2024 – Druga Msza Święta Nowenny Dziękczynnej za 400 lat obecności Sióstr Bernardynek w Warcie

2024 – Otwarcie wystawy pt. „Napoleon w zbiorach Edwarda Grobelnego” w Muzeum Okręgowym w Sieradzu
9 lutego 2024
Aforyzmy świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Część II – 116 myśli
9 lutego 2024
Udostępnij to:

 

Modlitwa Jubileuszowa dziękczynna za 400 lat obecności Sióstr Bernardynek w Warcie odmawiana codziennie po każdej Mszy Świętej, a w przypadku Mszy Świętej – nowenny dziękczynnej – przed Mszą Świętą i przed hymnem Sióstr Bernardynek.


Wszechmogący Boże, Ty jesteś dawcą wszelkiego dobra. Jesteśmy wdzięczne za to dobro, którego doświadczała nasza wspólnota bernardynek w okresie tych 400-stu lat obecności w Warcie.

Dziękujemy Ci za dar powstania w Warcie naszego klasztoru i wytrwałą obecność wspólnoty sióstr bernardynek, sumarycznie, już przez cztery wieki.

Dziękujemy Ci za założycielki pierwszej wspólnoty bernardynek w Warcie, Dorotę Kurską i jej współsiostry tercjarki i za dalsze powołania do tej wspólnoty przez 4 stulecia.

Dziękujemy Ci za Ojców Bernardynów, ich posługę kapłańską i opiekę duchową nad siostrami, sprawowaną przez te cztery wieki.

Dziękujemy Ci za wszystkich dobroczyńców, którzy przez minione lata troszczyli się o nasz kościół, klasztor i wspólnotę.

Dziękujemy Ci Boże także za każdy krzyż nam dany, tak w historii, jak kasata klasztoru przez władze carskie i nieobecność sióstr przez 86 lat,  jak i współczesne krzyże, dzięki którym to możemy współcierpieć dla Kościoła i służyć Tobie w zbawieniu świata.

Dziękujemy Ci za dar naszych świętych i błogosławionych: św. Franciszka z Asyżu- naszego zakonodawcę, św. Klarę- naszą matkę duchową, św.  Elżbietę Węgierską- patronkę naszego zakonu, św. Józefa- patrona naszego klasztoru oraz innych,  znanych i nieznanych świętych i błogosławionych, od których ciągle uczymy się bycia dobrymi wobec Ciebie, Boże,  i wobec braci. Niech orędują za nami u Ciebie, abyśmy nie ustawały w realizowaniu powołania do świętości.

Tobie Boże powierzamy nasze dziś i jutro. Spraw by nasz klasztor obfitował w dobre powołania, by nam nigdy nie brakowało wiary, nadziei i miłości  oraz wierności w służbie Tobie, Dobry Ojcze.

Maryjo, pierwsza Służebnico Pana – polecamy się Twojej macierzyńskiej opiece. Bądź przyczyną radości naszej wspólnoty ze służby Bogu na przyszłe lata życia i modlitwy, krzyża i świętości.

Amen.

 

 

***

 

Warta, 8 lutego 2024

 

Ciebie Boga wysławiamy!

400 lat obecności w Warcie
Sióstr Bernardynek
1538–1898 & 1984–2024

 

Zapraszam moich czytelników do obejrzenia 45 zdjęć wykonanych w czwartek 8 lutego 2024 roku podczas drugiej Mszy Świętej Nowenny Dziękczynnej za 400 lat obecności Sióstr Bernardynek w Warcie, odprawionej w ich przyklasztornym kościele.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Rafał Zatorski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Chojnem wraz z o. Demetriuszem Kmieciem – wikariuszem klasztoru i parafii OO. Bernardynów w Warcie.

Celebrans, ks. Rafał Zatorski, który jest nie tylko warcianinem, ale i przyjacielem sióstr, w kazaniu powraca do warckiego klasztoru, tak bliskiemu jego sercu. Powraca m.in. do lat dzieciństwa, gdzie jako dziecko służył przy ołtarzu Pana Jezusa w kościele Sióstr Bernardynek jako ministrant. To w tym kościele, jak powie ks. Rafał, odprawił swoją Mszę Świętą prymicyjną.

Zachęcam was też, drodzy czytelnicy, do wsłuchania się w Liturgię Słowa i piękną Modlitwę Wiernych, która specjalnie na tę okazję została przygotowana i odczytana przez s. Agnieszkę Janinę Maj.

Niech zwieńczeniem tych wydarzeń, które zapisują się na kartach historii warckiego klasztoru Sióstr Bernardynek, będą też nagrane dwie piękne pieśni, które wybrzmiały podczas sprawowanej tego dnia Eucharystii.

Pokój i Dobro! Kochane Siostry.

Łukasz Piotrowski

 

To już 400 lat obecności Sióstr Bernardynek w Warcie! Tuż za głównym ołtarzem siostry ustawiły dwie plansze ukazujące, jak na przestrzeni lat wyglądał ich klasztor. Siostry bardzo starannie przygotowują się do tego niezwykłego jubileuszu. Główne uroczystości odbędą się w Święto Podwyższenia Krzyża, 14 września 2024 roku.
Liturgię Słowa odczytała s. Agnieszka Janina Maj z klasztoru Sióstr Bernardynek w Warcie
Kazanie wygłosił ks. Rafał Zatorski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Chojnem
Modlitwę Wiernych specjalnie przygotowaną na tę okazję odczytała s. Agnieszka Janina Maj
Pieśń religijna „Daj mi tego chleba Panie” wykonana przez s. Mariannę Beatę Tomaszewską z klasztoru Sióstr Bernardynek w Warcie
Pieśń do Maryi Panny „Weź w Swą opiekę nasz Kościół święty”, wykonana przez s. Mariannę Beatę Tomaszewską

 

Fotoreportaż!

 

 

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: