2014 – Wielki Czwartek: “Msza Wieczerzy Pańskiej” w sieradzkiej kolegiacie