lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Fotogaleria z pielgrzymki do Ziemi Świętej, Jordanii i Egiptu

Dzień 1
9 IX 2010
Lot z Polski do Izraela trwał ok 4 godzin
 
 
Dzień 2
10 IX 2010
Betlejem / Jerozolima

: Panorama Jerozolimska (cmentarz żydowski)
: Kościół „Pater Noster”
: Meczet Wniebowstąpienia
: Grota Mleczna
: Pole Pasterzy
: Klasztor Karmelitański (Miriam – Mała Arabka)
: Bazylika i Grota Narodzenia

Dzień 3
11 IX 2010 r.
Jerozolima

: Getsemani (ogród oliwny) – bazyliki Agonii i Wniebowzięcia NMP
: Syjon Chrześcijański – bazylika Zaśnięcia NMP
: Kościół św. Piotra „In Gallicantu”
: Wieczernik – miejsce ustanowienia kilku sakramentów
: Dzielnica żydowska
: Sanktuarium Księgi i makieta Jerozolimy z I w. w Muzeum Izraela
: Ain Karem – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin Jana Chrzciciela
 
Dzień 4
12 IX 2010 r.
Jerozolima / Galilea

: Cezarea Nadmorska – spacer przez port wzniesione przez Heroda Wielkiego.
: Karmel – sanktuarium Eliasza i Matki Bożej.
: Nazaret – bazylika Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny.
: Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa.
 
Dzień 5
13 IX 2010 r.
Galilea
: Góra Błogosławieństw
: Domus Galilaeae – centrum formacyjne Drogi Neokatechumenalnej.
: Kafarnaum – Dom Świętego Piotra
: Tabgha – kościół „Rozmnożenia Chleba i Ryb”
: Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim
 

Dzień 6
14 IX 2010 r.
Galilea / Jordania


: Góra Tabor – miejsce Przemienienia Pańskiego
: Przejście graniczne Sheikh Hussein Bridge
: Gadara – grecko-rzymskie miasto Dekapolu z widokiem na Dolinę Jordanu
: Geraza (obecnie Jerash) – miasto z okresu rzymskiego, w którym znajdują się: dwa amfiteatry, forum w kształcie owalu, świątynia Artemidy, łaźnie, cardo – starorzymska ulica z kolumnami (600 m dł.)
: Amman (stolica dzisiejszej Jordanii), teatr rzymski z II w.
 
Dzień 7
15 IX 2010 r.
Góra Nebo / Madaba / Amman

: Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Chrystusa.
: Góra Nebo – wg tradycji miejsce śmierci Mojżesza.
: Madaba („miasto mozaik”) – do oglądanych ciekawostek można zaliczyć złożoną z 2 mln. kawałków mozaikę, przedstawiającą mapę Ziem Biblijnych.
: Ma’in Spa – gorące źródła.

Dzień 8
16 IX 2010 r.
Jordania / Petra

: Petra (perła turystyczna Jordanii) – ruiny starożytnej stolicy Nabatejczyków oraz znajdujący się tu Khazneh (tzn. skarbiec) grobowiec wykuty w czerwonym piaskowcu.

Dzień 9
17 IX 2010 r.
Petra – Aqaba – Arava – Synaj

:Przejazd z Petry i przejście graniczne Aqaba – Arava – Taba.
Przejazd do hotelu na Synaj.
 

Dzień 10
18 IX 2010 r.
Synaj

: Góra Synaj (Mojżesza).
: Klasztor św. Katarzyny.
 
Dzień 11
19 IX 2010 r.
Egipt
 
: Przejazd do Kairu – tunelem pod kanałem Sueskim.
: Nawiedzenie współczesnej katedry Patriarchatu Koptyjskiego w Kairze, gdzie znajdują się groby św. Marka Ewangelisty i św. Atanazego.
 
Dzień 12
20 IX 2010 r.
Egipt / Memphis – Sakkara – Giza
 
: Memphis – pierwsza stolica Egiptu.
: Sakkara – grobowce, mastaby i najstarsza piramida schodkowa.
: Giza – Sfinks i najsłynniejsze piramidy: Cheopsa, Chefrena, Mykerinosa.
: Muzeum Egipskie.
 
Dzień 13
21 IX 2010 r.
Egipt / Jerozolima
 
: Eilat – zwiedzanie akwarium Morza Czerwonego
 

Dzień 14
22 IX 2010 r.
Jerozolima

: Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu
: Droga Krzyżowa (Via Dolorosa) i bazylika Grobu Pańskiego
: Yad Vashem – pomnik ofiar Holocaustu
: Menora przed Knesetem – parlamentem izraelskim.
 
Dzień 15
23 IX 2010 r.
Judea

: Pustynia Judzka
: Morze Martwe
 
Dzień 16
24 IX 2010 r.
TEL-AVIV – WARSZAWA
 
: Powrót do domu 🙂