Nasze świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa / 2019 – I Marsz dla Życia i Rodziny w Sieradzu

Ks. Aleksander Brzeziński (1878-1941)
24 stycznia 2021
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej
1 lutego 2021