Zabezpieczone: Poznaję Boży świat / 2022 – Grecja, śladami św. Pawła