Homilie ks. Zygmunta Majdzińskiego. Rok 2022

Poznaję Boży świat / 2021 – Hiszpania, Camino del Norte. Dzień 11 – San Esteban de Leces, 34 km / łącznie 285,3 km
15 września 2022
2022 – 412. Piesza Pielgrzymka Sieradzka na Jasną Górę. Dzień 2 (2022-08-23)
18 września 2022
Udostępnij to:

Zobacz także:

 

***

 

Homilie wygłoszone podczas niedzielnych nabożeństw przez ks. Zygmunta Majdzińskiego, rektora kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieradzu

 

139. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – IV Niedziela Adwentu: „Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 18 grudnia 2022 roku

138. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – III Niedziela Adwentu: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 11 grudnia 2022 roku

137. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – II Niedziela Adwentu: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Mk 1,3)

Homilia wygłoszona w niedzielę, 4 grudnia 2022 roku

136. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – I Niedziela Adwentu: „Przyjdź, Panie Jezu”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 27 listopada 2022 roku

135. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 20 listopada 2022 roku

134. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga” (Psalm responsoryjny)

Homilia wygłoszona w niedzielę, 6 listopada 2022 roku

133. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 1-10)

Homilia wygłoszona w niedzielę, 30 października 2022 roku

132. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Pochyl się, Panie, nad ludzką niedolą, / Nad naszym grzechem i naszą słabością, / Która nie zawsze jest buntem przed Tobą, / Lecz tylko nędzą człowieczą” (Modlitwa brewiarzowa).

Homilia wygłoszona w niedzielę, 23 października 2022 roku

131. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca” (Psalm responsoryjny).

Homilia wygłoszona w 44. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, 16 października 2022 roku

130. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł pomóc drugiemu człowiekowi”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 25 września 2022 roku

129. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Życie jest cudowne, jeśli zachowa się oczy i duszę otwarte na Boga”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 18 września 2022 roku

128. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Wstanę i wrócę do mojego Ojca…”

Homilia wygłoszona w niedzielę, 11 września 2022 roku

127. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. Łk 14,33

Homilia wygłoszona w niedzielę, 4 września 2022 roku

126. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego: “Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata. Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl – po co żyjesz”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 17 lipca 2022 roku

125. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Łk 10,2

Homilia wygłoszona w niedzielę, 3 lipca 2022 roku.

124. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Pan powiedział: Ty pójdź za Mną. Przez zwyczajne, szare dni. Nie martw się, Ja będę z tobą. Niech nie będzie smutno ci”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 26 czerwca 2022 rokuTreść kolumny

123. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam…”

Homilia wygłoszona w niedzielę, 19 czerwca 2022 roku

122. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. (J 14,27)

Homilia wygłoszona w niedzielę, 22 maja 2022 roku

121. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. (J 13,32)

Homilia wygłoszona w niedzielę, 15 maja 2022 roku

120. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – “Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 3 kwietnia 2022 roku

119. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie!” (Łk 13, 1-9)

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wzywa ludzi do nawrócenia: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie!”. Na tym fragmencie słów Pana Jezusa, które powtarza aż dwukrotnie ks. Zygmunt opiera dzisiejszą homilię. W dalszej części homilii przywołuje jeszcze drugi fragment przypowieści z dzisiejszej Ewangelii mówiący o drzewie figowym, który nie wydaje owoców: „Po co ma wyjaławiać ziemię, wytnij je i wyrzuć na spalenie”. Ta przypowieść odnosi się do nas, wyznawców Jezusa, bo jak tłumaczy kaznodzieja: „Każdy człowiek, który nie rodzi dobra, nie czyni dobrych uczynków jest takim uschłym drzewem”. Ks. Zygmunt mówi, że „Wielki Post jest czasem nawrócenia, dlatego że jest to szczególny czas działania Łaski Bożej, a nawrócenie to jest Dar Boży, to jest Łaska. Nawrócenie przychodzi nieraz gwałtownie, ale czasem jest owocem długich modlitw”. Ks. Zygmunt napomina żeby w tym niezwykłym czasie Wielkiego Postu nie zaniedbywać szczególnie sakramentu spowiedzi, pojednania z Bogiem.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 20 marca 2022 roku

118. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz!” (Mt 4,10)

Dzisiejsza Eucharystia przypada w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, który w Kościele katolickim rozpoczął się w Środę Popielcową. Czytana jest Ewangelia o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. I właśnie kuszeniu poświęcił swą homilię ks. Zygmunt, który już na wstępie do Mszy św. powiedział: „Pan Jezus był Bogiem, ale był i człowiekiem, a jako człowiek również podlegał pokusom. Pan Jezus był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu”. W kazaniu zaś przestrzegał nas, byśmy z szatanem nie dyskutowali, tak jak nie dyskutował z nim podczas kuszeń Pan Jezus. Kaznodzieja w sposób zrozumiały dla wszystkich wyjaśnił naturę pokus, podkreślając: „Pokusa sama w sobie nie jest grzechem. Pokusa staje się grzechem wtedy, kiedy zła myśl jest realizowana”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 6 marca 2022 roku

117. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!”. (Łk 6,31-32)

Ksiądz Zygmunt podczas dzisiejszej pięknej homilii odnosi się do słów Pana Jezusa, który w Ewangelii mówi do nas: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”. Te słowa Jezusa są, jak mówi ks. Zygmunt, „znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa i jeżeli wcielimy je życie, wtedy ludzie poznają, że jesteśmy chrześcijanami”. Kaznodzieja podkreśla, że Pan Jezus nigdy nie mówił pustych słów i że zanim coś wypowiedział, to najpierw sam tym żył. Jako przykład przytoczył fakt zdrady Judasza, którego Jezus nazywa przyjacielem. Albo słowa konającego Chrystusa wypowiedziane z krzyża: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Kolejny przykład dotyczył św. Jana Pawła II, który przebaczył swemu niedoszłemu zabójcy Ali Agcy. Kaznodzieja mówi też o zatwardziałych sercach ludzi, którzy uważając się za chrześcijan, przez lata noszą nienawiść w sercu do drugiego człowieka. Tłumaczy, że ktoś, kto nie jest w stanie z serca przebaczyć drugiemu człowiekowi, nie może przystępować do komunii świętej. Dzisiejsza homilia brzmi bardzo aktualnie w kontekście dzisiejszych czasów, gdzie ludzie zamiast pielęgnować w sercach życzliwość wobec innych, często wybierają zatwardziałą nienawiść.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 20 lutego 2022 roku

116. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Błogosławiony człowiek, który ufa Panu”.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi: „Błogosławieni ubodzy, bo do was należy Królestwo Boże i biada wam bogaczom, bo odebraliście już swoją zapłatę”. Na tych słowach ks. Zygmunt oparł dzisiejszą homilię. Na początku Eucharystii powiedział: „Całe nasze życie balansuje między bogactwem a ubóstwem i trzeba nam nieustannie dokonywać wyborów. Nie da się jednocześnie iść w dwóch kierunkach. Trzeba jedno wybrać”. W homilii usłyszeliśmy przestrogę przed błędnym pojmowaniem słów Pana Jezusa, jakoby On potępiał bogactwo, a chwalił ubóstwo. „To nie jest poprawne myślenie” – mówi ks. Zygmunt i dodaje: „Pan Jezus ostrzega tylko przed bogactwem, które łatwo może człowieka zniewolić”. W dalszej części homilii odnosi się do bieżącej sytuacji na Ukrainie, gdzie konflikty międzynarodowych interesów sprawiają, że zagrożony jest pokój w Europie. Ksiądz Zygmunt, będąc bardzo oczytanym człowiekiem, często powołuje się na przykłady z lektur, ale także z życia znanych mu ludzi, które wzmacniają ewangeliczny przekaz i pozwalają utrwalić go w pamięci słuchaczy.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 13 lutego 2022 roku

115. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.” (Łk 4,21-30)

W dzisiejszej Ewangelii mamy opis tego, jak Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, a jego mieszkańcy Go nie przyjmują, dziwią się i wątpią, a wreszcie wyrzucają z synagogi poza miasto. Na tym fragmencie ks. Zygmunt opiera swoją homilię. Podaje podobny przykład z własnego kapłańskiego życia, kiedy to w 1990 roku, mając 38 lat, udaje się na swoją pierwszą proboszczowską parafię. Jak mówi: „Było to dla mnie przeżycie, bo musiałem zmierzyć się z sytuacją, w której ludzie wyrzucili księdza proboszcza. Mój poprzednik miał 68 lat, był już starszy, schorowany, otyły, miał cukrzycę. Jedyny argument przeciw niemu, jaki wtedy usłyszałem, to że był stary i gruby”. Niestety, takie zdarzenia nie są niczym nowym, mówi ks. Zygmunt: „Tak było już w najdawniejszych czasach, jak chociażby w Starym Testamencie. Prorocy, którzy wzywali do nawrócenia w imię Boże, byli kamienowani, ginęli śmiercią męczeńską. Tak zginął ostatni z proroków, św. Jan Chrzciciel. Został ścięty na rozkaz króla Heroda, gdyż głosił słowa Boże, słowa prawdy, słowa wymagające. Tak samo zginęli Apostołowie, oddając życie za głoszoną Ewangelię”. Niestety, tak dzieje się i dzisiaj, w XXI wieku – zwalcza się Chrystusowy Kościół, tak jak kiedyś zwalczano Jezusa. Chrześcijaństwo jest religią, spośród wszystkich religii na świecie, najbardziej prześladowaną. Każdego roku giną tysiące chrześcijan tylko dlatego, że są wyznawcami Chrystusa”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 30 stycznia 2022 roku

114. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn”

Ksiądz Zygmunt w dzisiejszej homilii odnosi się do pierwszego cudu Pana Jezusa, dokonanego na przyjęciu weselnym w Kanie Galilejskiej. A jest znamienne, że dokonał się on na prośbę Matki Jezusa, Maryi. W homilii kaznodzieja podkreśla, iż w dzisiejszych czasach zarówno małżeństwo, jak i rodzina, przeżywają ogromny kryzys. Przy czym „zawsze szczęśliwe są te małżeństwa, które na pierwszym miejscu stawiają Boga i Jego prawa. Gdzie jest Bóg wśród małżonków, tam panuje większa trwałość, zgoda, współpraca, życzliwość ”. Ksiądz Zygmunt przypomina również, że: „małżeństwo raz zawarte wymaga nieustannej czujności i współpracy małżonków z Łaską Bożą. To Pan Jezus ustanowił małżeństwo jako sakrament i dlatego Jego obecność wśród małżonków daje gwarancję trwałości i świadomość powołania do życia rodzinnego”.

Homilia wygłoszona w niedzielę, 16 stycznia 2022 roku

 

 

***

 

Zobacz także:

Udostępnij to: