Ochrona i rewitalizacja Pragi / 2010 – Budowa zbiornika retencyjnego