Aforyzmy świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Część IV – 160 myśli

2024 – IV Marsz dla Życia i Rodziny w Sieradzu
17 czerwca 2024
Poznaję Boży świat / 2023 – Francja, Lourdes. Obchody 165. rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. Dzień 4
30 czerwca 2024
Udostępnij to:

Zobacz także:

 

***

Sieradz, 24 czerwca 2024
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

 

Maryjo, najsłodsza Przewodniczko, prowadź nas do Jezusa!

 

„Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem” (św. Cyryl Jerozolimski).
„Coś wspaniałego ta obecność Boga w nas! Właśnie tam, w samej głębi, w niebie mojej duszy lubię się z Nim spotykać, albowiem On nigdy mnie nie opuszcza. (…) Bóg we mnie, a ja w Nim, to jest całe moje życie!” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Drzewo pielęgnowane i strzeżone troską właściciela przynosi mu owoce w spodziewanym czasie” (św. Jan od Krzyża).
„Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Nieście go w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie” (papież św. Jan Paweł II).
„Tysiąckroć błogosławieni zakonnicy, którzy, dalecy od trosk tego świata, żyją samym Bogiem” (papież św. Jan XXIII).
„O proroku z Nazaretu coś słyszano, ale wydaje się, że Jerozolimy On w ogóle nie obchodził; nie znano Go tutaj. Tłum, który oddawał hołd Jezusowi na obrzeżach miasta, to nie ten sam, który później domagał się Jego ukrzyżowania” (papież Benedykt XVI).
„Święto Bożego Ciała odznacza się w sposób szczególny tradycją niesienia Najświętszego Sakramentu w procesji – jest to gest bogaty w znaczenie. Niosąc Eucharystię ulicami i placami, chcemy zanurzyć Chleb, który zstąpił z nieba, w codzienności naszego życia; chcemy, aby Jezus szedł tam, dokąd my idziemy, żył, gdzie my żyjemy” (papież Benedykt XVI).
„Uczyń Mszę Świętą centrum swojego życia. Przychodź na to spotkanie z Jezusem jak najczęściej, nawet codziennie. To jedyna droga do prawdziwej miłości, bo to spotkanie z miłością samą – Jezusem, twoim Przyjacielem – który najlepiej zna twoje serce i wypełni je potrzebnymi darami” (św. Gemma Galgani).
„O Jezu, moja Miłości… znalazłam wreszcie swoje powołanie, moim powołaniem jest Miłość!” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Nie zaniedbujemy też nigdy polecać się Matce Najświętszej. Bóg bowiem daje nam ten zaszczyt i szczęście, że możemy wszędzie głosić Jej chwałę” (św. Alfons Liguori).
„Paciorki różańca to naszyjnik z niebiańskich pereł, bo każdy koralik to skarb” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Kapłańska godność trwa na wieki. Każdy kapłan jest wiecznym kapłanem, tak jak i Pan Jezus” (ks. Józef Małysiak SDS, Sługa Boży).
„Jeżeli Jezus nie stworzył cię aniołem w niebie, to dlatego że chciał, abyś była aniołem na ziemi” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„To, że tak często wpadamy w pułapki diabła, bierze się stąd, że jesteśmy za bardzo pewni swoich postanowień i przyrzeczeń” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie jemu się polecając. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, tak i w innych pilniejszych jeszcze, w których chodziło o cześć moją i o zatracenie duszy, Ojciec ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go, o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego, z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił…” (św. Teresa z Avili).
„Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia” (List do Filipian 4,13).
„Dopiero w niebie zrozumiemy wszystko to, co Pan dla nas czyni” (św. Maria Maravillas od Jezusa).
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną” (Mt 6, 19-21).
„Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta – dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu” (papież św. Jan Paweł II).
„Mieć Ciebie w sercu, Ciebie, mój Boże, posiadać — oto szczyt szczęścia dla duszy na tym wygnaniu!” (bł. Maria Kandyda od Eucharystii).
„O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła” (św. Siostra Faustyna Kowalska).
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Księga Liczb 6,24-26). Kocham Cię Córeczko!
„Bóg ma jedną słabość: nie może się oprzeć sercu, które Mu ufa” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa” (papież św. Jan Paweł II).
„Otworzywszy piersi, ukazał mi swoje Serce, całe kochające i godne miłości, skąd jako z żywego źródła owe promienie wynikały. Wtenczas odkrył przede mną niewysłowione cuda swojej czystej miłości i pokazał, dokąd się posunęła nadzwyczajna Jego miłość ku ludziom, od których nie odbiera nic oprócz niewdzięczności” (św. Małgorzata Maria Alacoque).
To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy wspólnie z Tym, który jest Wszechmocny, który mówi: “Jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie” (św. Bonifacy).
A Kościół trwa mimo prześladowań, owszem, dzięki nim jeszcze bardziej się wzmacniał, ci zaś, którzy go prześladowali, zresztą i których on prześladował, przemijali. Czytamy w ewangelii św. Mateusza (21,44): „Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go”. Kościoła nie zniszczą także błędy. Przeciwnie. Im bardziej błędy się mnożą, tym wspanialej jaśnieje prawda (św. Tomasz z Akwinu).
„Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, które chcę wylać na dusze ludzkie. O, jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą” (Jezus do św. Siostry Faustyny, Dz. 1074).
„Ojczyzno moja kochana, Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (papież św. Jan Paweł II).
„Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia. Ona przychodzi, ilekroć Jej pomocy potrzebuję” (św. Ojciec Pio).
„Bóg jest radością, radość jest modlitwą. Radość jest oznaką hojności. Kiedy jesteś pełen radości, poruszasz się szybciej i pragniesz dzielić się dobrem ze wszystkimi. Radość jest znakiem jedności z Bogiem – znakiem Bożej obecności” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Przez śmierć tracimy ten świat, ale zyskujemy raj. Życie doczesne gaśnie, ale życie wieczne się zaczyna” (św. Augustyn z Hippony).
„Jeśli naprawdę chcesz kochać Jezusa, najpierw naucz się cierpieć, ponieważ cierpienie nauczy cię kochać” (św. Gemma Galgani).
„Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga” (papież św. Jan Paweł II).
„Drzewo Miłości rośnie jedynie na ziemi pokory” (św. Katarzyna ze Sieny).
„Powołanie to skarb dla osoby powołanej i całego Kościoła” (ks. Józef Małysiak SDS, Sługa Boży).
„Lourdes jest miejscem jedności, nadziei i nawrócenia” (papież Benedykt XVI).
„Życie to czas, który został nam podarowany i w którym każdy z nas staje wobec wyzwania, jakie niesie samo życie: to wyzwanie polega na znalezieniu swojego celu, przeznaczenia i na walce o nie” (papież św. Jan Paweł II).
„Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego!” (Ps 96,11).
„Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i w niwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 1052).
„Wszystko, nawet zamiatanie, obieranie warzy, pielenie w ogrodzie i wytrwałość w chorobie, mogłyby być modlitwą, gdyby zostało ofiarowane Bogu” (św. Marcin de Porrès).
„Smutek to patrzenie na siebie. Szczęście to patrzenie w stronę Boga” (bł. Carlo Acutis).
„W rodzinie istnieje najcudowniejsza i najściślejsza współpraca człowieka z Bogiem: dwie osoby ludzkie, stworzone na obraz i podobieństwo Boże, są powołane nie tylko do wielkiego zadania kontynuowania i przedłużania stwórczego dzieła, dając życie fizyczne nowym stworzeniom, ale również do bardziej szlachetniejszej roli, która udoskonala pierwszą, tzn. do cywilizowanego i chrześcijańskiego wychowania potomstwa” (papież św. Jan XXIII).
„Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem” (św. Karol de Foucauld).
„Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. Na swoją miłość, która trwa od wieków” (Ps 25).
„Nic nie wyraża większej miłości jak Eucharystia. Bóg jest w nas, a my w Nim. Czyż nie jest to niebo na ziemi?” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi” (św. Teresa od Jezusa z Los Andes).
„Obojętność jest największą zarazą naszych czasów” (św. Maksymilian Maria Kolbe).
„Panie zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich  doprawdy trudno wytrzymać” (św. Tomasz z Akwinu).
„Jezus chce dać nam Niebo za darmo” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Oby Hostia święta trwała w moim sercu jak w monstrancji! Moja dusza drży, aby Ją posiąść na zawsze, na zawsze. Czasem czuję się pełna Jezusa, zatapiam się w Nim i pragnę nieba, gdzie będziemy już na wieki przechadzać się razem po wieczystych łąkach. Przyzywam Go do serca i szepczę: “Boże mój, błagam, pociągnij mnie do siebie” (bł. Maria Kandyda od Eucharystii).
„Wiara to łaska od Boga nam dana. My sobie wiary dać nie możemy, ale o wiarę możemy prosić, błagać: Wierzę Panie, ale wzmocnij wiarę moją!” (św. Urszula Ledóchowska).
„Kiedy wybije nasza ostatnia godzina, ustanie bicie naszego serca, wszystko się dla nas skończy, a więc i czas naszego zasługiwania i niezasługiwania. Takich jakimi jesteśmy, spotka nas śmierć i tacy staniemy przed Chrystusem, Sędzią. Nasze błagalne wołania, nasze łzy, nasze akty żalu, które jeszcze na ziemi zdobyłyby serce Boga, mogłyby z nas, grzeszników, uczynić – przy pomocy sakramentów – ludzi świętych; ale w owym momencie nie będą miały żadnej wartości; czas miłosierdzia minie i rozpocznie się czas sprawiedliwości” (św. Ojciec Pio).
„Kiedy cierpisz, patrz na Jezusa. On kocha cię czule, bo uczestniczysz w Jego Krzyżu” (św. Teresa od Jezusa z Los Andes).
„Trzeba nam zatem głosić to Imię, aby świeciło, a nie pozostawało w ukryciu” (św. Bernardyn ze Sieny).
„Im dalej jesteś od Boga, tym bardziej jesteś niewolnikiem diabła” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje” (bł. Honorat Koźmiński).
„Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to jest odłączenie od Boga” (św. Augustyn z Hippony).
„Ufam wszakże Chrystusowi, bo On zna moje serce. Dlatego powiadam: nieszczęsny człowiek, który ufa tylko ludziom, a nie Chrystusowi. Czy chcesz, czy nie chcesz, ludzie cię opuszczą, a Chrystus pozostanie wierny i niezawodny. On naprawdę o wszystko się troszczy, dlatego nieustannie Mu dziękujmy” (św. Jan Boży).
„Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku” (Jr 16,19).
„Wiara w Ukrzyżowanego – wiara żywa, złączona z oddaniem się jest dla nas bramą do życia i początkiem przyszłej chwały” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza tę mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne słońce” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Jezus niech Cię pocieszy i błogosławi” (św. Ojciec Pio).
„Ten, kto pokłada ufność w Bogu, będzie zawsze otoczony specjalną opieką” (św. Wincenty à Paulo).
„Kochajcie to, co Maryi jest miłe, a więc kochajcie różaniec. Nie tylko odmawiajcie różaniec słowem, ale odmawiajcie go życiem całym, wprowadzając w życie cnoty Maryi, jakie w tajemnicach różańcowych nam są przedstawione” (św. Urszula Ledóchowska).
„Droga Krzyżowa to ta, która prowadzi do Boga” (św. Jan Bosko).
„Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Być wolnym to żyć zgodnie z własnym sumieniem” (bł. ks. Jerzy Popiełuszko).
„Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy” (św. Ambroży z Mediolanu).
„Radość i pokój serca to bezsprzeczny dowód na działanie Bożego Miłosierdzia” (papież św. Grzegorz I Wielki).
„Nie będzie ci trudno umiłować krzyż i łzy Jezusowe, o ile wspomnisz te słowa: umiłował mnie i samego Siebie wydał za mnie” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Trzymając się ręki Maryi, zabłądzić nie mogę” (św. Urszula Ledóchowska).
„Nie dla ziemi, ale dla nieba nam żyć, a dla nieba żyje się łącząc się z Bogiem w modlitwie. Wszak modlitwa jest mostem łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem. Bez modlitwy nie ma życia dla Boga, nie ma służby Bożej” (św. Urszula Ledóchowska).
„Modlitwa jest początkiem, rozwojem i dopełnieniem wszystkich cnót” (św. Karol Boromeusz).
„Nie poddawaj się ani smutkowi ani jakiejś obojętności – lecz ochotnie dźwigaj twój codzienny krzyż, zwłaszcza wewnętrzny” (Ojciec Anzelm Gądek, Sługa Boży).
„Dziękuję za dni, w które przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś – nie będę Ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu, dziękuję Ci Matko” (św. Bernadetta Soubirous).
„Odwagi więc, córki moje, nie dawajcie miejsca smutkowi; ale gdy posłuszeństwo posyła was do posług zewnętrznych, bądźcie tego pewne, że i w kuchni także, wśród garnków i rondli, Pan jest z wami, i wewnątrz i zewnątrz was wspiera” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna” (Prz 3,6).
„Trzymaj się zawsze świętego Kościoła katolickiego, ponieważ tylko on może ci dać prawdziwy pokój, ponieważ to tylko on posiada Jezusa w Sakramencie, który jest prawdziwym księciem pokoju” (św. Ojciec Pio).
„Wiara polega na wierzeniu w to, czego jeszcze nie widzisz; nagrodą wiary jest zobaczenie wreszcie tego, w co wierzysz” (św. Augustyn z Hippony).
„Gdy tu walczymy za naszą wiarę, patrzy na nas Bóg, patrzy Chrystus, patrzą aniołowie! Jakaż chluba, jakie szczęście wobec takich widzów walczyć i zwyciężyć!” (św. Cyprian z Kartaginy).
„Jezu mój, jeśli mnie wspierasz, nie upadnę” (św. Filip Nereusz).
„Kochajcie modlitwę… modlitwa poszerza serce, czyniąc je zdolnym pomieścić dar, który Bóg czyni z siebie samego” (św. Matka Teresa z Kalkuty).
„Niech zakonnicy nigdy nie zapominają wielkiego dobrodziejstwa, które uczynił im Bóg w powołaniu ich tam, gdzie mogą uczynić wiele dobra dla siebie i swojego bliźniego” (św. Jan Bosko).
„Żyj w pokoju i nie martw się. Jezus jest z nami. On Cię kocha i znajduje w Tobie upodobanie” (św. Ojciec Pio).
„Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie marnując ani chwili, ani nie czyniąc czegokolwiek, co nie podoba się Bogu” (bł. Carlo Acutis).
„Patrzcie i cieszcie się ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga” (Ps 69).
„Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości” (papież św. Jan Paweł II).
„Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam nie tylko swoje zasługi i swoje bóle, ale całego siebie” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Droga każdej kobiety, to droga Maryi” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Różaniec ponagla nasze palce, usta i serca do szerokiej symfonii modlitw i z tego powodu jest największą modlitwą, którą kiedykolwiek ułożył człowiek” (abp Fulton J. Sheen, Sługa Boży).
„Trwaj w ciszy, abyś mógł usłyszeć głos Boży” (św. Maksymilian Maria Kolbe).
„Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich twoich pomysłów” (św. Ojciec Pio).
„Boże, daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę, spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić oraz mądrość, bym potrafił je rozróżnić” (św. Franciszek z Asyżu).
„Nikt nie był tak wiernym obrazem i zwierciadłem Boskich doskonałości, jak Maryja” (Ojciec Anzelm Gądek, Sługa Boży).
„Ziemia z niezliczonymi kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i siostrami, misjonarzami i misjonarkami – oto bogactwo Kościoła” (papież św. Jan XXIII).
„Gwiazdy są ozdobą niebieskiego firmamentu, zakonnicy ozdobą firmamentu Kościoła” (św. Brat Albert Chmielowski).
„Nie obawiajcie się Chrystusa! On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej” (papież Benedykt XVI).
Ponieważ sam Chrystus powiedział „To jest moje ciało”, któż ośmieli się wątpić, że To jest Jego Ciało? (św. Cyryl Jerozolimski).
„Kochajmy Boga – ale niech to będzie poprzez trud naszych rąk i w pocie czoła” (św. Wincenty à Paulo).
„Będę oglądać Boga – to prawda! Ale co do obcowania z nim, doświadczam tego już na ziemi” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
Maryja do duszy: „Nosiłam Go w swoim łonie przez dziewięć miesięcy, aż nastała godzina, by dać Go światu… Także i wam Jezus nie daje się, by pozostać w ukryciu serc waszych. On pragnie narodzić się z was, objawić się przez wasze życie” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Kościół ukazuje dziś światu Corpus Domini – Boże Ciało – i wzywa do uwielbienia Go. Spojrzenie wierzących skupia się na Sakramencie, w którym Chrystus pozostawił całego siebie: Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo. Dlatego ten Sakrament był zawsze uważany za <najświętszy>: Najświętszy Sakrament – żywa pamiątka odkupieńczej Ofiary” (papież św. Jan Paweł II).
„Im więcej brakuje nam na ziemi, tym bardziej odnajdujemy to, co ziemia może dać nam najlepszego: krzyż” (św. Karol de Foucauld).
„Zniechęcać się nigdy nie trzeba, po burzy bywa spokój, po zimie zielona wiosna” (św. Brat Albert Chmielowski).
„Kościół nie jest sklepem samoobsługowym, w którym każdy wybiera sobie to, co mu się podoba, co uzna za jeszcze pasujące do dzisiejszych czasów i do przyjęcia we własnym życiu. Pismo Święte nie jest supermarketem, z którego można wybrać kilka towarów, które się nam spodobają, a resztę odrzucić, ale jest objawieniem się Boga, przez które wskazuje On nam naszą drogę” (papież Benedykt XVI).
„Najpierw w sercu Maryi pojawiła się wiara i dopiero potem Syn Boży zamieszkał w jej łonie” (św. Augustyn z Hippony).
„Niech Dzieciątko odnajdzie w twym sercu całą miłość, jakiej pragnie” (św. Maria Maravillas od Jezusa).
„Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię” (Iz 38,5).
„W godzinie porachunku będziesz czuł ciężar, że nie poświęcałeś czasu na służenie Bogu; czemu więc teraz nie wypełniasz go i nie używasz tak, jakbyś chciał mieć spełnione wszystko w chwili śmierci?” (św. Jan od Krzyża).
„Dusza jest obrazem nieba, gdyż w niej mieszka Pan” (św. Bazyli Wielki).
„O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy również po śmierci” (św. Ambroży z Mediolanu).
„Drogi cierpienia są zarazem drogami życia i zbawienia” (św. Bernard z Clairvaux).
„Nikt nie przywróci dnia wczorajszego, dzień jutrzejszy bardzo szybko przyjdzie i przeminie. Żyjmy dobrze na tym krótkim odcinku, abyśmy tam doszli, gdzie nie będziemy przemijać” (św. Augustyn z Hippony).
„Wielu jest takich, którzy słowami idą za Bogiem, ale obyczajami od Niego uciekają” (papież św. Grzegorz I Wielki).
„Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren powszednich dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do pracy” (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein).
„Narzędziem Boga są zawsze ludzie pokorni” (św. Jan Chryzostom).
„W nocy samotnej, rozmodlonej ciszą, po falach morza, które nią kołyszą, łódka ma płynęła… A gdy był pokój na morzu i niebie – rzekłbyś, że Stwórca mówi sam do ciebie; lecz nagle wicher wstrząsnął głąb bałwanów i porwał łódkę na dno oceanu… potem przepastnym swoim wirem wchłonął w cudowna otchłań: Świętej Trójcy łono. O, już nie ujrzy mnie nikt u wybrzeży, bom znikła w Panu, Bóg do mnie należy; w Niezmierzoności dusza ma spoczęła w bezkresie czasu ze swoimi Trzema” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Być małym dzieckiem przed Bogiem – to nie zniechęcać się swymi błędami, gdyż dzieci często upadają” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Strach przed krzyżem jest naszym wielkim krzyżem” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Jeśli będziesz coraz bardziej zanurzał się w grzechach, stracisz zdolność doznawania wyrzutów sumienia, nie będziesz już myślał o wieczności ani o swojej duszy, stracisz wszelkie światło rozeznania i zdrowy lęk o sobie” (św. Alfons Liguori).
„Modlitwa jest światłem dla duszy” (św. Jan Chryzostom).
„Boga żywego pragnie moja dusza” (Ps 42,3).
„Królestwo Boskiego Serca jest waszym udziałem, a wy dążcie jedynie do tego, by rozszerzać to królestwo” (św. Urszula Ledóchowska).
„Nie lękaj się niczego, ponieważ jesteś w rękach Tego, który bardzo cię kocha i wszystko może” (św. Maria Maravillas od Jezusa).
„Lęk, który jak powiadasz, odczuwasz z powodu popełnionych grzechów, jest nieuzasadniony; to udręka, do której doprowadza cię demon. A poza tym – czy nie wyznałaś ich na spowiedzi? Czego się więc obawiasz? Wyrzuć z siebie raz na zawsze te smutne myśli. Otwórz raczej swe serce z całą, bezgraniczną ufnością przed Jezusem i bądź pewna, że On nie jest owym okrutnym egzekutorem, jakim Go przedstawia ten sprawca nieprawości. Jest Barankiem, który gładzi grzechu świata (zob. J 1,29) i wzdychaniem niewysłowionym wstawia się za naszym zbawieniem (zob. Rz 8,26)” (św. Ojciec Pio).
„To, co pochodzi od Boga, rodzi najpierw strach, przykrość, gorycz; a następnie radość i pokój. To, co pochodzi od diabła – odwrotnie” (św. Ignacy Loyola).
„Dzieci należy strzec jak kwiaty, które póki młode i delikatne potrzebują wiele opieki” (św. Jan Chryzostom).
„Pycha zaślepia i zaburza duszę, czyni ją oschłą, gdyż pozbawia ją bogactwa łaski, wskutek czego człowiek nie potrafi panować ani nad sobą, ani nad innymi” (św. Katarzyna ze Sieny).
„Możesz rozmawiać z Jezusem bez słów, Jezus, będąc w nas, wszystko rozumie. On nie żąda, byśmy sobie głowę suszyli, wysilając się na długie rozmowy” (św. Teresa od Jezusa z Los Andes).
„Ojcowie Kościoła zwali Eucharystię lekiem nieśmiertelności. I tak właśnie jest, gdyż dzięki Eucharystii obcujemy, a wręcz jednoczymy się ze zmartwychwstałym ciałem Chrystusa, wchodzimy w przestrzeń życia już zmartwychwstałego, życia wiecznego” (papież Benedykt XVI).
„Bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza, i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest” (papież Benedykt XVI).
„Nie lękaj się nadmiernej miłości do Matki Najświętszej, nigdy nie będziesz Jej kochała dostatecznie; Jezus będzie bardzo zadowolony, gdyż Najświętsza Maryja Panna jest Jego Matką” (św. Tereska z Lisieux od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza).
„Chcę nie tylko nazywać się chrześcijaninem, ale także być chrześcijaninem” (św. Ignacy Antiocheński).
„Ile słodyczy zawiera to słowo: przyjaźń, przyjaciel! W nim mieści się cały ogrom miłości stałej, wiernej, głębokiej i zarazem spokojnej” (św. Urszula Ledóchowska).
„Korzystaj ze świata, ale nie pozwól, aby cię świat opanował” (św. Augustyn z Hippony).
„Szatan zawsze kusi czystych – inni już do niego należą” (abp Fulton J. Sheen, Sługa Boży).
„Bóg nie zawsze oszczędza dobrym ludziom cierpienia. Ojciec nie oszczędził Syna, a Syn nie oszczędził Matki” (abp Fulton J. Sheen, Sługa Boży).
„Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było Twoim” (św. Dominik Savio).
„Dobry Pasterz, owieczkę swoją poprowadzi dobrą drogą” (św. Urszula Ledóchowska).
„Ocalenie Kościoła może przyjść i przychodzi tylko z jego wnętrza, nie jest ono uzależnione od dekretów hierarchii. Papież Jan Paweł II niejednokrotnie mówił: «Kościół dzisiejszy nie potrzebuje nowych reformatorów. Kościół potrzebuje nowych świętych»” (kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI).
„Wiara bywa doświadczana milczeniem Boga” (bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia).
„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i siłą całego narodu” (papież św. Jan Paweł II).
„Mamy kochać Jego, naszego Pana dla Niego samego, a nie dla nas” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Godność kapłańska to ogromny ciężar, więc ten, kto chce go posiąść. Powinien o tym myśleć. A ten kto już go ma, niech się go boi!” (św. kardynał Józef Maria Tomasi).
„Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą – żyć w prawdzie – to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego” (bł. ks. Jerzy Popiełuszko).
„Gdy na ołtarzu spoczywa święta Hostia, klęczę w milczeniu z utkwionym w Nią wzrokiem. W ten sposób mówimy sobie wszystko „mową serca” (bł. Maria Kandyda od Eucharystii).
„Nigdy nie sądź, nigdy nie potępiaj! Złóż w ręce Boga to, co wydaje ci się niesprawiedliwe i pokrzywione, a Bóg się tym zajmie” (ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży).
„Jeśliby cię zawołano do biedaka idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym zachwyceniu, gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa” (św. Brat Albert Chmielowski).
„Pragnę, aby moje czyny, pragnienia i myśli nosiły ten znak: «Należę do Chrystusa»” (św. Teresa od Jezusa z Los Andes).
„Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was” (św. Jan Maria Vianney z Ars).
„Świat nas nie szanuje dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga. Pocieszajmy się tym. Przynajmniej ten jeden raz świat zna prawdę i nie mówi kłamstw” (św. Ojciec Pio).
„Myśl o tym, że Bóg cię kocha nieskończenie. Jest tobą tak zajęty, jakby na świecie nie istniało żadne inne stworzenie, podtrzymuje cię, abyś mogła żyć” (św. Teresa od Jezusa z Los Andes).
„Jeżeli świat jest przeciw Prawdzie, ja jestem przeciw światu” (św. Anastazy Wielki).
„Dziwię się bardzo widząc, że ludzie wykazują tyle zapału i namiętnej troski o to, co przemija i podlega zniszczeniu” (św. Bazyli Wielki).
„Jestem szczęśliwa, że należę do Jezusa” (św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
„Wierz, aby móc się modlić, i módl się, aby nie zabrakło ci tej wiary, z którą się modlisz” (św. Augustyn z Hippony).
„Spowiadaj się regularnie i przystępuj do Komunii Świętej tak często, jak tylko możesz” (św. Dominik Savio).
„Diabeł ucieka przed prawdziwą radością” (św. Filip Nereusz).
„Tam, gdzie nas Bóg posiał trzeba umieć zakwitnąć” (św. Franciszek Salezy).

 

Koniec cz. IV

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: