Homilie ks. Zygmunta Majdzińskiego

65. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38). Ksiądz Zygmunt wskazuje, że „Bóg wybiera to, co słabe, by nieść ludziom swoją naukę i swoje zbawienie; pragnie, by to zbawienie dotarło do ludzi przez to, co małe”. W homilii przywołuje cztery osoby, które odpowiedziały na zaproszenie Pana Boga do głoszenia Ewangelii i niesienia pomocy najsłabszym . Jest to Wanda Błeńska, nazywana „Matką Trędowatych” w Ugandzie, kard. Adam Kozłowiecki, misjonarz w Zambii, ks. Marian Żelazek, misjonarz trędowatych w Indiach, i Helenka Kmieć, wolontariuszka misyjna w Boliwii. Ksiądz Zygmunt, który jest kapłanem już ponad 40 lat, mówi: „Takie osoby są pochodniami, wskazującymi nam drogę do Boga swoją postawą i swoim życiem”. Na koniec pomodlił się pięknymi słowami pieśni „Chcę więc wszystko pozostawić, Twoim wiernym uczniem być, wszystkich kochać Twą miłością, Panie, proszę, dodaj sił”. Amen. Homilia wygłoszona 7 lipca 2019 roku.
64. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Pan powiedział: ty pójdź za Mną. Przez zwyczajne, szare dni. Nie martw się, Ja będę z tobą, niech nie będzie smutno ci. Ksiądz Zygmunt mówi do nas, że: „Pan Jezus powołuje tych, którzy będą nieśli dobroć Królestwa Bożego dzisiejszemu światu. Tak czyni przez wieki i do czasów współczesnych. Wzór mamy czerpać z Pana Jezusa, który nam utorował drogę do Królestwa Bożego”. W kazaniu ks. Zygmunt przywołuje m.in. piękną historię życia ks. Probo Vaccariniego, wdowca, który po śmierci żony coraz bardziej angażował się w życie Kościoła, do tego stopnia, że ukończył studia teologiczne i w wieku 69 lat przyjął święcenia kapłańskie, a kilkanaście dni temu ukończył 100 lat. Z małżeństwa ma siedmioro dzieci, wszyscy jego synowie zostali kapłanami, a jedna córka siostrą zakonną. Homilia wygłoszona 30 czerwca 2019 roku
63. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego ? To pytanie blisko 2000 lat temu Pan Jezus skierował do swoich uczniów. Ale również i dzisiaj pyta nas, „za kogo my Go uważamy? kim On dla mnie?”. I słyszymy odpowiedź ks. Zygmunta: „dla mnie Jezus jest Zbawicielem i zarazem najpewniejszym Przyjacielem w każdej chwili mojego życia”. W homilii padają też znamienne słowa, że „dzisiejszy świat nie lubi krzyża, wyrzeczenia, poświęcenia; dzisiejszy świat woli się bawić za wszelką cenę, ale im bardziej odrzuca krzyż – tym bardziej jest nieszczęśliwy”. Czyż nie to widzimy wokół siebie? Homilia wygłoszona 23 czerwca 2019 roku
62. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego w uroczystość Trójcy Przenajświętszej – pt. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi (Ap 1,8). Ksiądz Zygmunt mówi: „Prawda o Trójcy Świętej jest wielką i najtrudniejszą tajemnicą naszej wiary, której nigdy rozumem nie wyjaśnimy, nie zrozumiemy i nie wytłumaczymy”. Homilia wygłoszona 16 czerwca 2019 roku
61. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. W pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty ożywia Kościół i nim kieruje, mówi w pięknym niedzielnym kazaniu ks. Zygmunt. Zwraca uwagę zebranym na Eucharystii wiernym, że „tak jak życie bez światła, bez energii elektrycznej jest dzisiaj praktycznie niemożliwe – tak samo życie Kościoła, jego misja głoszenia Ewangelii bez pomocy Ducha Świętego byłyby niemożliwe”. Homilia wygłoszona 9 czerwca 2019 roku
60. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako dzień Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Ksiądz Zygmunt przypomina, że zdążanie do nieba jest podstawowym celem naszego ziemskiego życia. Wspomina również, jak będąc katechetą w Grochowalsku, zadał pytanie swoim trzynastoletnim uczniom: czy Kościół i Królestwo Boże to jest to samo? I jeden z chłopców, Paweł, z mądrością i dojrzałością ponad swój wiek odpowiedział, że „Kościół to jest rzeczywistość, a Królestwo Boże to ideał”. Homilia wygłoszona 2 czerwca 2019 roku
59. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,33). Ksiądz Zygmunt przypomina nam o obowiązku miłości chrześcijańskiej, naśladującej miłość Jezus wobec nas. Wskazuje na przykłady współczesnych ludzi, których Kościół wyniósł na ołtarze, a którzy za życia realizowali tę miłość, czerpiąc wzorzec z miłości Chrystusowej. Homilia wygłoszona 19 maja 2019 roku
58. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Niedziela Dobrego Pasterza – w Kościele katolickim IV Niedziela Wielkanocna – dzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Ks. Zygmunt w homilii przywołuje swoich „dobrych pasterzy”, m.in. o. Jana Beyzyma, bł. Jerzego Popiełuszkę, św. Jana Pawła II i ks. Kazimierza Chłopeckiego, znajomego 92-letniego kapłana, z którym się serdecznie przyjaźni. Homilia wygłoszona 12 maja 2019 roku
57. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry (Psalm responsoryjny). IV Niedziela Wielkiego Postu. Ksiądz Zygmunt w homilii przypomina nam, że czas Wielkiego Postu jest czasem pogodzenia się z Bogiem i z najbliższymi. Homilia wygłoszona 31 marca 2019 roku
56. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie (Łk 13, 1-9). III Niedziela Wielkiego Postu. Ksiądz Zygmunt w homilii przypomina nam o sakramencie pokuty. Wielki Post jest czasem łaski, zbawienia i szczególnego działania Boga. Przypomina nam żeby dobrze przeżyć spowiedź należy spełnić pięć warunków. Homilia wygłoszona 24 marca 2019 roku

55. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8,12). W homilii ks. Zygmunt przywołując słowa Pana Jezusa z Ewangelii mówi że; jeżeli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Mówi dalej ks. Zygmunt, że; Bóg czasem posługuje się dziećmi, aby poruszyć nasze skostniałe sumienia. Homilia wygłoszona 17 marca 2019 roku
54. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 27-28). Piękna homilia ks. Zygmunta, w której wypowiada piękne i prawdziwe słowa o człowieku, który nie potrafi przebaczyć drugiej osoby; im bardziej człowiek się mści tym bardziej jest głodny dalszych czynów zemsty. Homilia wygłoszona 24 lutego 2019 roku

========================================================================================================

53. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Błogosławieni ubodzy. Homilia wygłoszona 17 lutego 2019 roku
52. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Homilia wygłoszona 10 lutego 2019 roku

========================================================================================================

51. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Słowo Chrystusa w nas mieszka. Homilia poświęcona Pismu Świętemu. Ksiądz Zygmunt w kazaniu mówi m.in. że Pismo Święte jest wzorcem w życiu naszym duchowym i religijnym. Homilia wygłoszona 27 stycznia 2019 roku
50. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Piękna homilia poświęcona małżeństwu i rodzinie. Ksiądz Zygmunt w homilii wspomina m.in. swoich ukochanych rodziców i to jak wyglądało w ich rodzinnym domu życie religijne. Homilia wygłoszona 20 stycznia 2019 roku

49. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie i Jego słuchajcie. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Homilia wygłoszona 13 stycznia 2019 roku
48. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu. Uroczystość Objawienia Pańskiego (inaczej: Święto Trzech Króli). Homilia wygłoszona 6 stycznia 2019 roku

========================================================================================================

47. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Rodzino, Rodzino Święta, przykładem nam służ… Homilia wygłoszona w Niedzielę Świętej Rodziny z Nazaretu 30 grudnia 2018 roku
46. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Oddajmy pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. Homilia wygłoszona podczas uroczystej Wigilii Mszy Świętej Bożego Narodzenia 25 grudnia 2018 roku

========================================================================================================

45. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Ostatnia Niedziela Adwentu jest hołdem ku czci Matki. IV Niedziela Adwentu. Homilia wygłoszona 23 grudnia 2018 roku
44. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. Leopold Staff. III Niedziela Adwentu. Homilia wygłoszona 16 grudnia 2018 roku

========================================================================================================

43. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Gotujmy drogę Panu, prostujmy ścieżki dla Niego, a wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. II Niedziela Adwentu. Homilia wygłoszona 9 grudnia 2018 roku
42. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,36). Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent – okres radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Homilia wygłoszona 2 grudnia 2018 roku

========================================================================================================

 

41. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę twardą od cierpień i bólu. Krzyż niesiesz ciężki, koisz duszę trwogę, o Jezu Chryste, nasz Królu. W kalendarzu liturgicznym dzisiejszego dnia obchodzona jest Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Homilia wygłoszona 25 listopada 2018 roku

========================================================================================================

40. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym (ŁK 21,34-36). Msza św. z udziałem sztandaru Piekarzy sieradzkich. Homilia wygłoszona 18 listopada 2018 roku

========================================================================================================


39. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Kto raz był głuchy na prośbę ubogiego sam kiedyś będzie prosił bez skutku (Księga Przysłów). Homilia wygłoszona 11 listopada 2018 roku

========================================================================================================

38. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mk 10, 45). Ksiądz Zygmunt w homilii nawiązuje do obchodzonej tego dnia w Kościele Niedzieli Misyjnej. Homilia wygłoszona 21 października 2018 roku

========================================================================================================

37. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nie wystarczy wybudować dom. Trzeba sprawić żeby miał duszę. Homilia wygłoszona 4 marca 2018 roku
36. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Homilia wygłoszona podczas uroczystej Wigilii Mszy Świętej Bożego Narodzenia 25 grudnia 2017 roku

========================================================================================================

35. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Homilia wygłoszona 15 maja 2016 roku

========================================================================================================

34. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Błogosławieni szukający Boga. Homilia wygłoszona 2 lutego 2016 roku

========================================================================================================

33. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie znajdzie Boga. Homilia wygłoszona 15 marca 2015 roku

========================================================================================================

32. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Budujemy Kościół Boży między nami, między ludźmi. Budujemy Kościół Boży na całym świecie. Homilia wygłoszona 8 marca 2015 roku

========================================================================================================

31. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Homilia wygłoszona 1 marca 2015 roku

========================================================================================================

30. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Homilia wygłoszona 8 lutego 2015 roku

========================================================================================================

29. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem. Zagubionych szuka stroskany. Wracających z radością wita i w ramiona bierze, bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem. Homilia wygłoszona 1 lutego 2015 roku

========================================================================================================

28. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Homilia wygłoszona 25 stycznia 2015 roku

========================================================================================================

27. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Światło zabłysło, bo Pan się narodził. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Homilia wygłoszona 6 stycznia 2015 roku

========================================================================================================

26. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Gotujmy drogę Panu. Prostujemy ścieżki Jemu, przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego. Homilia wygłoszona 21 grudnia 2014 roku

========================================================================================================

25. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przybądź Panie bo czekamy Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie. Homilia wygłoszona 30 listopada 2014 roku

========================================================================================================

24. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Homilia wygłoszona w Dzień Zaduszny 2 listopada 2014 roku

========================================================================================================

23. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Budujemy Kościół Boży Budujemy Kościół Boży między nami, między ludźmi. Budujemy Kościół Boży na całym świecie. Homilia wygłoszona 26 października 2014 roku

========================================================================================================

22. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Homilia wygłoszona 19 października 2014 roku

========================================================================================================

21. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Homilia wygłoszona 28 września 2014 roku

========================================================================================================

20. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Homilia wygłoszona 22 czerwca 2014 roku

========================================================================================================

19. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Homilia wygłoszona 15 czerwca 2014 roku

========================================================================================================

18. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazanie, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdzie. Homilia wygłoszona 25 maja 2014 roku

========================================================================================================

17. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nasz Pan jest dobrym Pasterzem, zagubionych szuka stroskany. Wracających z radością wita i w ramiona bierze, bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem. Homilia wygłoszona 11 maja 2014 roku

========================================================================================================

16. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Homilia wygłoszona 30 marca 2014 roku

========================================================================================================

15. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza. Homilia wygłoszona 2 marca 2014 roku

========================================================================================================

14. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Homilia wygłoszona 23 lutego 2014 roku

========================================================================================================

13. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Błogosławieni szukający Boga. Homilia wygłoszona 16 lutego 2014 roku

========================================================================================================

12. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przyszło światło na ziemię, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Homilia wygłoszona 2 lutego 2014 roku

========================================================================================================

11. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego o św. Pawle. Homilia wygłoszona 26 stycznia 2014

========================================================================================================

10. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. Homilia wygłoszona 19 stycznia 2014

========================================================================================================

9. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Homilia wygłoszona 5 stycznia 2014 roku

========================================================================================================

8. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano. Homilia wygłoszona 26 grudnia 2013 roku

========================================================================================================

7. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Homilia wygłoszona 22 grudnia 2013 roku

========================================================================================================

6. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Homilia wygłoszona 15 grudnia 2013 roku

========================================================================================================

5. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Budujemy Kościół Boży między nami i na całym świecie. Ksiądz Zygmunt w homilii wspomina 95 letnią s. Juliannę Wardulińską. Homilia wygłoszona 27 października 2013 roku

========================================================================================================

4. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Homilia wygłoszona 20 października 2013 roku

========================================================================================================

3. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Homilia wygłoszona 6 stycznia 2013 roku

========================================================================================================

2. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. Ksiądz Zygmunt w homilii odnosi się m.in. do ludzi, którzy deklarują się jako “wierzący, ale niepraktykujący”. Homilia wygłoszona 6 maja 2012 roku

========================================================================================================

1. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Syn Boży przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło (Łk 19,1-10). Ksiądz Zygmunt w homilii wspomina 750-lecie poświęcenia kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieradzu. Homilia wygłoszona 30 października 2011 roku