Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej

Kazania ks. dr Tadeusza Miłka, ówczesnego proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Sieradzu w latach 2001–2017
17 października 2021
1 listopada 2018 – Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Sieradzu
28 października 2021
Udostępnij to:

Sieradz, 26 września 2020

Dąbrowa Wielka – wieś szlachecka koło Sieradza, prawdopodobnie lokowana na prawie niemieckim przed 1420 r. Parafia erygowana w XIV w. Od 1850 do 1909 r. z powodu braku plebanii afiliowana do parafii Chojne. Do 1818 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła wspomniany w 1442 r. Drugi z kolei zbudowany w roku 1653 lub 1664.

Obecny kościół z początku XVIII w., zbudowany na miejscu poprzedniego, drewnianego, orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Nawa zbliżona do kwadratu z węższym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie. Przy nim od północy prostokątna zakrystia, przy nawie od zachodu dobudowana obszerna nowsza kruchta. Strop płaski. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupkach, a na nim sześciogłosowe organy. Dachy dwuspadowe pokryte blachą ocynkowaną. Na wschodniej ścianie nawy wieżyczka z sygnaturką o charakterze barokowym. Ołtarz główny barokowy z pocz. XVIII w. z obrazem św. Michała Archanioła z XVIII w. w drewnianej sukience i rzeźbami Trójcy Św., św. Barbary i św. Katarzyny oraz św. Floriana i św. Franciszka na bramkach. Ołtarz boczny barokowy z ok. 1700 r. z obrazem św. Stanisława i św. Wojciecha z XVIII w. i drugi ołtarz boczny z XVIII w. w stylu regencji z obrazem Matki Bożej eschatologicznej z Dzieciątkiem z XVIII w. w drewnianej sukience. Ambona z rzeźbami czterech ewangelistów z XVIII w. Dzwon Michał z 1928 r. – 170 kg i Jan Paweł II z roku 1982 – 445 kg.

Informacje zaczerpnięte z Rocznika Diecezji Włocławskiej 2000r.

Słowa serdecznych podziękowań kieruję do Księdza Remigiusza Karolaka, proboszcza parafii za ogromną życzliwość i otwartość, której mogłem doświadczyć

 

***

 

Tak prezentuje się drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła we wsi Dąbrowa Wielka z zewnątrz
Zdjęcia wykonałem 26 kwietnia 2020 roku

 

 

A tak wygląda jego piękne i kameralne wnętrze
Zdjęcia wykonałem 26 kwietnia 2020 roku

 

 

***

Ponadto zapraszam do obejrzenia zdjęć kościołów znajdujących się w Sieradzu:

Nieistniejące już kościoły w Sieradzu:

Kościoły w naszym regionie:

Udostępnij to: