2011 – Dni Krzyżowe na sieradzkiej Pradze

Święci na każdy dzień / 24 grudnia – św. Szarbel Makhlouf – pustelnik z Libanu
8 grudnia 2018
2018 – 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
15 grudnia 2018
Udostępnij to:

My chrześcijanie jesteśmy pielgrzy­mami; idziemy do niebieskiej ojczyzny. Całe nasze życie jest ciągłym podążaniem do Boga. Tę myśl przypominają nam procesje. Cały kościół jest właściwie jedną nieustan­ną procesją, jest tłumem wędrowców na drodze do niebieskiej ojczyzny. A droga ta, to droga krzyżowa. Chry­stus Pan jest chorążym owej procesji. Przez krzyż Swój utorował tę drogę. Za nim poszła Matka Boska, a następ­nie apostołowie, święci męczennicy i wszyscy inni święci, wymienieni w litanii do wszystkich świętych. Dlatego to odmawiamy tak chętnie tę właśnie litanię na naszych procesjach. Na tej drodze krzyża, wskazanej nam przez Chry­stusa, mamy czcić i wielbić Boga, mamy pokutować za grzech i wypraszać sobie wszelkie dobro od Ojca nie­bieskiego. Kiedy Kościół odbywa procesje, chce iść drogą Chrystusa, drogą do Ojca. Pragnie niejako powiedzieć: Każdy nasz krok. owszem, całe nasze życie ma służyć Bogu. Ma Go uwielbiać i prowadzić do Niego, od którego otrzymujemy wszelkie dobro. Procesje są czymś wspaniałym w Kościele.

Łukasz Piotrowski

 

Procesja do krzyża znajdującego się na Rynku Praskim odbyła się 30 maja 2011 roku. Swoją obecnością zaszczycili nas księża z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, ks. prałat dr. Marian Bronikowski, ks. prałat senior Józef Frątczak i ks. Tomasz Kalinowski.

 

 

***

Ponadto zapraszam do obejrzenia fotorelacji z:

Udostępnij to: