2018 – Odpust Matki Bożej Różańcowej w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu

2018 – Stadion Młodych – włącz pełnię wiary
13 października 2018
Park im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu
21 października 2018
Udostępnij to:

Sieradz, 13 października 2018

Dzień 7 października to w naszej wspólnocie urszulańskiej wielkie wydarzenie. Przeżywamy wtedy odpust w naszym kościele, który jest pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Październik to miesiąc, kiedy szczególnie o tej modlitwie pamiętamy, kiedy tą modlitwą czcimy Maryję i razem z Nią zwracamy się w różnych sprawach do jej Syna, zanosząc intencje naszych serc, serc naszych bliskich, serc wszystkich potrzebujących. Święta Urszula bardzo kochała różaniec i często zachęcała do jego odmawiania:

„O Matko moja, naucz mnie kochać różaniec, naucz mnie dobrze go odmawiać, a ja ze swej strony chcę dołożyć wszelkich starań, by jak najlepiej, jak najgorliwiej w tym nabożeństwie uczestniczyć. Chcę kochać różaniec, bo to modlitwa najdroższa Tobie, bo różaniec to wielki akt miłości ku Tobie, Matko Jedyna. Chcę starać się o dobre odmawianie różańca, bo jest on wielką, wspaniałą szkołą cnoty, drogowskazem do nieba, jasnym promieniem światła Bożego rozjaśniającym drogę mego żywota. Różaniec jest moją radością, źródłem pokoju, łaski i nadziei świętej. Jest hymnem miłości ku Jezusowi i Maryi. Jest pociechą w cierpieniach, a szczególnie w chwili śmierci. Jest złotym łańcuchem przykuwającym me malutkie grzeszne, nędzne serce do wielkiego Niepokalanego Serca mej Najświętszej Matki”.

Ale jak się do tego zabrać ? Matka Urszula zachęca:

„Przede wszystkim na początku każdego dziesiątka powinnam wzbudzić akt miłości ku Maryi. A choćby to zajęło mi cały dziesiątek, to tym lepiej, uczucia miłości do Maryi nigdy nie może być za wiele. Dalej pamiętać będę, że różaniec jest drogowskazem ku niebu, szkołą wszelkich cnót. Więc rozważając cnoty Maryi i Jezusa, w każdej tajemnicy zachęcać się muszę do ich naśladowania, przepraszając za to, co było dotychczas złego w mym życiu, i prosząc o łaskę postępu na drodze cnoty. W każdej okoliczności życia – czy smutnej, czy radosnej, w chwilach jasnych czy ciemnych, bylebym otworzyła się na jasne światło różańcowe, zawsze mogę znaleźć w nim wskazówkę, jak postępować, jak się Bogu przypodobać. Różaniec jest nie tylko modlitwą, którą przez kwadrans odmawia się ustami. Nie, jest to modlitwa, którą w dalszym ciągu życiem trzeba odmawiać. Różaniec, tajemnice różańca należy w czyn wprowadzać, cnoty różańcowe w swym życiu odtwarzać, to dopiero uzupełnia różańcową modlitwę i jest jej przedłużeniem”.

Zatem wszystkie nasze chwile radości, światła, smutku i boleści, a także chwały i dumy ofiarujmy przez Serce Maryi Jezusowi, ucząc się od nich, jak przeżyć pięknie życie. Jak przez nie przejść, by być takim kwiatem różanym dla Maryi, dla wszystkich wokół, dla Jezusa samego.

Danuta Sakowicz USJK
klasztor-sieradz.pl

 

Zapraszam do obejrzenia 105 fotografii, które wykonałem 7 października 2018 roku z okazji odpustu Matki Bożej Różańcowej w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu

 

***

Ponadto zapraszam do obejrzenia:

Udostępnij to: