2018 – Triduum Paschalne w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu