2017 – Spotkanie opłatkowe sieradzkich pielgrzymów

2017 – II Sieradzki Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2017
2017 – Uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 maja
3 maja 2017
Udostępnij to:

Sieradz, 6 stycznia 2017

Do pięknej pielgrzymkowej tradycji z całą pewnością możemy zaliczyć spotkanie opłatkowe, które odbywa się każdego roku w gronie sieradzkich pątników. Tegoroczne spotkanie opłatkowe było wyjątkowe ze względu na to, że pierwszy piątek miesiąca przypadł na dzień 6 stycznia, gdzie Kościół Katolicki obchodzi uroczystość święta Trzech Króli. Jak zawsze, tak i tego dnia spotkaliśmy się wspólnie w sieradzkiej kolegiacie na Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył uwielbiany przez wszystkich pielgrzymów ksiądz kierownik Jarosław Szpolorowski. Punktualnie o godzinie 21-szej w łączności duchowej z Jasną Górą odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski skierowany do Matki Bożej. Następnie wysłuchaliśmy kilku kolęd w wykonaniu zespołu pielgrzymkowego, po czym słowo do zebranych pątników skierował ksiądz kierownik, odnosząc się do obchodzonego święta Trzech Króli. Na zakończenie Apelu odmówiliśmy wspólnie dziesiątka różańca świętego i po błogosławieństwie księdza kierownika udaliśmy się do salki katechetycznej.

Jasnogórski Apel dla sieradzkich pielgrzymów poprowadził nasz ksiądz kierownik Jarosław Szpolorowski; fot. 6 stycznia 2017
Ewangelia jest przekazem nadziei i radości skierowanym do ludzi wszystkich ras i języków, a opłatek jest symbolem miłości, pojednania i przebaczenia; fot. 6 stycznia 2017

Po raz kolejny mogliśmy poczuć rodzinną atmosferę spotykając się wspólnie na spotkaniu opłatkowym. Na stole oczywiście nie zabrakło pysznych ciast, specjalnie przygotowanych na tę okazję przez sieradzkich pielgrzymów. Cieszy fakt, że pomimo siarczystego mrozu dochodzącego do ˗15 °C, cała sala zapełniła się pielgrzymami. Nie jest straszny nam deszcz ani mróz, bo jako pielgrzymi zawsze chcemy podążać za Panem Jezusem.

Po odczytaniu przez ks. Rafała Jańczaka ewangelii, mogliśmy wspólnie połamać się opłatkiem. Składanie sobie życzeń, to  to jedna z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych, łamiąc się chlebem, dzielimy się sercem i miłością. Przy dzieleniu zawsze obecny jest z nami Chrystus, „bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w imię moje, tam jestem wśród nich” (Mt 18,20). Wigilijny opłatek jest symbolem miłości i przyjaźni, ale przede wszystkim pojednania i wybaczania. To czas, w którym powinniśmy umieć przebaczyć i prosić o przebaczenie. A jak jest w naszych domach, w naszych rodzinach? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Znak IHS oraz baranek, które najczęściej pojawiają się na opłatkach, są symbolem Jezusa, którego pod postacią chleba przyjmujemy do serca. Jezus to miłość, Miłosierdzie, pamiętajmy o tym. Na koniec pragnę przywołać słowa ewangelii, bo czym mamy się w życiu kierować, jak nie słowami Pana Jezusa, który mówi do nas: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt,6 14-15).

Łukasz Piotrowski


Zapraszam do obejrzenia 48 zdjęć ze spotkania opłatkowego sieradzkich pielgrzymów, które odbyło się 6 stycznia 2017 roku w salce katechetycznej przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu

 

 

***

Zobacz także:

Udostępnij to: