409 Piesza Sieradzka Pielgrzymka na Jasną Górę (2019r.)

Ks. prał Józef Frątczak (1923-2013)
1 grudnia 2019
Moja Praga / ul. Wąska
7 grudnia 2019