s. Agnieszka Szewczykówna (1901–1984)

Poznaję Boży świat / 2021 – Hiszpania, Camino del Norte. Dzień 16 – Soto de Luiña, 24 km / łącznie 424,6 km
16 października 2022
Poznaję Boży świat / 2021 – Hiszpania, Camino del Norte. Dzień 17 – Ballota, 12 km / łącznie 437,2 km
18 października 2022
Udostępnij to:

Sieradz, 17 października 2022

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Przez Miłosierdzie Boże, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

Siostra Agnieszka Szewczykówna nie tylko budziła respekt, ale była wielkim autorytetem dla mieszkańców Sieradza, którzy do dnia dzisiejszego z szacunkiem ją wspominają. Siostra Szewczykówna przez wiele lat niestrudzenie przygotowywała dzieci do pierwszej spowiedzi i I Komunii Świętej. Fotografia archiwalna z lat 70. XX wieku.
Śp. Siostra Agnieszka zmarła 11 maja 1984 roku w wieku 83 lat. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Sieradzu od strony ul. Wojska Polskiego; fot. 4 listopada 2017.

SM ASSUMPTA od Najświętszego Sakramentu Agnieszka Szewczykówna (ur. 21 stycznia 1901 w Jeziornie, zmarła 11 maja 1984 w Sieradzu), pochodziła z rodziny robotniczej. W 1923 roku ukończyła seminarium nauczycielskie, a trzy lata później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK

W czasie wojny znalazła schronienie w szpitalu sióstr Świętej Rodziny w Warszawie.

Do Sieradza przyjechała w sierpniu 1946 roku i rozpoczęła nauczanie religii w szkole nieprzerwanie do roku 1951, to jest do chwili pozbawienia sióstr prawa nauczania w placówkach oświatowych.

Siostra Szewczykówna rozpoczęła wtedy pracę katechetyczną w parafialnym Domu Katolickim. Początkowo udzielała lekcji uczniom ze szkoły bezwyznaniowej TPD, a później do maja 1984 roku przygotowywała do I komunii dzieci z drugich klas wszystkich szkół podstawowych w mieście.

Znały ją i pobierały u niej pierwszą naukę religii dwa pokolenia mieszkańców Sieradza.

Pomimo kalectwa (miała amputowaną nogę i poruszała się za pomocą nieodłącznej laski) każdemu rodzajowi pracy katechetycznej oddawała się bez reszty.

Żywo interesowała się też działalnością Zgromadzenia. Spoczywa na cmentarzu w Sieradzu

 Władysław Sieczkowski

 

***

Na podstawie: Leksykon miasta Sieradza,
oprac. zbiorowe pod red. prof. Tadeusza Olejnika,
Towarzystwo Przyjaciół Sieradza; Prof-Art 2006

 

 

***

Zobacz także:

Udostępnij to: