Ewangelizacja ks. Zygmunta Majdzińskiego (WIDEO). AKTUALIZACJA!

Spacerkiem po Pradze / 2020 – Lato, lato wszędzie
11 lipca 2021
Podniebny kadr. AKTUALIZACJA!
12 lipca 2021

Sieradz, 11 lipca 2021

102. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19)

Dzisiejsza niedziela, jak na wstępie mówi ks. Zygmunt, jest „Niedzielą Apostoła”. Apostoł, po grecku: apostolos, to posłany z wiadomością. Apostołowie byli tymi, którzy ponieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie do ówczesnego świata i ta wieść przetrwała aż do dziś. Wcześniej uczniowie przez trzy lata słuchali nauk Pana Jezusa, patrzyli na cuda, jakich dokonywał. A po Jego śmierci, Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego zaczęli głosić Ewangelię, z odwagą i żarliwością, która nie cofnęła się przed oddaniem życia za głoszoną prawdę o Chrystusie. Jedynie św. Jan zmarł śmiercią naturalną. Dalej mówi ks. Zygmunt: „Dopiero po śmierci Apostołów zaczyna się era Kościoła. Pierwsze trzy wieki to okres prześladowań ”. Podkreśla, że pomimo prześladowań i męczeństwa chrześcijan był to jednak „najbardziej czysty Kościół”, bo jak mówi: „Chrześcijanie pierwszych wieków nie mieli nic prócz kochających serc”. Odnosi się też do dzisiejszego Kościoła, który bywa „zanieczyszczony ludzką słabością”. Przypomina jednak także świętych Kościoła, którzy początkowo prowadzili grzeszne, pełne słabości życie, a potem dostąpili łaski nawrócenia. Na koniec zwraca uwagę, że: „Misja głoszenia świadectwa o obecności Pana Boga w naszym życiu dotyczy wszystkich, każdego ochrzczonego”, podając przy tym różne przykłady.

Homilia wygłoszona 11 lipca 2021 roku