Parafia pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu / 2014 – Triduum Paschalne

Ks. prał Władysław Mikołajewski (1840-1929)
6 grudnia 2018
Święci na każdy dzień / 24 grudnia – św. Szarbel Makhlouf – pustelnik z Libanu
8 grudnia 2018
Udostępnij to:

 

Wielka Sobota: Wigilia Paschalna
19 kwietnia 2014 roku

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień.

Liturgia Światła
Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do kościoła, w którym wygaszone są wszystkie światła. Ksiądz lub diakon niosący świecę trzykrotnie oznajmia: „Światło Chrystusa!”, wierni zaś odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”. Wtedy w kościele zapala się światła. Zostaje odśpiewane Orędzie Wielkanocne.

Liturgia Słowa
Lekcjonarz przewiduje 8 czytań ze Starego i Nowego Testamentu oraz Ewangelię.

Liturgia Chrzcielna
Trzecią częścią obchodów liturgii Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna. W jej trakcie śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych, potem następuje błogosławieństwo wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jeżeli we wspólnocie obecni są katechumeni, zazwyczaj w tym właśnie dniu otrzymują oni sakrament chrztu.

Liturgia eucharystyczna
Jest to ostatnia część liturgii Wigilii Paschalnej. W jej trakcie wierni przyjmują konsekrowany chleb (Ciało Chrystusa). Nie różni się ona od liturgii eucharystycznej sprawowanej podczas każdej mszy świętej.
Na zakończenie kapłan odśpiewuje zazwyczaj uroczyste błogosławieństwo, po którym następuje rozesłanie wiernych. Czasami, o ile istnieje taki zwyczaj, bezpośrednio po mszy Wigilii Paschalnej odbywa się procesja oraz msza rezurekcyjna.

 

 

***

Ponadto zapraszam do obejrzenia fotorelacji z:

Udostępnij to: