ewangelia_na_dziś

29 maja 2023

Ewangelia na każdy dzień 29-05-23

Oto Matka Twoja… EWANGELIA (J 19, 25-34) Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, […]
31 maja 2023

Ewangelia na każdy dzień 31-05-2023

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję… EWANGELIA (Łk 1, 39-56) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry […]
2 czerwca 2023

Ewangelia na każdy dzień 02-06-2023

Nieurodzajny figowiec. Oczyszczenie świątyni… EWANGELIA (Mk 11, 11-25) Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że […]