Zabezpieczone: Poznaję Boży świat / 2019 – Liban, śladami św. Charbela