2018 – Triduum Paschalne w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu

2020 – Niedziela Palmowa w sieradzkiej Bazylice Mniejszej
5 kwietnia 2020
2020 – Groby Pańskie w sieradzkich kościołach
12 kwietnia 2020