2012 – Liturgia Niedzieli Palmowej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski w Sieradzu

2005 – Pożegnanie Jana Pawła II w Sieradzu
2 kwietnia 2020
2020 – Niedziela Palmowa w sieradzkiej Bazylice Mniejszej
5 kwietnia 2020
Udostępnij to:

Sieradz, 1 kwietnia 2012

Zapraszam wszystkich czytelników strony Sieradz-Praga.pl do obejrzenia zdjęć z Niedzieli Palmowej, które wykonałem w niedużym, ale jakże bliskim mojemu sercu kościółku na Brzezinkach w Sieradzu, gdzie proboszczem parafii jest ks. dr Tadeusz Miłek. Tego kwietniowego dnia aura pogodowa była wyjątkowo zmienna, raz wychodziło słońce, a raz prószył śnieg, ale nie zniechęciło to wiernych do uczestniczenia w obchodach Niedzieli Palmowej rozpoczynającej Wielki Tydzień. Tego dnia rozważa się Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. W procesji wzięło udział wielu parafian, jak i przybyłych gości. Nie zabrakło również dzieci, które niosły palemki, wykonane własnoręcznie bądź z pomocą rodziców na ten dzień. Najmłodsze z nich pewnie jeszcze wszystkiego nie rozumieją, ale ważne, że od wczesnych lat kształtuje się ich wiara w Boga, zwłaszcza w czasach, gdy chrześcijanie tak często bywają wyśmiewani i prześladowani – nie tylko w krajach, gdzie religią dominującą jest islam, ale niestety, czasem i w Polsce. Pamiętajmy o zdaniu, które Jezus wypowiada do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,20). Po Mszy św. odbył się konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palemkę, a nagrodami były książki. Na zakończenie każde dziecko otrzymało od swojego księdza proboszcza pyszne cukierki (uśmiech). Poniżej chciałbym zachęcić czytelników do przeczytania pięknego tekstu napisanego przez O. Gabriela od św. Marii Magdaleny, karmelity bosego, a  jeszcze niżej do obejrzenia moich zdjęć.

Łukasz Piotrowski

***

Wielki Tydzień zaczyna się przypomnieniem triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, który miał miejsce właśnie w niedzielę poprzedzającą Jego mękę. Jezus, chociaż stale sprzeciwiał się wszelkim objawom czci publicznej i uciekał, kiedy lud chciał Go obwołać królem (J 6, 15), dzisiaj pozwala prowadzić się w triumfie. Dopiero teraz, kiedy idzie na śmierć, godzi się, by Go publicznie ogłoszono Mesjaszem; umierając bowiem na krzyżu, będzie w całym tego słowa znaczeniu Mesjaszem, Odkupicielem, Królem i Zwycięzcą. Pozwala, aby Go uznano Królem, lecz Królem, który posiada szczególne cechy: jako pokorny i cichy wjeżdża do miasta świętego, siedząc na osiołku, a swoją godność królewską potwierdzi dopiero przed trybunałami i pozwoli, aby napis, który to głosi, umieszczono tylko na krzyżu. Uroczysty wjazd do Jerozolimy jest samorzutnym hołdem ludu dla Jezusa zdążającego przez mękę i śmierć do pełnego objawienia swojej Boskiej godności królewskiej. Tłum wykrzykujący „Hosanna”, nie mógł pojąć całej doniosłości tego faktu, lecz wspólnota wiernych powtarzająca go dzisiaj może zrozumieć jego głębokie znaczenie. „Tyś jest Królem Izraela i wspaniałym Synem Dawida. Ty, który idziesz, o Królu błogosławiony, w imię Pańskie… Oni wołali na cześć Twoją, a Ty szedłeś na śmierć: my oddajemy Ci chwałę, bo Ty jesteś Królem na wieki” (Mszał Polski).

Liturgia wzywa, by wierni zwrócili spojrzenie na chwałę Chrystusa – Króla wiecznego, wówczas bowiem lepiej zrozumieją Jego upokarzającą mękę jako konieczną drogę do ostatecznego wywyższenia. Nie chodzi więc o to, by towarzyszyć Jezusowi w triumfie przez jedną godzinę, lecz by iść za Nim aż na Kalwarię, gdzie umierając na krzyżu, zatriumfuje na zawsze nad grzechem i śmiercią. Te uczucia wyraża Kościół, kiedy błogosławiąc palmy, modli się, aby lud chrześcijański wykonał zewnętrzny obrzęd „z głęboką pobożnością, zwyciężając nieprzyjaciela i wielbiąc z całej duszy miłościwe dzieło zbawienia” Pańskiego. Nie ma piękniejszego sposobu uczczenia męki Chrystusa, jak upodobnić się do niej, by wraz z Nim zwyciężyć nieprzyjaciela, grzech.

Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

Zdjęcia wykonałem 1 kwietnia 2012 roku

 

 

***

Ponadto zapraszam do przeczytania i obejrzenia zdjęć:

Udostępnij to: