ewangelia_na_dziś

26 września 2022

Ewangelia na każdy dzień 26-09-22

Nauka pokory… EWANGELIA (Łk 9, 46-50) Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl […]
27 września 2022

Ewangelia na każdy dzień 27-09-22

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu… EWANGELIA (Łk 9, 51-56) Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się […]
28 września 2022

Ewangelia na każdy dzień 28-09-22

Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia… EWANGELIA (Łk 9, 57-62) Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za […]
29 września 2022

Ewangelia na każdy dzień 29-09-22

Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego… EWANGELIA (J 1, 47-51) Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, […]