2022 – 412. Piesza Pielgrzymka Sieradzka na Jasną Górę. Dzień 2 (2022-08-23)

Poznaję Boży świat / 2021 – Hiszpania, Camino del Norte. Dzień 11 – San Esteban de Leces, 34 km / łącznie 285,3 km
15 września 2022
2022 – Koncert chóru „Cantate Deo” w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu
18 września 2022