2020 – 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II. Wystawa fotograficzna

Nieistniejące miejsca na Pradze / Nieistniejący kościół pw. Świętej Trójcy
8 listopada 2020
Klasztor Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu / Budowa nowego przyklasztornego ogrodzenia
16 listopada 2020
Udostępnij to:

Sieradz, 9 listopada 2020

„Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości” św. Jan Paweł II

Jak dobrze jest zobaczyć w naszym mieście wyjątkową i cenną wystawę poświęconą życiu naszego Ojca Świętego Jana Pawła II (1978–2005). Wystawę tę, złożoną z najpiękniejszych fotografii ułożonych chronologicznie, możemy oglądać na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły. Nie byłbym sobą, gdybym tej wystawy nie sfotografował i nie pokazał na swojej stronie internetowej. Chciałbym poprzez te zdjęcia nie tylko poinformować, ale i zachęcić wszystkich sieradzan, by w wolnej chwili wybrali się na spacer i swoje kroki skierowali właśnie na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jana Pawła II często nazywano obrońcą świętości życia, szczególnie życia nienarodzonych dzieci, a także gorącym rzecznikiem nierozerwalności małżeństwa. Tymczasem dzisiaj, w roku św. Jana Pawła II, możemy obserwować, z jaką nienawiścią ludzie, którzy odrzucili Boga i piąte przykazanie Jego Dekalogu „Nie zabijaj”, podnoszą rękę na życie nienarodzonych dzieci. Dlatego, tak jak powiedział kard. Stanisław Dziwisz: „Prosimy św. Jana Pawła II, by upraszał dla naszej ojczyzny społeczny pokój, wzajemne zrozumienie i przebaczenie, poszanowanie godności i prawa do życia dla wszystkich, również dla nienarodzonych i tych, których Jezus nazwał swymi «braćmi najmniejszymi»”.

Na koniec zaś pod zaprezentowanymi zdjęciami przywołam piękną modlitwę dziękczynną do św. Jana Pawła II, którą warto odmówić.

Łukasz Piotrowski

 

Wystawa ukazująca w fotografiach życie św. Jana Pawła II znajduje się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu; fot. 9 listopada 2020
“Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych”. /Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r./
„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. /List do młodych całego świata, 1985 r./
Zechciejmy poświęcić trochę czasu i odwiedźmy tą piękną wystawę, która zagościła w naszym mieście. Nie przechodźmy obojętnie obok niej.

 

***

Wystawę fotograficzną z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II sfotografowałem 9 listopada 2020 roku

 

=========================================================

 

 

=========================================================

 

 

=========================================================

 

 

=========================================================

 

 

 

Modlitwa dziękczynna do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle, dziękujemy Bogu za Ciebie, za to, że przeszedłeś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię, przez Ojczyznę, Kościół i świat.

Dziękujemy za Twą świętość, za mądrość i odwagę, za Twą modlitwę i apostolską gorliwość, za budzący nadzieję Twój uśmiech; za wszystkich, których doprowadziłeś do Chrystusa, przyniosłeś pociechę, spokój serca, który przyniósł pojednanie.

W Tobie, Janie Pawle, Bóg ukazał piękno i godność człowieka, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Naucz nas, jak być człowiekiem dla Boga i drugiego człowieka.

Janie Pawle, klęknąłeś przy swej chrzcielnicy. Współpracując z łaską chrztu, realizowałeś powołanie do świętości. Pomóż nam przyjąć i zrealizować to najważniejsze Boże wezwanie.

Janie Pawle, apostole pojednania, któryś pojednał ze sobą wielu obcych i skłóconych, nieś pojednanie naszym sercom, rodzinom i narodom.

Nauczycielu, słuchający i głoszący Chrystusową Ewangelię, ucz nas przyjmować Prawdę Bożej nauki i czynić ją światłem naszego powołania.

Kapłanie, uczestniku wiecznego kapłaństwa Chrystusa, który przyjąłeś łaskę powołania i święceń, uproś nam świętych kapłanów, oddanych całkowicie królestwu Bożemu, rozmodlonych, pokornych, ufnych, gotowych współpracować z duchownymi, osobami konsekrowanymi i świeckimi.

Pasterzu, wpatrzony w Pasterza, który daje życie na krzyżu za swoje owce. W Tobie odkrywaliśmy Jezusa, Dobrego Pasterza, i razem z Tobą kroczyliśmy za Nim, ufni, że obronisz nas przed wilkiem, duchem kłamstwa i ciemności. Wyproś nam ducha gorliwości apostolskiej, ducha odwagi, aby Chrystus w nas i przez nas wzrastał.

Wierny synu i głowo Kościoła, następco św. Piotra, umacniaj naszą miłość do mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła; wspieraj swego następcę, wszystkich pasterzy Kościoła w gorliwości, miłości i jedności.

Dałeś nam przykład miłości do Maryi, Matki Jezusowej i Matki Kościoła. Od Ciebie chcemy się uczyć zaufania Maryi Niepokalanej, oddania w duchu „Totus Tuus”, nadziei w godzinie Ogrójca i w ciemności Kalwarii.

Niech Twój przykład samotnej modlitwy, różańca, adoracji będzie dla nas wskazówką, zachętą i zobowiązaniem.

Tyle razy zwracaliśmy się do Ciebie: „Ojcze, Ojcze święty”. Twój przykład i Twoje nauczanie niech nam przybliżą miłosierne oblicze Ojca, które odczytywałeś w Chrystusie. Prosimy za ojców, aby realizowali z miłością swe powołanie. Niech wspierają kobiety, pomagają im być dobrymi matkami, otwartymi na nowe życie, będącymi sercem domowego Kościoła.

Janie Pawle, Święty nasz Bracie, byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież, gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umierałeś. I gdy przychodziliśmy do Twego – choćby myślą – grobu. Pozostaniesz bliski, będziesz nam Bratem Świętym. Bądź z nami. Amen.

 

 

***

Ponadto zapraszam do obejrzenia fotorelacji z:

Udostępnij to: