężka droga. Idź za Jezusem…” (św. Ojciec Pio).
Boże, proszę, daj mi siłę, gdy jestem słaby. Miłość, gdy czuję się opuszczony. Odwagę, kiedy się boję. Pocieszenie, gdy jestem samotny. Nadzieję, gdy czuję się odrzucony i pokój, gdy jestem w rozsypce.
„Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23).
„Świętość jest niczym sól; jej użyteczność dla innych musi zacząć się od jej własnych właściwości. Podobnie jak tylko mądry człowiek może przekazać mądrość innym, tak tylko człowiek świątobliwy może zarażać innych świętością. Człowiek może przekazać innym tylko te skarby, które sam zgromadził już w swoim sercu” (abp Fulton J. Sheen, Sługa Boży).
„Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Przeciwnie, starajcie się zawsze czynić dobro – nie tylko sobie nawzajem, ale także wszystkim innym ludziom (I Tesaloniczan 5,15).
„Odpocznij, dziecię moje. Ja zawsze jestem z tobą” (Jezus do św. Faustyny, Dzienniczek 1011).
„Wytrwaj w modlitwie. Wytrwaj, choćby Twój wysiłek wydawał się daremny. Modlitwa jest zawsze owocna” (św. Josemaria Escriva).
„Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz” (papież św. Jan Paweł II).
„Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego, niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb” (św. Augustyn).
Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci).
„Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką zawdzięczamy wyłącznie Bogu, jest to, że nigdy nie musimy się niczego bać” (św. Karol de Foucauld).
„Wydaje się nam, że to co robimy jest tylko kroplą w morzu. Ale morze byłoby mniejsze, gdyby tej kropli zabrakło” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją Matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny; 1602).
„Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o Sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny; 324).
„Taka jest droga, umiłowani, na której znajdujemy zbawienie nasze, Jezusa Chrystusa, Arcykapłana naszych dóbr, obrońcę i Wspomożyciela naszej słabości. Przez niego nasz wzrok może sięgnąć wyżyn niebieskich, w Nim widzimy odbicie najczystszego i pełnego majestatu oblicza Boga” (papież, św. Klemens Rzymski).
„Ile czasu da mi Pan, abym pracował i Mu służył? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Jestem zawsze gotowy na to, aby żyć i umrzeć” (papież św. Jan XXIII).
„Nie starajcie się szukać prawdy poza Chrystusem. Nie istnieje prawda poza Chrystusem. On jest Prawdą i kiedy poznacie Chrystusa, poznacie prawdę, która was wyzwoli” (św. Charbel, Orędzie z Nieba).
„Wszystko, co należy do tego świata, przemija – Bóg jest zawsze, zawsze, zawsze…” (św. Teresa z Avili).
„Bóg nigdy nie odbiera, a jeśli odbiera – robi to tylko po to, by dać Ci jeszcze więcej” (Chiara Corbella Petrillo, Służebnica Boża).
„O jak słodka jest Twoja obecność Boże, który jesteś moim najwyższym dobrem!” (św. Jan od Krzyża).
„Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa” (św. Urszula Ledóchowska).
„Krzyż jest tajemnicą – wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł. Szczęśliwy, kto mu odda serce – dostanie łaskę zmiłowania” (św. Brat Albert Chmielowski).
„Msza Święta ma taką samą wartość, jaką ma śmierć Jezusa na Krzyżu” (św. Tomasz z Akwinu).
„Człowiek osiąga świętość nie tylko dzięki heroicznym wyczynom, ile w pokornej i cierpliwej drodze z Jezusem” (papież Benedykt XVI).
„Jak marynarze prowadzenia są do portu przez blask gwiazdy, tak chrześcijanie prowadzeni są do nieba przez Maryję” (św. Tomasz z Akwinu).
„Naszym celem powinna być wieczność, a nie doczesność. Wieczność jest naszą ojczyzną. Niebo czeka na nas od zawsze” (bł. Carlo Acutis).
„Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca” (Ps 37,4).
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37,5).
„Przede wszystkim trzymaj się krzyża – niewzruszonego fundamentu! Na nim buduj wszystko, co wynika z wiary! Nie zapieraj się krzyża!” (św. Cyryl Jerozolimski).
Święta Maryjo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17).
„Niektórzy twierdzą, że habit albo koloratka oddzielają nas od świata. Doskonale! Naszym przeznaczeniem jest być „znakiem sprzeciwu” i różnić się od ludu. Tego właśnie chce od nas Pan Jezus: abyśmy byli W świecie, a nie ZE świata” (abp Fulton J. Sheen, Sługa Boży).
„Kościół katolicki nie lęka się i nie drży. Jest przyzwyczajony do cierpienia, do przeciwności” (papież św. Jan XXIII).
„Oddajcie się Jezusowi, by wejść w niezmierzone przestrzenie Jego wielkiego Serca, obejmującego Serce Jego Świętej Matki i wszystkich świętych, i by zatracić się w tej otchłani miłości, miłosierdzia, pokory, czystości, cierpliwości, poddania się i świętości” (św. Jan Eudes).
„Odwagi! Żyj Jezusem i Jego Krzyżem! Amen” (św. Paweł od Krzyża).
„Cokolwiek będziesz robił, będzie to miało sens tylko wtedy, kiedy będziesz to robił z myślą o życiu wiecznym” (Chiara Corbella Petrillo, Służebnica Boża).
„Bez Eucharystii nie byłoby szczęścia na tym świecie, życie byłoby nie do zniesienia” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Odmawiaj różaniec, kochaj różaniec!” (św. Urszula Ledóchowska).
„Spowiedź jest w Kościele Świętym instytucją najcenniejszą – mogliby o tym zaświadczyć zarówno błogosławieni w niebie, jak i na wieki potępieni w piekle” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„W cichych rozmowach serca z Bogiem przygotowywane są żywe kamienie, z których rośnie Królestwo Boże” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Rodzice powinni nie tyle starać się o to, aby dzieciom po sobie pozostawić dobra, ale żeby dzieci zostawić dobre” (św. Ignacy Loyola).
„Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone” (akt miłości).
Panie Jezu, dodaj nam odwagi i wytrwałości w pełnieniu Twojej woli
„Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwilą życia: jest drogą” (papież Benedykt XVI).
„Rodzino chrześcijańska! Stań się na nowo rodziną, która się modli! Rodziną, która żyje wiarą!” (papież św. Jan Paweł II).
„Prawdziwa wielkość to umiejętność pochylania się nad drugim” (św. Urszula Ledóchowska).
„Jak dobrze jest pójść do spowiedzi i uwolnić się od przygniatającego nas ciężaru, i mieć czyste serce” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Nienawiść można uleczyć tylko miłością” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Im więcej trudności, tym więcej nadziei pokładam w Bogu” (św. Paweł od Krzyża).
„Otrę z twoich oczu wszelką łzę” (Ap 21,4).
„Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych…” (papież Benedykt XVI).
„Dzieciątko Jezus niech cię obdarzy uśmiechem i doda otuchy w cierpieniu” (św. Ojciec Pio).
„Nie wolno przechodzić obojętnie. Musimy zatrzymać się obok cierpiącego, bez względu na to, kim jest” (papież św. Jan Paweł II).
„Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić” (św. Augustyn).
„W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Ją. Idąc za Nią, nie zmylisz drogi, a wzywając Ją, nie zgubisz się, myśląc o Niej, nie zgrzeszysz. Trzymaj się blisko Niej, a nie upadniesz” (św. Bernard z Clairvaux).
„Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść” (św. Jan Bosko).
„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk” (Hymn do Ducha Świętego).
„Prawdziwie kochający widzi kochanego takiego, jaki wyszedł z ręki Boga” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem” (papież św. Jan XXIII).
„Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie; modlitwa natomiast dociera aż do Serca Najwyższego” (św. Augustyn).
„Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga; pokładam w Panu BOGU moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła” (Ps 73,28).
„Napotykając krzyż, nie upadaj na duchu, ale zachowaj bezgraniczną ufność w Boże miłosierdzie. Bóg cię kocha” (św. Ojciec Pio).
Uśmiechnij się! BÓG CIĘ KOCHA!
„Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do Serca Boga” (św. Ojciec Pio).
„To prawdziwa ulga mieć kogoś przed kim możesz otworzyć własne serce, kogo możesz uczynić współuczestnikiem swoich intymności, komu możesz powierzyć swoje tajemnice” (św. Ambroży z Mediolanu).
„Ty, który zanurzyłeś Otchłań miłosierdzia w strumieniach Jordanu, Proroku, osusz teraz, przez swoje wstawiennictwo, wiele źródeł moich wad, dając mi strumienie łez” (Z kantyku o św. Janie Chrzcicielu).
„Cóż jest lepszego, cóż cenniejszego od spowiedzi? Jezus ustanowił ją nie tylko po to, abyśmy mogli zyskać przebaczenie grzechów, ale także po to, abyśmy mogli ulżyć naszemu sercu” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa Mękę Jezusa” (św. Siostra Faustyna Kowalska).
„Pamiętaj, że wszystko to, co ci się przydarza dobrego czy złego, pochodzi od Boga, abyś z jednej strony nie wbijał się w pychę i z drugiej nie tracił odwagi” (św. Jan od Krzyża).
„Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. I chce być szukany” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Musimy się dużo modlić, żeby ratować dusze przed piekłem” (św. Hiacynta Marto z Fatimy).
„Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze” (papież św. Jan Paweł II).
„Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Krn 15, 22-23).
„Radość jest sercem duszy: oświetla tego kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie” (św. Jan od Krzyża).
„Najlepsze, co można zrobić w życiu, to głosić światu Chrystusa” (papież św. Jan Paweł II).
„Idę do Ciebie, Matko Bolesna i wiem, że sam nie dorastam, ale we dwoje wytrwamy” (św. Karol de Foucauld).
„O, jak bardzo Pan Bóg miłuje czyste serca! W nich lubi przebywać” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Nie uważaj za przyjaciół tych, którzy cię nadmiernie chwalą” (św. Jan Bosko).
„Kochajcie, Dzieci moje, Ukrzyżowanego Jezusa, kochajcie z całego serca” (św. Urszula Ledóchowska).
„Czcij i ty Słowo Boże i pragnij go słuchać jak najczęściej, bo jak głód cielesny jest oznaką zdrowia ciała, tak głód duchowy jest oznaką zdrowia duszy” (św. Józef Sebastian Pelczar).
„Człowiek został stworzony przez Miłość, dlatego ona tak bardzo go pociąga” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Tego, kto przyjmuje Zbawiciela w Komunii Świętej, coraz bardziej będzie pociągało na co dzień życie Boże; będzie wzrastał w Mistycznym Ciele Chrystusa, a jego serce ukształtuje się na wzór serca Bożego. Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby stali się dobrymi” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie, byś został tylko Ty jedynie Ty” (pieśń religijna).
„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).
„Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość” (1 Krn 16,34).
„Miej czas na modlitwę – to największa siła na ziemi” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Jestem maleńką duszą, która może ofiarować dobremu Bogu tylko maleńkie rzeczy” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Niechaj będzie przez wszystkich chwalony i uwielbiany Najświętszy Sakrament na wszystkich ołtarzach świata” (św. Paweł od Krzyża).
„Pragnij gorąco, aby Bóg uzupełnił dla swej czci twoje braki, o których tylko On wie” (św. Jan od Krzyża).
„Nasz Pan kocha cię, kocha cię miłością wielką…” (św. Ojciec Pio).
„Wybaczać nam – to Jego największa przyjemność” (św. Jan Maria Vianney).
„Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Od chwili gdy poznałem, że Bóg jest, nie mogę Go nie kochać” (św. Karol de Foucauld).
„Dusza zjednoczona z Jezusem jest żywym uśmiechem, który objawia i darowuje” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Panie, chcę Cię prosić, abyśmy się wszyscy kiedyś znaleźli w Twoim pięknym niebie” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Bóg mnie kocha jak ojciec dziecko, które ani pojmuje tej miłości, ani na nią zasłużyć nie może” (bł. Honorat Koźmiński).
„Ten, kto się modli, podobny jest do nieustraszonego orła, który szybując w powietrzu, zdaje się zbliżać do nieba” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On” (św. Brat Albert Chmielowski).
„Dlaczego Cię kocham, Maryjo? Bo jestem Twoim dzieckiem” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych” (św. Franciszek z Asyżu).
„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi” (papież św. Jan Paweł II).

 

Koniec cz. II

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: