Kościół pw. św. Walentego w Kłocku

Wspomnienia o mojej babci Marysi (1927-2014)
2 kwietnia 2021
Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warcie
9 kwietnia 2021
Udostępnij to:

Sieradz, 19 kwietnia 2020 (Niedziela Miłosierdzia Bożego)
aktualizacja: 3 kwietnia 2021

Wieś Kłocko wymieniana była już w bulli papieża Innocentego II z 1126 r. Była wsią królewską. Wschodziła w skład miejscowości, które towarzyszyły parafię sieradzką.

Pierwsza kaplica powstała w roku 1709 lub 1711. Poświęcona została ku czci św. Rocha. Było to wotum wdzięczności za ocalenie od zarazy panującej na pocz. XVIII w. w Sieradzu i okolicach. Kapliczka ta została jednak zniszczona; ponownie odbudowana w 1756 r. staraniem włościan kłockich. Nadano jej tym razem wezwanie św. Walentego. W 1810 r. nazwano ją kaplicą prywatną i Msza św. odbywała się jedynie raz w roku w uroczystość patrona św. Walentego, tj. 14 lutego. W latach 30-tych XIX w. kaplica ta uległa spaleniu, ale staraniem mieszkańców Kłocka odbudowana ją ponownie w 1838 r. Była to już drewniana świątynia z ołtarzem patrona i amboną. Poświęcenia dokonał ks. Józef Mazurowski w 1840 r. Dość bogate było jej wyposażenie w ozdoby, sprzęty kościelne i meble. 24 IV 1977 r. erygowano parafię Kłocko, a w miejsce istniejącego od 19 VIII 1972 r. samodzielnego ośrodka duszpasterskiego.

Zdjęcie wykonałem 28 marca 2021 roku

Niewielki kościółek pw. św. Walentego we wsi Kłocko, oddalonej zaledwie o 4 km od centrum Sieradza; fot. 1 marca 2020
Przestąpienie progu drewnianego kościółka przenosi nas w zupełnie inny klimat. Zapach drewna i niewielka powierzchnia sprawiają, że czujemy się tu jakoś inaczej niż w nowych świątyniach; fot. 1 marca 2020

Kościół położony jest w zachodniej części wsi, u zbiegu lokalnych dróg. Usytuowany na płaskim terenie, zwrócony prezbiterium w kierunku zachodnim. Zbudowany jest na fundamencie z cegły ceramicznej i kamienia tworzącego dość wysoką podmurówkę. Ściany kościoła są drewniane z zewnątrz, a w wewnątrz obite klepkami o układzie poziomym, pionowym, w jodełkę i ukośnym. Strop wykonany jest z drewna, obity również klepkami, stromy, dwuspadowy, pokryty gontem. Całość kościoła posiada obce miejscowemu budownictwu drewnianemu elementy dekoracyjne Podhala. Nad nazwą znajduje się sygnaturka z czworoboczną latarnią nakrytą daszkiem stożkowym zwieńczony igielnicą z kulą i krzyżem. Ściany nazwy, prezbiterium i kruchty obiega na jednym poziomie wydatny profilowany gzyms przykryty okapem. Ołtarz główny wykonany jest w stylu barokowym, trójkondygnacyjny. Znajduje się tam obraz św. Walentego malowany na desce, z poł XIX w., z podpisem malarza Piotra Bieszkowskiego. Ołtarz boczny wykonany z drewna, pochodzi z ok. 1700 r. W kościele są też rzeźby świętych Piotra i Pawła, barokowe – ludowe z XVIII w. oraz dwie rzeźby aniołów mieszczące się w ołtarzu głównym z XVIII w. W prezbiterium znajduje się rzeźba św. Barbary z XVIII w. Jest także rzeźba św. Jana oraz św. Wawrzyńca z pocz. XVI w.

Informacje zaczerpnięte z Rocznika Diecezji Włocławskiej 2000r.

 

***

 

Tak prezentuje się drewniany kościółek pw. św. Walentego we wsi Kłocko z zewnątrz
Zdjęcia wykonałem 1 marca 2020 roku

 

 

A tak wygląda jego piękne i kameralne wnętrze
Zdjęcia wykonałem 1 marca 2020 roku

 

 

 

***

Kościoły w naszym regionie:

Udostępnij to: